środa, 16 czerwca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wydawnictwa własne
Wydawnictwa własne

Zdzisław Szczepaniak
Historia nie umiera

 

Nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w grudniu 2019 roku ukazał się tomik poezji Zdzisława Szczepaniaka pt. „Historia nie umiera” zawierający 40 wierszy. Spis treści: Cz. I. Wołanie – Błaganie: Rozmowa o Ojczyźnie ; Echa Styczniowe … ; Przed bojem (Rok 1920) ; IV rozbiór ; Pomnik woskowy (Cieniom Sybiru, Katynia, Charkowa, Miednoje …) ; Powrót Sybiraka ; Cz. II. „A imię Jego... „ : Sanitariuszka „Jola” ; Rozterki małego powstańca ; Rozmowa rannych w szpitalu ; Tylko talerz … ; Adopcja ; Fotoreporter się dziwi ; Krajobraz po bitwie ; Do niemieckiego okupanta (autorom niemieckiego filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”) ; Nie zapomnę – nie przebaczę ; Cz. III. Zapaść: Ballada o wolnej Polsce ; Tryptyk polski ; Pierwszy rozkaz ; Podziemne ptaki ; Co się w nas tli … ; Bo jest tak … ; Modlitwa w chwili lęku … ; Bo my tu żyjemy ; Dlatego (katom Ks. Jerzego Popiełuszki) ; Ballada o historii ; Cz. IV. Przedświt: Zdumienie ; Rozmowa ideologiczna ; Diagnoza … ; Marzenie polskiego nastolatka (opowiedziane autorowi przez łódzką nauczycielkę) ; „Żołnierzy Wyklętych” droga krzyżowa ; Cz. V. I mury wołać będą … : Kiedy ; Słowa wyrwane milczeniu ; List do Juliusza S. (fragmenty znalezione w pamięci …) ; Pytania pokoleniowe ; Kto nam jutro uwierzy ; Wyprawa przez wieki … ; Mój bunt ; Historia nie umiera ; Wizja ; Poszukiwania.

Skład komputerowy: Ewa Baranowska
Projekt okładki: Zdzisław Szczepaniak
Zdjęcia zamieszczone w tekście zostały wykonane przez autora (zdjęcie tytułowe do części „Przedświt” wykonała Kasia Szczepaniak)
Drukarnia: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, Łódź
ISBN 978-83-85925-82-8
Nakład: 150 egz.

Książkę można zakupić w Dziale Informacji Naukowej (pokój nr 21). Cena: 20 zł.

Andrzej Sznajder
Potargane życie Światka

 

Publikacja „Potargane życie Światka” dotyczy postaci Światopełka Karpińskiego.

Światopełk Karpiński (ur. 27 marca 1909 roku w Łasku, zm. 21 kwietnia 1940 roku w Wilnie) – poeta, prozaik i satyryk związany ze środowiskiem skamandrytów, autor felietonów, tekstów do politycznych szopek i słów do kabaretowych piosenek. Współpracownik pism satyrycznych Cyrulik Warszawski i Szpilki. Za zbiór Trzynaście wierszy otrzymał Nagrodę Młodych Polskiej Akademii Literatury. Wydał ponadto tomiki: Ludzie wśród ludzi (1932), Mieszczański poemat (1935) i Poemat o Warszawie (1938) oraz dwie książki prozatorskie: Kredą na parkanie (1938), Ściana śmiechu (1939). W 1939 podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie Warszawy. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Wilnie. Światopełk Karpiński miał również związki z Łodzią. W 1911 r. rodzice poety przenieśli się wraz z dziećmi z Łasku do Łodzi i zamieszkali przy ul. Piotrkowskiej 107. W wieku dziewięciu lat Światopełk został uczniem Gimnazjum Zgromadzenia Kupców (obecnie ul. Narutowicza 68). W latach 1928-1930 należał do łódzkiego ugrupowania literackiego Meteor. Od września 1932 r. do czerwca 1933 r. przebywał w wojsku na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy, który mieścił się w koszarach 31 Pułku Strzelców Kaniowskich przy ul. 11 Listopada w Łodzi.

