środa, 07 czerwca 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wydawnictwa własne
Wydawnictwa własne

Zdzisław Szczepaniak
Historia nie umiera

 

Nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w grudniu 2019 roku ukazał się tomik poezji Zdzisława Szczepaniaka pt. „Historia nie umiera” zawierający 40 wierszy. Spis treści: Cz. I. Wołanie – Błaganie: Rozmowa o Ojczyźnie ; Echa Styczniowe … ; Przed bojem (Rok 1920) ; IV rozbiór ; Pomnik woskowy (Cieniom Sybiru, Katynia, Charkowa, Miednoje …) ; Powrót Sybiraka ; Cz. II. „A imię Jego... „ : Sanitariuszka „Jola” ; Rozterki małego powstańca ; Rozmowa rannych w szpitalu ; Tylko talerz … ; Adopcja ; Fotoreporter się dziwi ; Krajobraz po bitwie ; Do niemieckiego okupanta (autorom niemieckiego filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”) ; Nie zapomnę – nie przebaczę ; Cz. III. Zapaść: Ballada o wolnej Polsce ; Tryptyk polski ; Pierwszy rozkaz ; Podziemne ptaki ; Co się w nas tli … ; Bo jest tak … ; Modlitwa w chwili lęku … ; Bo my tu żyjemy ; Dlatego (katom Ks. Jerzego Popiełuszki) ; Ballada o historii ; Cz. IV. Przedświt: Zdumienie ; Rozmowa ideologiczna ; Diagnoza … ; Marzenie polskiego nastolatka (opowiedziane autorowi przez łódzką nauczycielkę) ; „Żołnierzy Wyklętych” droga krzyżowa ; Cz. V. I mury wołać będą … : Kiedy ; Słowa wyrwane milczeniu ; List do Juliusza S. (fragmenty znalezione w pamięci …) ; Pytania pokoleniowe ; Kto nam jutro uwierzy ; Wyprawa przez wieki … ; Mój bunt ; Historia nie umiera ; Wizja ; Poszukiwania.

Skład komputerowy: Ewa Baranowska
Projekt okładki: Zdzisław Szczepaniak
Zdjęcia zamieszczone w tekście zostały wykonane przez autora (zdjęcie tytułowe do części „Przedświt” wykonała Kasia Szczepaniak)
Drukarnia: PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, Łódź
ISBN 978-83-85925-82-8
Nakład: 150 egz.

Książkę można zakupić w Dziale Informacji Naukowej (pokój nr 21). Cena: 20 zł.

Andrzej Sznajder
Potargane życie Światka

 

Publikacja „Potargane życie Światka” dotyczy postaci Światopełka Karpińskiego.

Światopełk Karpiński (ur. 27 marca 1909 roku w Łasku, zm. 21 kwietnia 1940 roku w Wilnie) – poeta, prozaik i satyryk związany ze środowiskiem skamandrytów, autor felietonów, tekstów do politycznych szopek i słów do kabaretowych piosenek. Współpracownik pism satyrycznych Cyrulik Warszawski i Szpilki. Za zbiór Trzynaście wierszy otrzymał Nagrodę Młodych Polskiej Akademii Literatury. Wydał ponadto tomiki: Ludzie wśród ludzi (1932), Mieszczański poemat (1935) i Poemat o Warszawie (1938) oraz dwie książki prozatorskie: Kredą na parkanie (1938), Ściana śmiechu (1939). W 1939 podczas kampanii wrześniowej walczył w obronie Warszawy. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Wilnie. Światopełk Karpiński miał również związki z Łodzią. W 1911 r. rodzice poety przenieśli się wraz z dziećmi z Łasku do Łodzi i zamieszkali przy ul. Piotrkowskiej 107. W wieku dziewięciu lat Światopełk został uczniem Gimnazjum Zgromadzenia Kupców (obecnie ul. Narutowicza 68). W latach 1928-1930 należał do łódzkiego ugrupowania literackiego Meteor. Od września 1932 r. do czerwca 1933 r. przebywał w wojsku na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy, który mieścił się w koszarach 31 Pułku Strzelców Kaniowskich przy ul. 11 Listopada w Łodzi.

