czwartek, 21 stycznia 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wydawnictwa własne
Historia książki, czasopism i bibliotek w 2011 r.


HISTORIA KSIĄŻKI, CZASOPISM I BIBLIOTEK690    lat temu    W roku 1321 powstała Boska Komedia Dantego (powstawała w latach 1307-1321)
535    lat temu    W roku 1476 pojawiła się karta tytułowa w książce drukowanej (Wszystkie elementy do karty tytułowej wprowadził w Calendarium Regiomontana z 1476 drukarz wenecki E. Ratdolt)
520    lat temu    W roku 1491 powstała pierwsza w Polsce papiernia w Prądniku Czerwonym pod Krakowem
510    lat temu    W roku 1501 wprowadzono kursywę  (cursiva Aldina – dzieła Wergiliusza)
505    lat temu    W roku 1506 wydany został w drukarni Hallera Statut Łaskiego (Commune icliti Poloniae Regni privilegium)
485    lat temu    W roku 1526 powstała pierwsza w Polsce mapa drukowana, której autorem był Bernard Wapowski (druk F. Ungler)
450    lat temu    W roku 1561 wydano pierwszy pełny tekst Biblii w języku polskim (przekład Jana Leopolity – druk M. Szarffenberga)
410    lat temu    W roku 1601 ukazała się bibliografia Krzysztofa Warszewickiego Reges, sancti, bellatores, scriptores Poloni - pierwszy drukowany wykaz wybitnych osobistości polskich
380    lat temu    W roku 1631 ukazało się pierwsze francuskie czasopismo La Gazette (Paryż, redaktor Theophraste Renaudot)
350    lat temu    W 1661 roku powstała Berlin State Library założona przez Fryderyka Wilhelma Brandenburga jako "Churfürstliche Bibliothek". W 1701 roku biblioteka została przemianowana na "Bibliotekę Królewską w Berlinie".
350    lat temu    3 stycznia 1661 roku ukazało się pierwsze polskie czasopismo Merkuriusz Polski
230    lat temu    W roku 1781 wydana została krytyka czystego rozumu Immanuela Kanta
225    lat temu    W roku 1786 ukazała się praca Essai sur l’ éducation des aveugles (Esej na temat kształcenia osób niewidomych) Valentin Haüy wynalazcy wypukłego pisma dla niewidomych (udoskonalone potem przez Ludwika Braille’a)
215    lat temu    W roku 1796 Aloys Senefelder aktor i dramaturg wynalazł druk techniką litografii
200    lat temu    W roku 1811 zaczęła się ukazywać francuska bibliografia narodowa Bibliographie de la France
190    lat temu    2 stycznia 1821 powstała w Warszawie Biblioteka Towarzystwa Lekarskiego
185    lat temu    W roku 1826 ukazało się dzieło Bibliograficznych ksiąg dwoje Joachima Lelewela
175    lat temu    W roku 1836 wprowadzono pierwsze w Polsce czcionki nutowe (drukarnia Stanisława Gieszkowskiego w Krakowie)
160    lat temu    W październiku 1851 roku powstała Agencja Prasowa Reutera
145    lat temu    W roku 1866 ukazał się pierwszy polski przekład Seweryny Duchińskiej Pieśni o Rolandzie , najstarszego eposu rycerskiego średniowiecznej Francji
135    lat temu    W roku 1876 została opracowana przez M. Deweya klasyfikacja dziesiętna
125    lat temu    15 marca 1886 roku została zawarta międzynarodowa konwencja
(tzw. brukselska) dotycząca międzynarodowej wymiany dokumentów urzędowych oraz wydawnictw naukowych i literackich, do której Polska przystąpiła w 1924 roku
125    lat temu    9 września 1886 roku podpisana została konwencja międzynarodowa o ochronie dzieł literackich i artystycznych (Berno)
120    lat temu    W roku 1891 zaczęła się ukazywać Bibliografia historii polskiej Ludwika Finkla
110    lat temu    W roku 1901 zaczęło się ukazywać czasopismo Książka
105    lat temu    1 kwietnia 1906 roku zaczął się ukazywać Kurier Łódzki (od 1911 – Nowy Kurier Łódzki)
100    lat temu    16 sierpnia 1911 roku ukazał się pierwszy numer Nowego Kuriera Łódzkiego (wychodził do 1939 roku)
95    lat temu    W roku 1916 ukazała się praca O szczególnej i ogólnej teorii względności Alberta Einsteina
95    lat temu    30 maja 1916 roku powołane zostało Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi (podstawą księgozbioru był dar Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie)
90    lat temu    W roku 1921 ukazała się Bibliografia Bibliografii Polskich Wiktora Hahna
90    lat temu    W roku 1921 po raz pierwszy Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego opracowało i przedłożyło Komisji Sejmowej projekt ustawy
