wtorek, 04 sierpnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna XX edycja konkursu "Sztuka jak balsam" Regulamin XX Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam
Regulamin XX Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam

Pobierz kartę zgłoszenia (PDF)

Pobierz Regulamin XVIII Edycji (PDF)

Wszystko, co możesz sobie wyobrazić jest realne.

Pablo Picasso

 

„Dźwięki wyobraźni”

Regulamin XX Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych Sztuka jak Balsam w kategoriach: malarstwo, rysunek, sztuka użytkowa, techniki mieszane.

Przegląd adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, działającymi na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Celem przeglądu jest:

 • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
 • wyzwolenie aktywności twórczej,
 • aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób,
 • szeroko pojęta integracja,
 • upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 • dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji,
 • zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Tegoroczny temat przewodni Przeglądu brzmi „Dźwięki wyobraźni”.

Warunki zgłoszenia:

W przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie osoby chore, starsze i niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Jeden uczestnik może zgłosić dwie prace o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych przeglądach, prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Do zgłoszonych prac musi być dołączona metryczka, która będzie zawierać następujące informacje:

 • temat pracy,
 • technika wykonania,
 • imię i nazwisko autora/-ów,
 • adres zamieszkania,
 • informacja o organizacji, którą reprezentuje autor, wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
 • kilka słów opisujących autora.

Należy również dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na prezentację pracy przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze prace nie powinny przekraczać wymiarów: 100x70. Prace powinny być gotowe do ekspozycji, w prawym dolnym rogu pracy dostarczonej na przegląd powinna być zamieszczona informacja zawierająca imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy i nazwę placówki, w której autor uczestniczy w terapii, wymiary opisu (3cm x 6cm).

Do prac malarskich i rysunkowych wykonanych na papierze dostarczonych na przegląd powinna być wykorzystana rama lub antyrama z tworzywa sztucznego; niedopuszczalne jest zgłoszenie pracy z oprawą ze szkła.

Prosimy o składanie prac do dnia 30 kwietnia 2018 roku w Dziale Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 102 (parter, wejście C, pok. nr 31) tel. 42 637-68-35, 42 663-03-53. Prace mogą być dostarczone osobiście lub przysłane pocztą.

Wybrane prace prezentowane będą w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w czerwcu 2018 roku oraz podczas Targów Rehabilitacyjnych w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi we wrześniu 2018 roku.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2018 roku.

O szczegółach uroczystości powiadomimy w zaproszeniu. W miejscu, w którym odbędzie się finał XX edycji przeglądu Sztuka jak Balsam wystawione będą prace nagrodzone i wyróżnione.

Prace nagrodzone nie podlegają zwrotowi, pozostałe prosimy odbierać osobiście od 6 lipca 2018 roku.

Inspirację do hasła tegorocznego Przeglądu dał tytuł pracy „Dźwięki wyobraźni”, wykonanej przez Ewę Paradowską, podopieczną Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem Navicula – Centrum w Łodzi.

Informacje o przeglądzie i oświadczenie autora zamieszczone są do pobrania na stronie wbp.lodz.pl w zakładce Sztuka jak Balsam.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...