wtorek, 11 sierpnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wystawy Wystawa "Oni ukochali morze" – w 85. rocznicę Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej
Wystawa "Oni ukochali morze" – w 85. rocznicę Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego zaprasza od 24 czerwca do 23 lipca br. do zwiedzania wystawy  pt. „Oni ukochali morze” – w 85. rocznicę  Okręgu Łódzkiego Ligi Morskiej i Rzecznej . Eksponaty na wystawę wypożyczono z Muzeum Morskiego znajdującego się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Łodzi oraz od członków OŁ LMiR. 
W gablotach znajdują się m. in.: medaliony, medale, plakiety okolicznościowe, wydawnictwa  OŁ LMiR, galeria portretów Ludzi Morza, proporce morskie, medale i medaliony, które komandor Bogumił Filipek  z Gdyni przekazał w darze dla Muzeum Morskiego przy VI LO im. J. Lelewela. W gablocie w holu głównym Biblioteki znalazły się: obraz przedstawiający wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, kordzik dowódcy Marynarki Wojennej, będący nagrodą dla VI LO im. J. Lelewela  za zwycięstwo w Krajowym Konkursie  Ligi morskiej na najładniejszy kącik morski, miniatury   przedstawiające proporzec Marynarki Wojennej RP, ORP „Iskra”, „Dar Pomorza”,  dżigersy do łowienia kalmarów, zegar okrętowy, pływak sieci rybackiej, modele żaglowców i łodzi rybackich, lampa okrętowa, przybory nawigacyjne  oraz ciąg dalszy medali – daru  Bogumiła Filipka dla Muzeum Morskiego przy VI LO.

Eksponaty prezentowane są w 22 gablotach. Oto zawartość gablot:

 • Pierwsza edycja medalionów i medali ZOŁ LMiR z roku 1988/89 (projekt medali Stanisław Kobyliński i Ryszard Rosiński);
 • Kolekcja medali, medalionów i odznak wyemitowanych w latach 1988-2008;
 • Symbolika medalierska OŁ LMiR w latach 2000-2006 (przygotowanie wzorów medali oraz opracowanie – Stanisław Kobyliński, opracowanie komputerowe i wykonanie technologią „Grawerton” – Krzysztof Markiewicz), symbolika Świętomorska LMiR – Łódź (2007);
 • plakiety okolicznościowe: W pierwszą rocznicę nadania Miastu Łódź „Pierścienia Hallera” (Puck – Łódź, 10 II 2005), W piątą rocznicę (Puck, 10 lutego 2004 r.)  nadania Miastu Łódź najwyższego honoru morskiego „Pierścienia Hallera” (A. D. 10 II 2009);
 • Portret gen. brygady Mariusza Zaruskiego (autorstwa A. G. Bauera), okolicznościowa plakieta z okazji VII Niepodległościowego Młodzieżowego Apelu Morskiego (11 listopada 2006 r.): „Tu na kopcu pod obeliskiem generała Mariusza Zaruskiego na Stokach w Łodzi w 67. rocznicę tragicznego Września’39  […]  złożono ziemię z miejsc uświęconych krwią Poległych Obrońców Polskiego Morza, Helu, Oksywia, Poczty Gdańskiej i Westerplatte. W imieniu młodzieży Ziemi Łódzkiej: członkowie Bractw Szkolnych LMiR, Klubów Żeglarskich, Płetwonurków, Modelarstwa Morskiego i Druhowie Drużyn Wodnych ZHP i ZHR;  fotografia obelisku ku czci gen. M. Zaruskiego w Parku Jego imienia w Łodzi.
 • Okolicznościowe plakiety dotyczące: prof. Przemysława Smolarka (1925-1991), pierwszego prezesa reaktywowanej w 1981 r. Ligi Morskiej, wybitnego naukowca, twórcy muzealnictwa morskiego w Polsce, ucznia Szkoły Powszechnej przy ul. Podmiejskiej nr 21 w Łodzi w latach 1932-1939; Aleksego  Wincentego Rżewskiego (1885-1939), pierwszego prezydenta Łodzi w II RP w latach 1919-1923, Łódzkiego Starosty Grodzkiego (1927-1933), prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej (1932-33);
 • Kolekcja proporców morskich (2 gabloty) , w tym  proporczyk Yacht Clubu „15” LMiR w Łodzi;
 • Medale, medaliony  (3 gabloty); dar kmdr. Bogumiła Filipka z Gdyni dla Muzeum Morskiego przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela  w Łodzi;
 • Wydawnictwa Okręgu Łódzkiego LMiR (2 gabloty);


TWÓRCY LIGI MORSKIEJ i RZECZNEJ w Kraju i w Łodzi.
GALERIA LUDZI MORZA. Portrety autorstwa ARTURA GEORGA BAUERA.