Andrzej Sznajder (ur. w 1950 r. w Łasku) – absolwent germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego, dziennikarz, eseista, pisarz, tłumacz literatury niemieckojęzycznej. Debiutował jako dziennikarz w 1984 r. w sieradzkim tygodniku „Nad Wartą”. Jest współpracownikiem łódzkiego magazynu kulturalnego „Kalejdoskop” oraz pism „Znad Wilii” (Wilno), „Magazyny Polskiego” (Grodno) i niemieckojęzycznych kwartalników literackich. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz niemieckojęzycznego Interessengemeinschaft Deutschsprachinger Autoren. Autor książek: Litewskie korzenie (2010), Dzieje rodziny Wyrwiczów (2010), Z chłopskiego rodu (2013), oraz wydanych przez Dom Wydawniczy Księzy Młyn Michał Koliński: Karsznice. Od powozu do elektrowozu (2016, współautor), Sekrety Sieradza i Zduńskiej Woli (2016), Sekrety Łasku i Pabianic (2017), Sekrety województwa łódzkiego (2018, współautor).

Publikację wydała w 2019 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. Z treści: Od autora. Odkrywanie poety. Litewskie korzenie. W mieście nad Grabią. „Ziemia obiecana”. Zielęcice. Meteor. Przyjaciel Iwaszkiewicza. Wśród warszawskiej cyganerii. „Karabin lżejszy jest od pióra”. Epilog. Posłowie. Bibliografia. Spis ilustracji.


Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej. Cena 20 zł.

Piotr Kacprzak
Współczesna prasa polonijna (1980-2017) w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Ze wstępu:

Omawiany zbiór czasopism polonijnych obejmuje 198 tytułów od dzienników do roczników (w zbiorze uwzględniono sprawozdania oraz kalendarze). Kompletność poszczególnych tytułów jest różna – od pojedynczych numerów do kompletnych roczników. Przy przyporządkowaniu tytułu do omawianego zbioru wzięto pod uwagę roczniki posiadane w zbiorach Biblioteki, a nie lata ukazywania się danego tytułu. W zbiorze najliczniej reprezentowane są tytuły czasopism wydane na terenie Europy (133 tytuły), z Ameryki Północnej pochodzi 45 tytułów, z Azji (trzy czasopisma zostały wydane w azjatyckiej części Rosji) 11 tytułów, z Australii 8 tytułów, z Afryki 1 tytuł. Za omawiany okres Biblioteka nie posiada żadnego czasopisma ukazującego się na terenie Ameryki Południowej. W informatorze posiadane przez Bibliotekę tytuły czasopism zostały ułożone alfabetycznie wg zasady: kontynent – kraj – tytuł czasopisma. Tytuły czasopism zostały podane za bazą MAK WBP (z uwzględnieniem rozwiązań specyficznych dla katalogu Biblioteki). Poszczególne pozycje zostały zaopatrzone w numer sygnatury magazynowej, wskazujące miejsce przechowywania danego tytułu lub podano nazwę zbioru Biblioteki, w którym dany tytuł się znajduje (jeżeli nie posiada on sygnatury magazynowej). Przedstawiono także informacje o posiadanym przez Bibliotekę zasobie danego tytułu (na dzień zamknięcia pracy). Każda pozycja została poszerzona o informację dotyczącą danego czasopisma.

Katalog został wydany w roku 2018 w ramach serii: Z prac Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Łodzi.

Paweł Wutke
Cena chleba : historia mojej rodziny : przeżycia własne
Wydanie drugie uzupełnione
2018

 

Ze słowa wstępnego:

Życiorysy Pawła Wutke i jego syna Mieczysława Wutke są przykładem polskich dwudziestowiecznych losów naznaczonych przede wszystkim tragedią II wojny świa¬towej. Oba życiorysy łączy aresztowanie przez NKWD, deportacja i trudny czas zsyłki.
Paweł Wutke został aresztowany w drugiej połowie marca 1940 roku w swoim domu w Słonimie (d. województwo nowogródzkie) i pomimo absurdalnych zarzutów o pracy wywiadowczej przeciwko Związkowi Sowieckiemu został skazany na osiem lat przymusowej pracy w łagrze o obwodzie archangielskim. Przewieziony w końcu października 1940 roku z innymi więźniami transportem w bydlęcych wagonach, pra¬cował w łągrze przy wyrębie lasu do 30 sierpnia 1941 roku, czyli do czasu zwolnienia na mocy amnestii związanej z zawarciem układu Sikorski – Majski z 30 lipca 1941 r.
Mieczysław Wutke, syn Pawła Wutke i Leokadii Sokołowskiej, urodził się 6 sierpnia 1926 r. w Słonimiu. W niektórych miejscach wystę¬puje jako data jego urodzin 4 sierpnia 1927 r. Było to spowodowane tym, iż Leokadia Wutke, będąc już na zesłaniu, aby uniknąć powołania syna do wojska sowieckiego, podawała wcześniejszą o rok datę jego urodzin. 13 kwietnia 1940 roku został zesłany wraz ze swoją mamą, siostrami i dziadkami do kołchozu Sow-Ług w północnym Ka-zachstanie. Okres zesłania trwający do maja 1946 roku Mieczysław Wutke opisał na kilku stronach we wspomnieniach zamieszczonych w niniejszej książce. Mieczysław Wutke jest inicjatorem powstania w Łodzi w 1989 r. Związku Sybiraków, wicepre¬zesem Tymczasowego Zarządu Oddziału, a następnie (do czerwca 1990 r. do czasu swej rezygnacji) wiceprezesem Zarządu. W kwietniu 1995 roku został prezesem ho¬norowym Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi. W kadencji w latach 2010-2014 i w kadencji rozpoczętej w marcu 2014 roku pełni ponownie funkcję wiceprezesa. […]