o bibliotekach powszechnych
90    lat temu    W roku 1921 utworzona została spółdzielnia wydawnicza
„Nasza Księgarnia”
90    lat temu    W 1921 roku ukazał się pierwszy numer Przeglądu Sportowego
90    lat temu    1 stycznia 1921 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Diecezjalnych Łódzkich
90    lat temu    31 marca 1921 roku powstało w Warszawie Towarzystwo Bibliofilów Polskich
90    lat temu    5 grudnia 1921 roku otwarta została w Łodzi Biblioteka Pedagogiczna
85    lat temu    W roku 1926 powstało Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (po wojnie reaktywowane w 1956 roku)
85    lat temu    21 marca 1926 roku ukazał się pierwszy numer ilustrowanego tygodnika łódzkiego Kalejdoskop
85    lat temu    29 marca 1926 roku ukazała się polska ustawa o prawie autorskim
80    lat temu    W roku 1931 rozpoczęto budowę nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przy al. Mickiewicza (trwającą do 1939 roku)
75    lat temu    19 stycznia 1936 roku ukazał się pierwszy numer łódzkiej Karuzeli
65     lat temu    W roku 1946 zaczął się ukazywać Przewodnik Bibliograficzny wydawany przez Bibliotekę Narodową
65    lat temu    W roku 1946 powstał Instytut Badania Czytelnictwa Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” (od 1947 r. Biuro Badania Czytelnictwa)
65    lat temu    W roku 1946 powstał Instytut Literacki w Rzymie założony przez Jerzego Giedroyca
65    lat temu    W roku 1946 powstał Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (wcześniej Związek Bibliotekarzy Polskich)
65    lat temu    W roku 1946 powstało Wydawnictwo Ludowe (potem Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza)
65    lat temu    11 lutego 1946 roku rozpoczęła działalność Katedra Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim kierowana przez profesora Jana Muszkowskiego
65    lat temu    12 marca 1946 roku powstała Naczelna Dyrekcja Bibliotek przy Ministerstwie Oświaty
65    lat temu    22 marca 1946 roku wydano dekret o utworzeniu Państwowego Instytutu Książki
65    lat temu    W kwietniu 1946 roku ukazał się w Londynie pierwszy numer tygodnika Wiadomości pod redakcją Mieczysława Grydzewskiego
65    lat temu    17 kwietnia 1946 roku Rada Ministrów uchwaliła dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi
65    lat temu    W czerwcu 1946 roku zaczął ukazywać się miesięcznik Teatr pod redakcją Jana N. Millera
65    lat temu    W czerwcu 1946 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Znaku pod redakcją Jerzego Radkowskiego
65    lat temu    25 czerwca 1946 roku utworzony został Państwowy Instytut Wydawniczy
65    lat temu    1 września 1946 roku ukazał się w Łodzi pierwszy numer czasopisma Łódź Teatralna pod redakcją Leona Schillera i Stefana Żółkiewskiego
65    lat temu    8 października 1946 roku powstał Polski Instytut Prasoznawczy w Warszawie
65    lat temu    27 października 1946 roku zaczęło się ukazywać w Łodzi czasopismo Mucha
65    lat temu    W listopadzie 1946 roku powstała Bibliotekarska Komisja Normalizacyjna przy Państwowym Instytucie Książki
65    lat temu    3 listopada 1946 roku ukazał się w Warszawie pierwszy numer tygodnika Stolica
60    lat temu    4 lutego 1951 roku ukazał się w Krakowie pierwszy numer Życia Literackiego pod redakcją Henryka Markiewicza
60    lat temu    28 kwietnia 1951 roku powstało Państwowe Wydawnictwo Naukowe
55    lat temu    W maju 1956 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika Dialog
45    lat temu    W styczniu 1966 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika Kino pod redakcją Jerzego Toeplitza
45    lat temu    14 czerwca 1966 roku zniesiony został przez Watykan indeks ksiąg zakazanych, ustanowiony w drugiej połowie XVI wieku
40    lat temu    W roku 1971 ukazał się pierwszy numer Literatury na Świecie
35    lat temu    W roku 1976 zaczął się ukazywać w Londynie Pamiętnik Literacki wydawany przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
30    lat temu    3 kwietnia 1981 roku ukazał się pierwszy numer Tygodnika Solidarność pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego 

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...