czwartek, 21 stycznia 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wydawnictwa własne
Rocznice związane z Łodzią i regionem w 2011 r.

ROCZNICE ZWIĄZANE Z ŁODZIĄ I REGIONEM w 2011 r.

 

450    lat temu    12 X 1561 - biskup włocławski Jakub Uchański wydał dokument określający prawa
i powinności mieszkańców Łodzi
200    lat temu    1811 - roku założono pierwszy cmentarz gminy żydowskiej w Łodzi usytuowany przy wylocie drogi do Lutomierska
150    lat temu    1861 - początek wielkiego kryzysu ekonomicznego (okres tzw. głodu bawełnianego)
150    lat temu    1861 - powołanie z inicjatywy magistratu komitetu opieki nad bezrobotnymi
150    lat temu    22-23 IV 1861 – bunt tkaczy – wystąpienie drobnych wytwórców i tkaczy skierowane przeciwko przedsiębiorcom łódzkim mechanizującym swoje zakłady
150    lat temu    24 IX 1861 - odbyły się wybory 12 radnych do Rady Miejskiej w Łodzi, w których wzięło udział 269 zamożniejszych obywateli
110    lat temu    1901 - uruchomienie pierwszych podmiejskich linii tramwajowych (do Zgierza – 19 styczeń i Pabianic – 17 styczeń)

110    lat temu    28 IX 1901 uroczyste otwarcie Teatru Wielkiego Fryderyka Sellina przy ul. Konstantynowskiej (ul. Legionów)
105    lat temu    17 III 1906 - utworzenie Związku Łódzkich Przemysłowców (jego działalność zmierzała do unormowania stosunków między pracą a kapitałem – tzw. Umowy zbiorowe)
105     lat temu    17 X 1906 – rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w Gimnazjum Polskim
(w pomieszczeniach wynajętych przy ulicy Wólczańskiej 55)
100    lat temu    1 IV1911 - otwarcie Muzeum Nauki i Sztuki przy ul. Zielonej 8
100    lat temu    1911 - uruchomienie podmiejskiej linii tramwajowej Łódź-Konstantynów
100    lat temu    1911 - narodziny ruchu skautowego w Łodzi
100    lat temu    1911 - debiut poetycki Juliana Tuwima w Gazecie Łódzkiej
100    lat temu    7 I 1911 - powstanie Łódzkiego Towarzystwa Sportowo-Gimnastycznego
100    lat temu    16 VIII 1911 - ukazanie się pierwszego numeru Nowego Kuriera Łódzkiego
(wychodził do 1939 r.)
100    lat temu    3 XI 1911 - otwarcie przy ul. Piotrkowskiej 67, teatru kinematograficznego Casino (obecnie kino Polonia)

95    lat temu    1916 - założenie przez Łódzkie Esperanckie Towarzystwo Biblioteki o nazwie „Zamenhof – Biblioteka” przy ul. Długiej 90
95     lat temu    1 III 1916 otrzymanie przez Łódź statusu miasta powiatowego
95    lat temu    18 IV 1916 - uruchomienie wybudowanej przez niemieckie władze okupacyjne linii tramwajowej Ruda Pabianicka-Rzgów-Tuszyn
95    lat temu    30 V 1916 - Powołanie Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi
90    lat temu    1921 - fuzja zakładów Scheiblera z zakładem włókienniczym L. Grohmana; dzięki temu powstanie największego przedsiębiorstwa przemysłu włókienniczego w Polsce
90    lat temu    1 I 1921 - ukazanie się pierwszego numeru Wiadomości Diecezjalnych Łódzkich
90    lat temu    Luty 1921 - powstanie Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Tatrzańskiego
90    lat temu    28 VI 1921 - ogłoszenie w kościele św. Stanisława Kostki bulli papieża Benedykta XV erygującej diecezję łódzką
90    lat temu    11 VII 1921 - początek strajku powszechnego w fabrykach włókienniczych

90    lat temu    30 IX 1921 - pierwszy, od chwili odzyskania niepodległości, powszechny spis ludności (Łódź 452.000 mieszkańców)
90    lat temu    5 XII 1921 - otwarcie przy ul. G. Piramowicza 5, Biblioteki Pedagogicznej
85    lat temu    1926 - utworzenie miejskiego Archiwum Akt Dawnych (obecnie Archiwum Państwowe w Łodzi)

85    lat temu    21 III 1926 - ukazanie się pierwszego numeru ilustrowanego tygodnika Kalejdoskop
80    lat temu    1931 - powstanie Muzeum Przyrodniczo-Pedagogicznego i Muzeum Etnograficznego