Z treści: Słowo wstępne do wydania drugiego uzupełnionego / Piotr Bierczyński. Podziękowanie / Barbara Czajka. Przedmowa do wydania pierwszego / Andrzej Wutke. Cena chleba. Historia mojej rodziny. Przeżycia własne / Paweł Wutke. Posłowie do wydania pierwszego / Joanna Małgorzata Jurkiewicz. Recenzja wspomnień Pawła Wutke / Wojciech Marciniak. Osobista ocena wspomnień Pawła Wutke / Maria Piotrowicz. Recenzja wspomnień Pawła Wutke / Stanisława Wiatr-Partyka. Cena chleba i wolności. Z moich wspomnień / Mieczysław Wutke. Mieczysław Wutke w Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" / Maria Piotrowicz.

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej. Cena 20 zł.

Więcej

Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej.
Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

Miło nam poinformować, że ukazała się „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”, red. J. Ladorucki, WBPim. M.J. Piłsudskiego w Łodzi 2017,  648 ss.+132 ss. [+38 ss.  nlb.], ISBN 978-83-85925-77-4; płyta CD ISBN 978-83-85925-78-1.

„Strefa wspólnej przestrzeni społecznej w tyglu kultur, którym Łódź była od zarania, powstała dzięki formującym się instytucjom kultury, w tym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej bogata historia to odbicie dziejów miasta na przestrzeni stulecia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego, spadkobierczyni i kontynuatorka najlepszych tradycji kulturalnych miasta, wtopiona w pejzaż intelektualny i materialny regionu, tworzy współcześnie nową jakość funkcjonowania instytucji publicznej, opartą o dawne dziedzictwo i innowacyjność” (z „Wprowadzenia” red. tomu dr. Jacka Ladoruckiego).

„Tematyka zamieszczonych w księdze jubileuszowej artykułów to szeroki wachlarz problematyki dotyczących historii i współczesności bibliotekarstwa publicznego i naukowego w Polsce i poza jej granicami, czytelnictwa oraz osiągnięć Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, a wątkiem łączącym materiały zamieszczone w publikacji jest tytuł konferencji „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej”, która odbyła się 11 października 2017 r.” (ze „Wstępu” Barbary Czajki, Dyrektora Biblioteki).

Obszerna publikacja zawiera 28 artykułów – gości z zagranicy, polskich naukowców spoza Łodzi, przedstawicieli łódzkiego środowiska naukowego i bibliotekarskiego, w tym pracowników Biblioteki. Na płycie CD dołączonej do księgi jubileuszowej zamieszczono „Kalendarium WBP w Łodzi za lata 2008-2017”.

Przykładowe artykuły:

Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współczesność /Jiří Trávníček, Grzegorz Nieć

Działania koordynujące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w zakresie programów dla bibliotek i rozwoju czytelnictwa w województwie łódzkim w latach 2007-2017 / Barbara Czajka

Wykluczenie społeczne w bibliotekach publicznych. Dostępność usług bibliotecznych w teorii i praktyce / Ewa Mec

50 twarzy promocji…w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi / Ewa Baranowska, Jolanta Zwierzyńska

Public libraries in Ukraine – infrastructure, activities, development strategy (Biblioteki publiczne na Ukrainie – infrastruktura, działania, strategia rozwoju) / Andriy Andrukhiv

Tradycyjnie czy nowocześnie? Różne aspekty popularyzacji wiedzy i czytelnictwa w pracy Działu Informacji Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Józef Piłsudski w zbiorach
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
katalog nabytków z lat 2008-2016