Andrzej Sznajder (ur. w 1950 r. w Łasku) – absolwent germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego, dziennikarz, eseista, pisarz, tłumacz literatury niemieckojęzycznej. Debiutował jako dziennikarz w 1984 r. w sieradzkim tygodniku „Nad Wartą”. Jest współpracownikiem łódzkiego magazynu kulturalnego „Kalejdoskop” oraz pism „Znad Wilii” (Wilno), „Magazyny Polskiego” (Grodno) i niemieckojęzycznych kwartalników literackich. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz niemieckojęzycznego Interessengemeinschaft Deutschsprachinger Autoren. Autor książek: Litewskie korzenie (2010), Dzieje rodziny Wyrwiczów (2010), Z chłopskiego rodu (2013), oraz wydanych przez Dom Wydawniczy Księzy Młyn Michał Koliński: Karsznice. Od powozu do elektrowozu (2016, współautor), Sekrety Sieradza i Zduńskiej Woli (2016), Sekrety Łasku i Pabianic (2017), Sekrety województwa łódzkiego (2018, współautor).

Publikację wydała w 2019 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. Z treści: Od autora. Odkrywanie poety. Litewskie korzenie. W mieście nad Grabią. „Ziemia obiecana”. Zielęcice. Meteor. Przyjaciel Iwaszkiewicza. Wśród warszawskiej cyganerii. „Karabin lżejszy jest od pióra”. Epilog. Posłowie. Bibliografia. Spis ilustracji.


Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej. Cena 20 zł.

Piotr Kacprzak
Współczesna prasa polonijna (1980-2017) w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Ze wstępu:

Omawiany zbiór czasopism polonijnych obejmuje 198 tytułów od dzienników do roczników (w zbiorze uwzględniono sprawozdania oraz kalendarze). Kompletność poszczególnych tytułów jest różna – od pojedynczych numerów do kompletnych roczników. Przy przyporządkowaniu tytułu do omawianego zbioru wzięto pod uwagę roczniki posiadane w zbiorach Biblioteki, a nie lata ukazywania się danego tytułu. W zbiorze najliczniej reprezentowane są tytuły czasopism wydane na terenie Europy (133 tytuły), z Ameryki Północnej pochodzi 45 tytułów, z Azji (trzy czasopisma zostały wydane w azjatyckiej części Rosji) 11 tytułów, z Australii 8 tytułów, z Afryki 1 tytuł. Za omawiany okres Biblioteka nie posiada żadnego czasopisma ukazującego się na terenie Ameryki Południowej. W informatorze posiadane przez Bibliotekę tytuły czasopism zostały ułożone alfabetycznie wg zasady: kontynent – kraj – tytuł czasopisma. Tytuły czasopism zostały podane za bazą MAK WBP (z uwzględnieniem rozwiązań specyficznych dla katalogu Biblioteki). Poszczególne pozycje zostały zaopatrzone w numer sygnatury magazynowej, wskazujące miejsce przechowywania danego tytułu lub podano nazwę zbioru Biblioteki, w którym dany tytuł się znajduje (jeżeli nie posiada on sygnatury magazynowej). Przedstawiono także informacje o posiadanym przez Bibliotekę zasobie danego tytułu (na dzień zamknięcia pracy). Każda pozycja została poszerzona o informację dotyczącą danego czasopisma.

Katalog został wydany w roku 2018 w ramach serii: Z prac Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Łodzi.

Paweł Wutke
Cena chleba : historia mojej rodziny : przeżycia własne
Wydanie drugie uzupełnione
2018

 

Ze słowa wstępnego:

Życiorysy Pawła Wutke i jego syna Mieczysława Wutke są przykładem polskich dwudziestowiecznych losów naznaczonych przede wszystkim tragedią II wojny świa¬towej. Oba życiorysy łączy aresztowanie przez NKWD, deportacja i trudny czas zsyłki.
Paweł Wutke został aresztowany w drugiej połowie marca 1940 roku w swoim domu w Słonimie (d. województwo nowogródzkie) i pomimo absurdalnych zarzutów o pracy wywiadowczej przeciwko Związkowi Sowieckiemu został skazany na osiem lat przymusowej pracy w łagrze o obwodzie archangielskim. Przewieziony w końcu października 1940 roku z innymi więźniami transportem w bydlęcych wagonach, pra¬cował w łągrze przy wyrębie lasu do 30 sierpnia 1941 roku, czyli do czasu zwolnienia na mocy amnestii związanej z zawarciem układu Sikorski – Majski z 30 lipca 1941 r.
Mieczysław Wutke, syn Pawła Wutke i Leokadii Sokołowskiej, urodził się 6 sierpnia 1926 r. w Słonimiu. W niektórych miejscach wystę¬puje jako data jego urodzin 4 sierpnia 1927 r. Było to spowodowane tym, iż Leokadia Wutke, będąc już na zesłaniu, aby uniknąć powołania syna do wojska sowieckiego, podawała wcześniejszą o rok datę jego urodzin. 13 kwietnia 1940 roku został zesłany wraz ze swoją mamą, siostrami i dziadkami do kołchozu Sow-Ług w północnym Ka-zachstanie. Okres zesłania trwający do maja 1946 roku Mieczysław Wutke opisał na kilku stronach we wspomnieniach zamieszczonych w niniejszej książce. Mieczysław Wutke jest inicjatorem powstania w Łodzi w 1989 r. Związku Sybiraków, wicepre¬zesem Tymczasowego Zarządu Oddziału, a następnie (do czerwca 1990 r. do czasu swej rezygnacji) wiceprezesem Zarządu. W kwietniu 1995 roku został prezesem ho¬norowym Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi. W kadencji w latach 2010-2014 i w kadencji rozpoczętej w marcu 2014 roku pełni ponownie funkcję wiceprezesa. […]

