wtorek, 04 sierpnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna XIX edycja konkursu "Sztuka jak balsam" Regulamin XIX Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam
Regulamin XIX Edycji Konkursu Sztuka jak Balsam

Pobierz kartę zgłoszenia (PDF)

Pobierz Regulamin XVIII Edycji (PDF)

Regulamin XIX Edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”

w kategoriach:

 • malarstwo
 • rysunek
 • sztuka użytkowa
 • techniki mieszane

Przegląd adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej, Srodowiskowych Domów Samopomocy, Swietlic Terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek pracujacych z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, działajacymi na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Celem przeglądu jest:

 • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego
 • wyzwolenie aktywności twórczej - aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób
 • szeroko pojęta integracja
 • upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi
 • dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji
 • zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych

Tegoroczny temat przewodni Przeglądu brzmi „Pudełko z zabawkami”.

Warunki zgłoszenia:

W przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie osoby chore, starsze i niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Jeden uczestnik może zgłosić dwie prace o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych przeglądach, prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie. Do zgłoszonych prac musi być dołączona metryczka, która będzie zawierać następujące informacje:

 • temat pracy
 • technika wykonania
 • imię i nazwisko autora/-ów
 • adres zamieszkania
 • informacja o organizacji, która reprezentuje autor, wraz z adresem i telefonem kontaktowym
 • kilka słów opisujących autora

Należy również dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na prezentacje pracy przez Wojewódzka Bibliotekę Publiczna i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Ze względu na ograniczone możliwości wystawiennicze prace nie powinny przekraczać wymiarów: 100x70.

Prace powinny być gotowe do ekspozycji, w prawym dolnym rogu pracy dostarczonej na przegląd powinna być zamieszczona informacja zawierająca imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy i nazwę placówki, w której autor uczestniczy w terapii, wymiary opisu (3cm x 6cm). Do prac malarskich i rysunkowych wykonanych na papierze dostarczonych na przegląd powinna być wykorzystana antyrama z pleksi.

Prosimy o składanie prac do dnia 28 kwietnia 2017 roku w Dziale Metodyki, Analiz i Szkoleń Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Gdanskiej 102 (parter, wejscie C, pok. nr 31) tel. 42 637-68-35, 42 663-03-53.

Prace mogą być dostarczone osobiście lub przysłane poczta.

Wybrane prace prezentowane będą w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w czerwcu 2017 roku oraz podczas Targów Rehabilitacyjnych w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Łodzi we wrześniu 2017 roku.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2017 roku. O szczegółach uroczystości powiadomimy w zaproszeniu. W miejscu, w którym odbędzie się finał XIX edycji konkursu Sztuka jak Balsam wystawione będą prace nagrodzone i wyróżnione w przeglądzie.

Prace nagrodzone nie podlegają zwrotowi, pozostałe prosimy odbierać osobiście od 3 lipca 2017 roku.

Inspiracje do hasła tegorocznego Przeglądu dał tytuł pracy „Pudełko z zabawkami”, wykonanej przez Annę Zawieruchę podopieczna Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „ORPEL” w Łodzi.

Informacje o przeglądzie i oświadczenie autora zamieszczone są do pobrania na stronie wbp.lodz.pl w zakładce Sztuka jak Balsam.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...