Publikacja „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi : katalog nabytków z lat 2008-2016” ukazała się w marcu 2017 roku z okazji tzw. „Imienin Marszałka”, imprezy zorganizowanej po raz pierwszy przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka i 100-lecia Biblioteki.
Katalog prezentuje 328 książek (27 autorstwa Józefa Piłsudskiego i 301 jemu poświęconych), które wpłynęły do Biblioteki po 2008 roku oraz te, które udało się dodatkowo wyszukać podczas jego przygotowywania. Publikacja obejmuje albumy, bibliografie, biografie, katalogi wystaw, monografie, pamiętniki i wspomnienia, wydawnictwa okolicznościowe oraz teksty literackie. Uwzględniono także jedną pracę licencjacką.
Prezentowana publikacja stanowi kontynuację katalogu zbiorów publikacji i dokumentów ze zbiorów Biblioteki związanych z postacią Józefa Piłsudskiego wydanego w 2007 roku.
Książka jest do nabycia w Dziale Informacji Naukowej WBP.

Dariusz Staniszewski
„PAMIĘTAJCIE TO IMIĘ! Józef Piłsudski w poezji”

Po lekturze przeszło tysiąca wierszy zamieszczonych w antologiach, tomikach poetyckich, wydawnictwach okolicznościowych zgromadzonych w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi D. Staniszewski zdecydował się na dokładną analizę dwóch obszernych antologii poświęconych życiu i czynom Marszałka: „Pieśni o Józefie Piłsudskim” z 1929 r. i „W blasku legendy. Kroniki życia Józefa Piłsudskiego” z 1988 r. Celem autora, oprócz zaakcentowania, jak dużo wartościowej poezji na temat Marszałka powstało, było także zaprezentowanie autorów, którzy nie zasłużyli na zapomnienie. W dalszej części książki zamieszczony jest szczegółowy wykaz utworów z obu publikacji, a także indeksy, w tym: „Piłsudski jako…” – który unaocznia w jak ciekawy i barwny sposób określana była postać Marszałka. Z powyższym opracowaniem koresponduje antologia – poetycka kronika życia Józefa Piłsudskiego, od dzieciństwa w Zułowie po śmierć, są w niej też odwołania do przewodników duchowych Marszałka i związanych z nimi twórczych inspiracji, jest także miejsce na łodziana: oprócz uznanych: Juliana Tuwima i Mariana Piechala przybliżono twórczość mniej znanych: Jana Czaty (Tadeusza Czapczyńskiego) czy Mariana Zaremby-Adamczyka.
Książka ukazała się w serii: „Z prac Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Łodzi” z okazji 100-lecia Biblioteki w 150. rocznicę urodzin Marszałka.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.

Jacek Wystop
„Zapomniane miejsca w Łodzi”

Przechodząc codziennie obok niektórych miejsc, nie zdajemy sobie sprawy z ich genezy i pierwotnego przeznaczenia. Takie nazwy jak „strzelnica na Manii”, „Dąb Niepodległości”, „Wzgórze Niepodległości” czy „Bratnia Mogiła” są tylko zapomnianymi hasłami z historii Łodzi. Wartymi jednak poznania, bowiem wszystkie te miejsca i nazwy związane są z przeszłością, nieraz tragiczną, tego miasta. Warto również przeczytać o innych miejscach godnych przypomnienia. O „Alei Zasłużonych dla Miasta Łodzi” czy też wieżach spadochronowych pamiętają zapewne starsi mieszkańcy naszego miasta. Pisząc tę książkę chciałem podzielić się zdobytą przez siebie wiedzą z młodym pokoleniem i wszystkimi mieszkańcami Łodzi, dla których historia tego miasta nie jest obojętna.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017.

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej (cena 20 zł).

„Sienkiewicz na nowo - komiksowo” – publikacja pokonkursowa

Publikacja zawiera prace uczestników warsztatów i konkursu „Sienkiewicz na nowo - komiksowo”. Konkurs „Sienkiewicz na nowo - komiksowo” przeprowadzony został w ramach projektu „Ugryźć Sienkiewicza”. Myślą przewodnią konkursu była popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza oraz pobudzenie kreatywności i zachęcenie młodzieży do nowatorskiego podejścia do dzieł Henryka Sienkiewicza. W konkursie udział wzięła młodzież z łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs poprzedzony został warsztatami tworzenia komiksów, które poprowadził Jacek Frąś, artysta plastyk, rysownik komiksów, plakacista, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

W zbiorze znajduje się 17 komiksów zainspirowanych Henrykiem Sienkiewiczem. Nawiązania do autora i jego dzieł są bardzo różnorodne, czasami zaskakujące. Jedne z nich bezpośrednio bazują na dziełach noblisty, inne pokazują alternatywne historie z życia pisarza. Młodzież zastosowała różne techniki wykonania prac, są wśród nich komiksy rysowane ołówkiem, prace kolorowe i wykonane przy pomocy programów do tworzenia komiksów. Jury doceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, publikując je w tym wydawnictwie.