Z treści: Słowo wstępne do wydania drugiego uzupełnionego / Piotr Bierczyński. Podziękowanie / Barbara Czajka. Przedmowa do wydania pierwszego / Andrzej Wutke. Cena chleba. Historia mojej rodziny. Przeżycia własne / Paweł Wutke. Posłowie do wydania pierwszego / Joanna Małgorzata Jurkiewicz. Recenzja wspomnień Pawła Wutke / Wojciech Marciniak. Osobista ocena wspomnień Pawła Wutke / Maria Piotrowicz. Recenzja wspomnień Pawła Wutke / Stanisława Wiatr-Partyka. Cena chleba i wolności. Z moich wspomnień / Mieczysław Wutke. Mieczysław Wutke w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" / Maria Piotrowicz.

Więcej

Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej.
Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Miło nam poinformować, że ukazała się „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”, red. J. Ladorucki, WBPim. M.J. Piłsudskiego w Łodzi 2017,  648 ss.+132 ss. [+38 ss.  nlb.], ISBN 978-83-85925-77-4; płyta CD ISBN 978-83-85925-78-1.

„Strefa wspólnej przestrzeni społecznej w tyglu kultur, którym Łódź była od zarania, powstała dzięki formującym się instytucjom kultury, w tym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej bogata historia to odbicie dziejów miasta na przestrzeni stulecia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego, spadkobierczyni i kontynuatorka najlepszych tradycji kulturalnych miasta, wtopiona w pejzaż intelektualny i materialny regionu, tworzy współcześnie nową jakość funkcjonowania instytucji publicznej, opartą o dawne dziedzictwo i innowacyjność” (z „Wprowadzenia” red. tomu dr. Jacka Ladoruckiego).

„Tematyka zamieszczonych w księdze jubileuszowej artykułów to szeroki wachlarz problematyki dotyczących historii i współczesności bibliotekarstwa publicznego i naukowego w Polsce i poza jej granicami, czytelnictwa oraz osiągnięć Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, a wątkiem łączącym materiały zamieszczone w publikacji jest tytuł konferencji „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej”, która odbyła się 11 października 2017 r.” (ze „Wstępu” Barbary Czajki, Dyrektora Biblioteki).

Obszerna publikacja zawiera 28 artykułów – gości z zagranicy, polskich naukowców spoza Łodzi, przedstawicieli łódzkiego środowiska naukowego i bibliotekarskiego, w tym pracowników Biblioteki. Na płycie CD dołączonej do księgi jubileuszowej zamieszczono „Kalendarium WBP w Łodzi za lata 2008-2017”.

Przykładowe artykuły:

Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współczesność /Jiří Trávníček, Grzegorz Nieć

Działania koordynujące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w zakresie programów dla bibliotek i rozwoju czytelnictwa w województwie łódzkim w latach 2007-2017 / Barbara Czajka

Wykluczenie społeczne w bibliotekach publicznych. Dostępność usług bibliotecznych w teorii i praktyce / Ewa Mec

50 twarzy promocji…w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi / Ewa Baranowska, Jolanta Zwierzyńska

Public libraries in Ukraine – infrastructure, activities, development strategy (Biblioteki publiczne na Ukrainie – infrastruktura, działania, strategia rozwoju) / Andriy Andrukhiv