80    lat temu    1931 - oddanie nowego odcinka linii kolejowej na trasie Łódź Widzew – Zgierz (14 km)

80     lat temu    1 V 1931 nadanie pierwszej audycji lokalnej przez łódzką radiostację „Polskie Radio”
80    lat temu    9 XII 1931 - spis ludności – 605.287 mieszkańców
75    lat temu    1936 - powołanie jedynego wówczas w kraju Ośrodka Transfuzji Krwi
75    lat temu    19 I 1936 - ukazanie się pierwszego numeru Karuzeli
75    lat temu    26 V 1936 - założenie Koła Przyjaciół Miasta Łodzi
75    lat temu    5 VI 1936 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło herb miasta – na prostej, czerwonej tarczy herbowej złota łódka
70    lat temu    24 III 1941 - uruchomienie przez władze niemieckie pierwszej w dziejach Łodzi wewnętrznej linii autobusowej
70    lat temu    5 X 1941 - rozpoczęcie przez oddziały hitlerowskiej policji masowych aresztowań duchownych katolickich z terenów tzw. Kraju Warty
70    lat temu    5 XI 1941 - utworzenie obozu dla cyganów - Zigeneurlager
65    lat temu    1946 - przyłączenie wsi Retkinia i gromady Nowe Złotno do Łodzi
65    lat temu    1 I 1946 - powołanie pierwszego łódzkiego Urzędu Stanu Cywilnego w śródmieściu
65     lat temu    13 I 1946 rozpoczęcie działalności przez Uniwersytet Łódzki (pierwszy rektor – Tadeusz Kotarbiński)
65    lat temu    30 I 1946 - otwarcie pierwszego w Polsce Liceum Stomatologicznego
65    lat temu    9 II 1946 - pierwszy Wieczór Rozmaitości Literackich w Klubie Pickwicka – swoje utwory czytali: Mieczysław Jastrun, Paweł Hertz, Jan Huszcza, Leon Pasternak
65    lat temu    28 II 1946 - ukazanie się bezpartyjnego, demokratycznego dziennika Expressu Ilustrowanego
65    lat temu    18 IX 1946 - otwarcie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Łodzi
65    lat temu    1 X 1946 - otwarcie przy ul. Gdańskiej 32, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej – rektor Leon Schiller
55    lat temu    1956 – zainstalowanie pierwszych sześciu lamp jarzeniowych wzdłuż ul. Piotrowskiej, na odcinku od ul. J. Tuwima do ul. L. Zamenhofa
55    lat temu    22 VII 1956 – nadanie pierwszej audycji z Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego
55    lat temu    1 IX 1956 – otwarcie w Parku Źródliska Miejskiej Palmiarni
50    lat temu    30 IV 1961 – otwarcie przy ul. Piotrkowskiej 282, Muzeum Włókiennictwa
40    lat temu    9 V1971 Odsłonięcie Pomnika Martyrologii Dzieci – autorstwa rzeźbiarki Jadwigi Janus i architekta Ludwika Mackiewicza; wzniesiony na skraju parku Szarych Szeregów, w kształcie pękniętego serca
35    lat temu    29 IV 1976 – otwarcie przy ul. Piotrkowskiej 106, lokalu Hortexu
35    lat temu    19 VI 1976 - otwarcie kąpieliska Fala przy al. Unii na Zdrowiu

30    lat temu    21 I 1981 – początek 28-dniowego strajku okupacyjnego studentów Uniwersytetu Łódzkiego
30    lat temu    3 IV 1981 – ukazanie się pierwszego numeru tygodnika Solidarność
30    lat temu    14 VI 1981 - zdobycie przez piłkarzy Widzewa pierwszego mistrzostwa Polski w piłce nożnej

15    lat temu    1996 – utworzenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
15    lat temu    1996 - lotnisko Lublinek otrzymuje status międzynarodowego portu lotniczego

5    lat temu    17 V 2006 - otwarcie Manufaktury – największego centrum handlowo-rekreacyjno-kulturalnego w Polsce i jednego z największych w Europie (powierzchnia 27 ha). Centrum powstało na terenach pofabrycznych Izraela Poznańskiego, jednego
z największych fabrykantów łódzkich.
5    lat temu    31 V 2006 - otwarcie Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii UNESCO. To pierwsza tego typu placówka na świecie, i drugie centrum pod auspicjami UNESCO w Polsce.


 

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...