 • wiceadmirał Kazimierz Porębski (1872-1933) – Szef Departamentu dla Spraw Morskich, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, twórca Stowarzyszenia „Bandera Polska”, protoplasty Ligii Morskiej i Rzecznej;
 • Gustaw Dreszer (ps.  Orlicz) 1889-1936 generał, działacz polityczny od 1930 r. inspektor armii i prezes Ligi morskiej i Kolonialnej, zginął w katastrofie lotniczej;
 • ppłk Marian Dinstl–Dąbrowa, pierwszy prezes Zarządu Okręgu Ligii Morskiej i
 • Rzecznej w latach 1925-1930, pierwszy dyrektor Łódzkiej Galerii Sztuki w latach
 • 1924-1930;
 • j. kpt. ż. w. dr. inż. Andrzej Wira, nauczyciel akademicki, członek Zarządu
 • Okręgu Łódzkiego LMiR, komandor Klubu Kawalerów Łódzkiej, Błękitnej i Wielkiej Komandorii Honorowej Eurolegii i pierścienia Hallera LMiR;
 • mgr Witold Hryniewiecki, pisarz, komandor Klubu Seniora ZOŁ LMIR;
 • mgr Anna Koroza, nauczycielka, kustosz Muzeum Morskiego im. wiceadm. Kazimierza Porębskiego przy VI LO im. J. Lelewela w Łodzi, komandor Klubu Opieki nad Trwałymi Morskimi Symbolami Pamięci w Łodzi;
 • kpt. ż. w. inż. Eugeniusz Trajdos,  przewodniczący Dystynktorium Wielkiej i  Błękitnej komandorii;
 • kontradmirał Adam Mazurek, Ur. w Radomsku, z-ca dowódcy Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej;
 • kontradmirał Andrzej Rosiński, dowódca VIII Flotylli Obrony Wybrzeża na Helu;
 • ppłk mgr Jan Obrębski nauczyciel akademicki, sekretarz ZOŁ LMiR, członek Kolegium redakcyjnego czasopisma ZOŁ LMiR ‚Łódka“;
 • ppłk Jan Kłuciejasz, przewodniczący OKSK ZOŁ LMiR,  komandor Klubu Malarzy Marynistów;
 • mgr Jolanta Rybowska, komandor SK LMiR, SP nr 91 im. Leonida Teligi;
 • mgr Małgorzata Caban, nauczycielka, zastępca  dyrektora VI LO im. J. Lelewela w Łodzi, członek Zarządu Okręgu Łódzkiego LMiR, komandor Szkolnego Zespołu  Szantowego „Piranie” i Bractwa LMiR im. wiceadmirała Zdzisława Studzińskiego;
 • mgr inż. Stefan Workert,  konstruktor jachtowy, malarz morza;
 • ppor. mar. Ryszard Ostojski, rzemieślnik, członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego ZOŁ LMiR, komandor Klubu Kombatantów Marynarki Wojennej RP ZOŁ LMiR;
 • j. kpt. mgr Elżbieta Pawlaczyk, nauczycielka, sekretarz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego ZOŁ i LMiR, komandor Yacht Klubu „15” LMiR;
 • mgr inż. Ryszard Rosiński, emerytowany Dyrektor przedsiębiorstwa przemysłowego, wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego ZOŁ LMiR, komandor Koła Kadrowego ZOŁ LMiR;
 • Wiesława Piotrowska, malarka morza, komandor Klubu Artystów Marynistów ZOŁ LMiR;
 • mgr Wacław Łysakowski, działacz gospodarczy, komandor Klubu Sportów Wodnych ZOŁ LMIR;
 • mgr Grażyna Sołoducha, nauczycielka, komandor Klubu Opiekunów SK LMiR
 • mgr Dorota Bielecka, nauczycielka, członek ZOŁ LMiR
 • mgr Feliks Zamelski, prezes Marynistów Polskich w Łodzi
 • ppłk  Marian Dienstl–Dąbrowa – pierwszy prezes LMiR Okręgu Łódzkiego
 • Włodzimierz Górajek, modelarz okrętowy, instruktor i sędzia  modelarski I klasy, szef Komandariatu Modelarstwa Województwa Łódzkiego LMiR
 • kmdr por.  kpt. ż. w. Henryk Grunert
 • wiceadm. Zdzisław Studziński (1922-1976) ur. w Łodzi, w latach 1955-1969 dowódca marynarki wojennej, urodzony w Łodzi, zmarł w Gdyni i tam jest pochowany;