Tradycyjnie czy nowocześnie? Różne aspekty popularyzacji wiedzy i czytelnictwa w pracy Działu Informacji Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Józef Piłsudski w zbiorach
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
katalog nabytków z lat 2008-2016

Publikacja „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi : katalog nabytków z lat 2008-2016” ukazała się w marcu 2017 roku z okazji tzw. „Imienin Marszałka”, imprezy zorganizowanej po raz pierwszy przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka i 100-lecia Biblioteki.
Katalog prezentuje 328 książek (27 autorstwa Józefa Piłsudskiego i 301 jemu poświęconych), które wpłynęły do Biblioteki po 2008 roku oraz te, które udało się dodatkowo wyszukać podczas jego przygotowywania. Publikacja obejmuje albumy, bibliografie, biografie, katalogi wystaw, monografie, pamiętniki i wspomnienia, wydawnictwa okolicznościowe oraz teksty literackie. Uwzględniono także jedną pracę licencjacką.
Prezentowana publikacja stanowi kontynuację katalogu zbiorów publikacji i dokumentów ze zbiorów Biblioteki związanych z postacią Józefa Piłsudskiego wydanego w 2007 roku.
Książka jest do nabycia w Dziale Informacji Naukowej WBP.

Dariusz Staniszewski
„PAMIĘTAJCIE TO IMIĘ! Józef Piłsudski w poezji”

Po lekturze przeszło tysiąca wierszy zamieszczonych w antologiach, tomikach poetyckich, wydawnictwach okolicznościowych zgromadzonych w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi D. Staniszewski zdecydował się na dokładną analizę dwóch obszernych antologii poświęconych życiu i czynom Marszałka: „Pieśni o Józefie Piłsudskim” z 1929 r. i „W blasku legendy. Kroniki życia Józefa Piłsudskiego” z 1988 r. Celem autora, oprócz zaakcentowania, jak dużo wartościowej poezji na temat Marszałka powstało, było także zaprezentowanie autorów, którzy nie zasłużyli na zapomnienie. W dalszej części książki zamieszczony jest szczegółowy wykaz utworów z obu publikacji, a także indeksy, w tym: „Piłsudski jako…” – który unaocznia w jak ciekawy i barwny sposób określana była postać Marszałka. Z powyższym opracowaniem koresponduje antologia – poetycka kronika życia Józefa Piłsudskiego, od dzieciństwa w Zułowie po śmierć, są w niej też odwołania do przewodników duchowych Marszałka i związanych z nimi twórczych inspiracji, jest także miejsce na łodziana: oprócz uznanych: Juliana Tuwima i Mariana Piechala przybliżono twórczość mniej znanych: Jana Czaty (Tadeusza Czapczyńskiego) czy Mariana Zaremby-Adamczyka.
Książka ukazała się w serii: „Z prac Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Łodzi” z okazji 100-lecia Biblioteki w 150. rocznicę urodzin Marszałka.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.

Jacek Wystop
„Zapomniane miejsca w Łodzi”

Przechodząc codziennie obok niektórych miejsc, nie zdajemy sobie sprawy z ich genezy i pierwotnego przeznaczenia. Takie nazwy jak „strzelnica na Manii”, „Dąb Niepodległości”, „Wzgórze Niepodległości” czy „Bratnia Mogiła” są tylko zapomnianymi hasłami z historii Łodzi. Wartymi jednak poznania, bowiem wszystkie te miejsca i nazwy związane są z przeszłością, nieraz tragiczną, tego miasta. Warto również przeczytać o innych miejscach godnych przypomnienia. O „Alei Zasłużonych dla Miasta Łodzi” czy też wieżach spadochronowych pamiętają zapewne starsi mieszkańcy naszego miasta. Pisząc tę książkę chciałem podzielić się zdobytą przez siebie wiedzą z młodym pokoleniem i wszystkimi mieszkańcami Łodzi, dla których historia tego miasta nie jest obojętna.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej (cena 20 zł).

