środa, 16 czerwca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wystawy Wystawa 700 Lat Boskiej Komedii
Wystawa 700 Lat Boskiej Komedii

Dante będzie żyć wiecznie, gdyż widoczne to, że nikt go nie czyta” – powiedział Wolter.  Ironiczny charakter tej uwagi można łatwo obalić, śledząc wpływ „Boskiej Komedii” na ewolucję większości dziedzin kultury nowożytnej.  Inspiracje dantejskie wyraźnie zarysowane w literaturze, muzyce, malarstwie, rzeźbie do czasów współczesnych, przeniknęły także do filmów, komiksów i gier komputerowych. Zjawiska te nieodparcie przywołują na myśl pytania o przyczyny, za sprawą których poemat Dantego choć niezwykle trudny w odbiorze - zarówno w płaszczyźnie literackiej jak i treściowej - przez 700 lat nie stracił aktualności i nie został zapomniany?

Odpowiedź na to pytanie tkwi w specyfice poezji Dantego. Relacja z podróży w trzy sfery zaświatów, daje autorowi asumpt do szczegółowej analizy natury ludzkiej.  Poeta na konkretnych przykładach napotkanych „za bramą” dusz, wskazuje drogi, którymi ludzie zmierzają do wiecznego potępienia, z napotkanymi w Czyśćcu cieniami prowadzi dialogi o odkupieniu win, aż wreszcie wędrując z ukochaną w Raju pokazuje czytelnikom czym jest zjednoczenie zbawionej duszy ze Stwórcą. Boska Komedia przesycona wartościami chrześcijańskimi i łącząca w sobie idee antycznej filozofii i mitologii ma charakter uniwersalny i ponadczasowy.

700. rocznica śmierci Dantego Alighieri i zakończenia poematu Boska Komedia, nie może minąć bez echa w WBP.  Wydarzeniom tym poświęcamy wystawę w hollu Biblioteki. Ekspozycja obejmuje dokumenty dotyczące życia i twórczości wielkiego włoskiego poety, a także te które omawiają funkcjonowanie Boskiej Komedii w szeroko rozumianej kulturze nowożytnej. Znajdą tu Państwo książki z zakresu krytyki literackiej, translatoryki, omówienia motywów dantejskich w literaturze, sztuce, filmie, teatrze. Wystawę uzupełniono bogatym materiałem ikonograficznym w postaci artystycznych wizji zaświatów, a także ilustracjami do Boskiej Komedii autorstwa najwybitniejszych malarzy i grafików.

Ekspozycję można oglądać od 8 marca do 2 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...