wtorek, 04 sierpnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna XVII edycja konkursu "Sztuka jak balsam" Regulamin XVII Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam
Regulamin XVII Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam

Pobierz kartę zgłoszenia


Regulamin XVII Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam w kategoriach: malarstwo, rysunek, sztuka użytkowa, techniki mieszane

Konkurs adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych  Domów  Samopomocy,   Świetlic   Terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi, działających na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Celem konkursu jest aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, wyzwolenie aktywności twórczej oraz szeroko pojęta integracja tej grupy, upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi, dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji oraz zacieranie barier dotyczących osób niepełnosprawnych.

Tegoroczny temat przewodni Konkursu brzmi „Za Horyzontem”

Warunki zgłoszenia:
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Jeden uczestnik może zgłosić dwie prace o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach, prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.

Do zgłoszonych prac musi być dołączona metryczka, która będzie zawierać następujące informacje:

  • temat pracy,
  • technika wykonania,
  • imię i nazwisko autora/-ów,
  • adres zamieszkania,
  • informacja o organizacji, którą reprezentuje autor, wraz z adresem i telefonem kontaktowym.
  • kilka słów opisujących autora.

Należy również dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na prezentację pracy przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze prace nie powinny przekraczać wymiarów: 1 m wys. i 70 cm szer.

Prace powinny być gotowe do ekspozycji, w prawym dolnym rogu pracy dostarczonej na konkurs powinna być zamieszczona informacja zawierająca imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy i nazwę placówki, w której autor uczestniczy w terapii, wymiary opisu (3cm x 6cm).

Do prac malarskich i rysunkowych dostarczonych na konkurs powinna być wykorzystana antyrama z pleksi.

Prosimy o składanie prac do dnia 30 kwietnia 2015 roku w Dziale Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 102 (parter, wejście C, pok. nr 31) tel. 42 637-68-35, 42 663-03-53. Prace mogą być dostarczone osobiście lub przysłane pocztą.

Wybrane prace konkursowe prezentowane będą w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w czerwcu 2015 roku oraz podczas Targów Rehabilitacyjnych w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi we wrześniu 2015 rok.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2015 roku. O szczegółach uroczystości powiadomimy w zaproszeniu.

W miejscu, w którym odbędzie się finał XVII edycji konkursu Sztuka jak Balsam, wystawione będą prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie.
Prace nagrodzone nie podlegają zwrotowi, pozostałe prosimy odbierać osobiście od 6 lipca 2015 roku.
Inspirację do hasła tegorocznego Konkursu dał tytuł pracy „Za Horyzontem”, wykonanej przez Annę Bańkę podopieczną Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi, ul. Ćwikińskiej 5 a.

Informacje o konkursie i oświadczenie autora dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi wbp.lodz.pl

Pobierz kartę zgłoszenia

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...