sobota, 04 lutego 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna XVIII edycja konkursu "Sztuka jak balsam" Regulamin XVIII Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam
Regulamin XVIII Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam

Pobierz kartę zgłoszenia (PDF)

Pobierz Regulamin XVIII Edycji (PDF)

Regulamin XVIII Edycji Przegladu Twórczosci Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”

w kategoriach:

 • malarstwo
 • rysunek
 • sztuka uzytkowa
 • techniki mieszane

Przeglad adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej, Srodowiskowych Domów Samopomocy, Swietlic Terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek pracujacych z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, działajacymi na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Celem przeglądu jest:

 • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego
 • wyzwolenie aktywności twórczej - aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób
 • szeroko pojęta integracja
 • upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi
 • dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji
 • zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych

Tegoroczny temat przewodni Przeglądu brzmi „Czy jest coś Za…?”.

Warunki zgłoszenia:

W przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie osoby chore, starsze i niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Jeden uczestnik moze zgłosic dwie prace o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotad niepublikowanej i nienagradzanej w innych przegladach, prace powinny byc wykonane indywidualnie i samodzielnie. Do zgłoszonych prac musi być dołączona metryczka, która będzie zawierać następujące informacje:

 • temat pracy
 • technika wykonania
 • imie i nazwisko autora/-ów
 • adres zamieszkania
 • informacja o organizacji, która reprezentuje autor, wraz z adresem i telefonem kontaktowym
 • kilka słów opisujących autora

Należy również dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na prezentacje pracy przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczna i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze prace nie powinny przekraczać wymiarów: 100x70.

Prace powinny być gotowe do ekspozycji, w prawym dolnym rogu pracy dostarczonej na przegląd powinna być zamieszczona informacja zawierająca imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy i nazwę placówki, w której autor uczestniczy w terapii, wymiary opisu (3cm x 6cm). Do prac malarskich i rysunkowych wykonanych na papierze dostarczonych na przeglad powinna byc wykorzystana antyrama z pleksi.

Prosimy o składanie prac do dnia 29 kwietnia 2016 roku w Dziale Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Gdanskiej 102 (parter, wejscie C, pok. nr 31) tel. 42 637-68-35, 42 663-03-53.

Prace mogą być dostarczone osobiście lub przysłane poczta.

Wybrane prace prezentowane będą w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w czerwcu 2016 roku oraz podczas Targów Rehabilitacyjnych w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi we wrześniu 2016 roku.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2016 roku. O szczegółach uroczystosci powiadomimy w zaproszeniu. W miejscu, w którym odbedzie sie finał XVIII edycji konkursu Sztuka jak Balsam wystawione beda prace nagrodzone i wyróznione w przegladzie.

Prace nagrodzone nie podlegają zwrotowi, pozostałe prosimy odbierać osobiście od 4 lipca 2016 roku.

Inspiracje do hasła tegorocznego Przeglądu dał tytuł pracy „Czy jest coś Za…?”, wykonanej przez Piotra Matusiaka podopiecznego Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Łowickiej w Urzeczu. Informacje o przeglądzie i oświadczenie autora zamieszczone są do pobrania na stronie wbp.lodz.pl w zakładce Sztuka jak Balsam.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...