niedziela, 25 lipca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wystawy Spotkanie i wystawa z okazji 20. rocznicy powstania Widzewskiej Oficyny Wydawniczej ZORA
Spotkanie i wystawa z okazji 20. rocznicy powstania Widzewskiej Oficyny Wydawniczej ZORA

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza 23 października 2012 r. o godz. 17:00 do sali konferencyjnej Biblioteki (ul. Gdańska 100/102, II p.) na spotkanie i wystawę z okazji 20. rocznicy powstania Widzewskiej Oficyny Wydawniczej ZORA oraz promocję książki Szoszany Rabinowicz "Przeżyłam dzięki mojej matce" z udziałem autorki.

Widzewska Oficyna Wydawnicza ZORA – powstała w październiku 1992 r. Pierwszą publikacją było Działo się w Łodzi… autorstwa Mirosława Zbigniewa Wojalskiego, której II wydanie z 1996 r. zostało wyróżnione „Złotym Ekslibrisem” Książnicy Miejskiej. Potem zostały wydane kolejne publikacje o dziejach i zabytkach Łodzi – to jest zasadniczy nurt działalności Wydawnictwa - 575 lat miasta Łodzi (10 wydań), Kieszonkowa kronika miasta Łodzi (10 wydań), Cmentarz żydowski w Łodzi, Łódzkie zabytki, Orbity sputników Ary Sternfeld obliczał w Łodzi w latach 1932-33, O niektórych łódzkich szkołach – to niewielkie objętościowo (do 72 stron), małego „kieszonkowego” formatu publikacje popularne, „dla wszystkich”.

„Brązowa” (ten kolor tekstu w niemal każdej publikacji wyróżnia wydawnictwo) seria książek o dziejach i zabytkach Łodzi liczy 13 pozycji, z których najistotniejsze to Stare fabryki Łodzi, Łódzka secesja, Pałace „Ziemi Obiecanej”, Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi, 100 lat łódzkich tramwajów, Księży Młyn, Łódka i inne rzeki łódzkie... Ostatnią publikacją jest Przeżyłam dzięki mojej matce Szoszany Rabinowicz, poświęcona tragedii Żydów w czasie II wojny światowej, podobnie jak sprzed kilku lat Przeżyłam Holocaust Lili Susser.

Wydawnictwo opracowuje i wydaje wszystkie (ponad 50) katalogi wystaw ekslibrisów Widzewskiej Galerii Ekslibrisu prowadzonej też przez Mirosława Zbigniewa Wojalskiego od 1990 r. na Widzewie-Wschodzie w DK 502.

Mirosław Zbigniew Wojalski (ur. 27 lutego 1937 r. w Łodzi) – jest regionalistą, działaczem krajoznawczym PTTK i opieki nad zabytkami TOnZ, autorem wielu publikacji o dziejach i zabytkach Łodzi. Od 44 lat jest przewodnikiem po swoim mieście rodzinnym i regionie, oprowadził ponad 1000 wycieczek. Szczególną uwagę poświęca dziejom techniki i urządzeń komunalnych w Łodzi. Zna i propaguje dzieje łódzkich tramwajów, jest Honorowym Członkiem Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

Jest kolekcjonerem ekslibrisów i od ponad 20 lat prowadzi Widzewską Galerię Ekslibrisu. Jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich. W Wikipedii Polska opublikował ponad 200 biogramów zacnych łodzian – krajoznawców, architektów, lekarzy, nauczycieli, drukarzy, pisarzy, przemysłowców czy ludzi kultury. Jest fotografem krajoznawcą, autorem wielu zdjęć Łodzi, która odeszła.

Od 20 lat prowadzi Widzewską Oficynę Wydawniczą ZORA, gdzie wydał kilkadziesiąt publikacji o tematyce łódzkiej, często własnego autorstwa.

Szoszana Rabinowicz (ur. 14 listopada 1932 r.) – miała szczęśliwe dzieciństwo z rodzicami w Wilnie. Potem przeżyła z matką radziecką i niemiecką okupację Wilna, następnie gehennę getta w Wilnie, hitlerowskich obozów koncentracyjnych Kaiserwald pod Rygą i Stutthof i „marsz śmierci” do obozu przejściowego Tawęcino, gdzie zostały wyzwolone. Po wyzdrowieniu z ciężkiej choroby chciały wrócić do Wilna, ale zrezygnowały z tego w Białymstoku, dowiadując się, że stamtąd do Polski już mogłyby więcej nie przyjechać, gdyż Wilno należało do ZSRR. W 1946 r. przyjechała do Łodzi, tu uczęszczała do szkoły im. Pereca przy ul. J. Kilińskiego i I TPD przy ul. S. Jaracza 26. W 1950 r. wyjechała do Izraela, tam żyje do dziś. Swoje dzieciństwo i traumatyczne przeżycia okupacyjne opisała w autobiograficznej książce Przeżyłam dzięki mojej matce.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...