„Sienkiewicz na nowo - komiksowo” – publikacja pokonkursowa

Publikacja zawiera prace uczestników warsztatów i konkursu „Sienkiewicz na nowo - komiksowo”. Konkurs „Sienkiewicz na nowo - komiksowo” przeprowadzony został w ramach projektu „Ugryźć Sienkiewicza”. Myślą przewodnią konkursu była popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza oraz pobudzenie kreatywności i zachęcenie młodzieży do nowatorskiego podejścia do dzieł Henryka Sienkiewicza. W konkursie udział wzięła młodzież z łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs poprzedzony został warsztatami tworzenia komiksów, które poprowadził Jacek Frąś, artysta plastyk, rysownik komiksów, plakacista, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

W zbiorze znajduje się 17 komiksów zainspirowanych Henrykiem Sienkiewiczem. Nawiązania do autora i jego dzieł są bardzo różnorodne, czasami zaskakujące. Jedne z nich bezpośrednio bazują na dziełach noblisty, inne pokazują alternatywne historie z życia pisarza. Młodzież zastosowała różne techniki wykonania prac, są wśród nich komiksy rysowane ołówkiem, prace kolorowe i wykonane przy pomocy programów do tworzenia komiksów. Jury doceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, publikując je w tym wydawnictwie.

W pierwszej części publikacji znajdują się prace nagrodzone i wyróżnione. W drugiej części umieszczono pozostałe komiksy. Publikacja dostępna w zbiorach WBP.Czytaj więcej

Zdzisław Szczepaniak
„Za każdy kamień Twój…”

Ukazały się utwory poetyckie dedykowane najmłodszym żołnierzom Powstańczej Warszawy. Autorem tomiku „Za każdy kamień Twój…” jest łódzki dziennikarz, pisarz i poeta Zdzisław Szczepaniak.

Tytuły wierszy: „Brat” Jurka B. idzie do Powstania; Prosili: „Napis piosenkę…”; Szczęście „Zawiszaka”; „Każdy pocisk – jeden Niemiec”; Największy apetyt; Sanitariuszka „Jola”; O chłopcu, co chciał być „Gromem”; „Zbyszek” listonosz; Adopcja; Rozterki małego powstańca; Rozmowa rannych w szpitalu; Strzelec „Ziutek” stoi po wodę; Kto tam leży na bruku…; Nad grobem kolegi; Fotoreporter się dziwi; Ballada o pewnej fladze; Tylko talerz…; Krajobraz po bitwie; Kapral „Jasny” nie wie dlaczego… ;

Fotografie: Zdzisław Szczepaniak, współpraca: Kazimiera Szczepaniak.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2014

 

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej (cena 15 zł).

Jerzy Starnawski
W kręgu czterech wielkich romantyków

Od autora

Gdy rozpoczynałem drogę naukową, pociągał mnie przede wszystkim romantyzm. Doktoryzowałem się ze Słowackiego i temu poecie poświęciłem pierwszą moją książkę. Względy organizacyjne w strukturze polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym wówczas wykładałem, sprawiły, że musiałem przerzucić się do staropolszczyzny. I zasmakowałem w niej. Od czasu do czasu wypowiadałem się na temat naszych największych poetów, którzy zawsze byli mi bliscy. Rozproszone studia ogłaszane w różnym czasie złożyły się na tom W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków (Przemyśl 1998).

Czytaj więcej

Czesław Miłosz - Oeconomia divina : inspiracje 2011 : prace nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Łódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich na zestaw utworów inspirowanych cytatem z wiersza "Oeconomia divina" Czesława Miłosza.

Publikacja zawiera wiersze nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim  Konkursie Poetyckim  Łódzkiego Oddziału Związku Literatów na zestaw utworów inspirowanych cytatem  z wiersza Czesława Miłosza „Oeconomia divina”. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się  4 listopada 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Jury przyznało I nagrodę – Eli Galoch (Turek, woj. wielkopolskie), II nagrodę  - Magdalenie Cybulskiej (Łódź), III nagrodę – Mirosławowi Szałacie (Człuchów). Przyznano również 10 wyróżnień. W trakcie uroczystości przeprowadzono turniej poetycki „Trzy smaki”, podczas którego należało przedstawić propozycje poetyckie w trzech etapach: gorzki, pikantny, słodki. Turniej wygrała Magdalena Cybulska, otrzymując Nagrodę Publiczności.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2012

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej (cena 10 zł).