MATKI CHRZESTNE STATKÓW

 • Halina Lipińska, matka chrzestna  m/s „Walka Młodych” PŻM;
 • Zofia Kolasińska–Mazur, matka chrzestna m/s „Ziemia Łódzka” PŻM;
 • Irena Rupniewska, matka chrzestna  m/s „Powstaniec Warszawski” PŻM;
 • Joanna Modrzejewska, matka chrzestna  m/s „Konopnicka”;
 • Leokadia Kajca, nauczycielka, emerytowana dyrektor szkoły, matka chrzestna statku „Kutno II”, b. przewodnicząca  Ogólnopolskiego Klubu Matek Chrzestnych Statków PŻM, komandor Klubu Matek Chrzestnych Statków PŻM i PLO w Łodzi ZOŁ LMiR;
 • Krystyna Tomczyk-Mrzygłód, czwarta Przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Matek Chrzestnych Statków PŻM w latach 1998-2000, matka chrzestna statku m/s „Fjordnes” (po sprzedaniu „Kaliope”);
 • dr Elżbieta Marszałek, piąta przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Matek Chrzestnych Statków PŻM od 2003 r., matka chrzestna statku m/s „Powstaniec Listopadowy”;
 • Irena Bogucka, matka chrzestna  m/s  „Łódź” PŻM;
 • Halina Opalska, matka chrzestna m/s „Marian Buczek”;
 • Lucyna Porczyńska, matka chrzestna m/s „Budowlany” PŻM;
 • Janina Bukowska-Prokop, pierwsza przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Matek Chrzestnych Statków PŻM w latach 1976-1979, matka chrzestna statków „Powstaniec Styczniowy”  i m/s „Transportowiec”;
 • Zofia Dąbrowska – Lademan, druga przewodnicząca Ogólnopolskiego Klubu Matek Chrzestnych Statków PŻM w latach 1979-1992, matka chrzestna statków m/s  „Czwartacy AL.”  i m/s „Batalion Czwartaków”;


KOMANDOROWIE I KAPITANOWIE ŻEGLUGI WIELKIEJ RODEM z ZIEMI ŁÓDZKIEJ

 • kmdr dr med. Bogumił Filipek, największy kolekcjoner medali morskich w Polsce, darczyńca ich kolekcji do Muzeum Morskiego im. wiceadm. K. Porębskiego przy VL LO w Łodzi;
 • kmdr por. Marian Telenga, zasłużony wolontariusz morza;
 • kmdr Stanisław Tobiasz (1928-2001) ur. się w miejscowości Nowe Miedze na ziemi sieradzkiej. Był dowódcą Helskiej Flotylli Marynarki Wojennej;
 • kpt. ż. w. Tadeusz Jerzy Pszenny,  ur. 2 XI 1923 w miejscowości Sójki pow. kutnowski, dr nauk ekonom., docent WSM w Gdyni, dowodził statkami m/s „Rysy”, m/s  „Stefan Batory”;
 • kmdr por. dr Sławomir Kudela, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, rodem z Ziemi Łódzkiej;
 • kmdr por. kpt. ż. w.  Henryk Grunert,  wicekomandor Klubu Kawalerów Łódzkiej, Błękitnej i Wielkiej Komandorii Honorowej Eurolegii i Pierścienia Hallera LMiR;ZASŁUŻENIA DLA MORZA PROFESOROWIE WYŻSZYCH UCZELNI, DYREKTORZY SZKÓŁ w ŁODZI
Portrety autorstwa HENRYKA WOJEWÓDZKIEGO (2004 r.)

 • prof.  dr  hab. Lech Andrzej Janusz Deja, Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii UŁ  Uniwersytetu Łódzkiego;
 • prof. dr. hab. Krzysztof Jażdżewski, Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii UŁ
 • dr hab. Piotr Presler, Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii UŁ;
 • prof. dr hab. Jacek Siciński, Zakład Biologii Polarnej i Oceanobiologii UŁ


[Cd. portretów autorstwa A. G. Bauera]

 • Romuald Adam Cebertowicz (1897-1981),  ur. w Głownie,  prof. Politechniki  Gdańskiej twórca elektroiniekcyjnej metody zeskalnia gruntów;
 • dr Andrzej  Kolasiński, dyrektor IX LO im. J. Dąbrowskiego w Łodzi;
 • mgr Krystyna Zielińska – dyrektor VI LO im. Joachima Lelewela w Łodzi.


W dużej gablocie w hollu głównym Biblioteki znalazły się: obraz przedstawiający wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, kordzik dowódcy Marynarki Wojennej, będący nagrodą dla VI LO im. J. Lelewela w Łodzi za zwycięstwo w Krajowym Konkursie  Ligi morskiej na najładniejszy kącik morski;   , miniatury   przedstawiające proporzec Marynarki Wojennej RP, ORP „Iskra”, „Dar Pomorza”,  dżigersy do łowienia kalmarów, zegar okrętowy, pływak sieci rybackiej, modele żaglowców i łodzi rybackich, lampa okrętowa, przybory nawigacyjne  oraz ciąg dalszy medali – daru  Bogumiła Filipka dla Muzeum Morskiego przy VI LO w Łodzi.

Wystawę w oparciu o wypożyczone eksponaty przygotowały:  Anna Stanisławska i Jolanta Zwierzyńska z Działu Zbiorów Regionalnych WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego.
Zapraszamy do zwiedzania wystawy od 24 czerwca do 23 lipca br.


 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...