Andrzej Kempa
1936-2009
bibliotekarz, bibliofil, regionalista
Bibliografia


Z przedmowy

Siedemdziesiąta piąta rocznica urodzin jest dobrą okazją do ukazania dorobku twórczego, aktywności zawodowej i społecznej. Obchodzenie takiego jubileuszu jest zawsze radosne, gdy uczestniczy w nich jubilat. Andrzej Kempa, bibliotekarz, bibliofil, regionalista, żeby wymienić tylko te trzy spośród wielu sfer Jego intelektualnej aktywności, nie doczekał takiego spotkania. Niespodziewana śmierć przerwała 1 października 2009 r. życie Andrzeja Kempy, którego chyba każdy tydzień od czasu przejścia na emeryturę był, jak i we wcześniejszych latach, wypełniony pisaniem kolejnego artykułu, posłowia, wstępu czy biogramu, odkrywaniem i przypominaniem zapomnianych faktów, czy też realizacją planów na kolejną książkę. Czytaj więcej

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2011

Z dziejów polskiej nauki o literaturze
Seria IV, Piętnaście rozpraw


Od autora

Czwarta seria studiów z dziejów nauki o literaturze piszącego te słowa zawiera dwa cykle. Pierwszy, krótki, złożony został z dwu roz­praw o charakterze ogólnym. Zagadnienie stosunku historii literatu­ry do historii kultury nurtowało od dawna badacza literatury staro­polskiej. Pisząc o dawnych wiekach, nie zawsze da się oddzielić li­teraturę od kultury. Sposobność do wypowiedzi nadarzyła się wte­dy, gdy trzeba było uczcić profesora Tadeusza Ulewicza, w którego dorobku naukowym powiązania literatury zwłaszcza renesansowej z kulturą tej epoki znajdują wyraz na każdym kroku. Gdy zaś wypadło włączyć studium do księgi ku czci Juliana Maślanki, ostatniego wy­dawcy wykładów mickiewiczowskich, pokusił się autor o rozważe­nie, jak to od literatury słowiańskiej (dziewiętnastowieczne stanowi­sko, zwłaszcza badaczy zachodnioeuropejskich) nauka przeszła do przedstawiania literatury narodów słowiańskich. Czytaj więcej

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2011

Sonety łódzkie
Sonety łódzkie


Z przedmowy

Nie jestem łodzianinem i nie posiadam żadnych łódzkich rodzinnych korzeni. Tułaczka mojej rodziny po kraju zaczęła się tuż po Powstaniu Warszawskim, gdy pomieszkiwaliśmy albo u dalekich krewnych, albo u zupełnie obcych ludzi, którzy w odruchu patriotycznej solidarności przygarniali wygnańców z Warszawy. A tuż po wojnie znaleźliśmy się na krótko w Gorcach, górniczym miasteczku położonym kilka kilometrów od Wałbrzycha. W kamienicy byliśmy jedyną polską rodziną wśród zasiedziałych od pokoleń rodzin niemieckich. Z jedną z tych sąsiadujących z nami rodzin zaprzyjaźniliśmy się, a mimo to dominowało poczucie wyobcowania. Z Gorc wyjechaliśmy do Poznania. Czytaj więcej

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2009

Człowiek człowiekowi powinien być człowiekiem
Człowiek człowiekowi powinien być człowiekiem
Historia opowiedziana przez Mariana Piwowarskiego
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata


Z przedmowy

Wspomnienia pana Mariana Piwowarskiego wzbudzają  najwyższy szacunek dla dokonanego czynu ratowania Żydów podczas okupacji hitlerowskiej przez rodzinę państwa Piwowarskich w Wołowie k. Stąporkowa (obecnie woj. świętokrzyskie). Czytaj więcej

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2009


 

Stambuł i Egipt na dawnej fotografii

 

Stambuł i Egipt na dawnej fotografii

Wybór zdjęć, opracowanie wstępu, wybrana literatura: Jacek Strzałkowski
Redakcja merytoryczna: Jacek Strzałkowski we współpracy z Piotrem Bierczyńskim (cena 40 zł)

Jest to kolejna publikacja prezentującą wybrane fragmenty bogatych zbiorów specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego. W Dziale Zbiorów Specjalnych Łódzkiej Książnicy w kolekcji fotografii znajduje się również zespół 243 zdjęć pochodzących z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku.

Publikacje Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wydane z okazji jubileuszu 90-lecia Biblioteki są w sprzedaży w Dziale Informacji Naukowej.

Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

  • Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

    katalog autorstwa Elżbiety Rychlik (cena 25 zł)

Kolekcja grafiki XVI-XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

  • Kolekcja grafiki XVI-XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

    autorstwa Łukasza Grzejszczaka (cena 15 z)

Tablice pamięci: łódzkie inskrypcje pamiątkowe

  • Tablice pamięci: łódzkie inskrypcje pamiątkowe

    autorstwa Andrzeja Kempy i Marty Zawadzkiej (cena 22 zł)
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...