W pierwszej części publikacji znajdują się prace nagrodzone i wyróżnione. W drugiej części umieszczono pozostałe komiksy. Publikacja dostępna w zbiorach WBP.Czytaj więcej

Inspiracje nie tylko Tuwimowskie.
Utwory nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim zorganizowanym z okazji Roku Juliana Tuwima i rocznicy utworzenia Związku Literatów Polskich w Łodzi

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2014

Odessa Mama.
Wieczór pieśni i wierszy w interpretacji Aleksieja Siemieniszczewa z udziałem Lech Dyblika

(cena 20 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2014

Zdzisław Szczepaniak
„Za każdy kamień Twój…”

Ukazały się utwory poetyckie dedykowane najmłodszym żołnierzom Powstańczej Warszawy. Autorem tomiku „Za każdy kamień Twój…” jest łódzki dziennikarz, pisarz i poeta Zdzisław Szczepaniak.

Tytuły wierszy: „Brat” Jurka B. idzie do Powstania; Prosili: „Napis piosenkę…”; Szczęście „Zawiszaka”; „Każdy pocisk – jeden Niemiec”; Największy apetyt; Sanitariuszka „Jola”; O chłopcu, co chciał być „Gromem”; „Zbyszek” listonosz; Adopcja; Rozterki małego powstańca; Rozmowa rannych w szpitalu; Strzelec „Ziutek” stoi po wodę; Kto tam leży na bruku…; Nad grobem kolegi; Fotoreporter się dziwi; Ballada o pewnej fladze; Tylko talerz…; Krajobraz po bitwie; Kapral „Jasny” nie wie dlaczego… ;

Fotografie: Zdzisław Szczepaniak, współpraca: Kazimiera Szczepaniak.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2014

 

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej (cena 15 zł).

Jerzy Starnawski
W kręgu czterech wielkich romantyków

Od autora

Gdy rozpoczynałem drogę naukową, pociągał mnie przede wszystkim romantyzm. Doktoryzowałem się ze Słowackiego i temu poecie poświęciłem pierwszą moją książkę. Względy organizacyjne w strukturze polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym wówczas wykładałem, sprawiły, że musiałem przerzucić się do staropolszczyzny. I zasmakowałem w niej. Od czasu do czasu wypowiadałem się na temat naszych największych poetów, którzy zawsze byli mi bliscy. Rozproszone studia ogłaszane w różnym czasie złożyły się na tom W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków (Przemyśl 1998).

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej. Cena 25 zł.

Czytaj więcej

Czesław Miłosz - Oeconomia divina : inspiracje 2011 : prace nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Łódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich na zestaw utworów inspirowanych cytatem z wiersza "Oeconomia divina" Czesława Miłosza.

Publikacja zawiera wiersze nagrodzone i wyróżnione w Ogólnopolskim  Konkursie Poetyckim  Łódzkiego Oddziału Związku Literatów na zestaw utworów inspirowanych cytatem  z wiersza Czesława Miłosza „Oeconomia divina”. Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się  4 listopada 2011 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Jury przyznało I nagrodę – Eli Galoch (Turek, woj. wielkopolskie), II nagrodę  - Magdalenie Cybulskiej (Łódź), III nagrodę – Mirosławowi Szałacie (Człuchów). Przyznano również 10 wyróżnień. W trakcie uroczystości przeprowadzono turniej poetycki „Trzy smaki”, podczas którego należało przedstawić propozycje poetyckie w trzech etapach: gorzki, pikantny, słodki. Turniej wygrała Magdalena Cybulska, otrzymując Nagrodę Publiczności.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2012

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej (cena 10 zł).

Andrzej Kempa
1936-2009
bibliotekarz, bibliofil, regionalista
Bibliografia


Z przedmowy

Siedemdziesiąta piąta rocznica urodzin jest dobrą okazją do ukazania dorobku twórczego, aktywności zawodowej i społecznej. Obchodzenie takiego jubileuszu jest zawsze radosne, gdy uczestniczy w nich jubilat. Andrzej Kempa, bibliotekarz, bibliofil, regionalista, żeby wymienić tylko te trzy spośród wielu sfer Jego intelektualnej aktywności, nie doczekał takiego spotkania. Niespodziewana śmierć przerwała 1 października 2009 r. życie Andrzeja Kempy, którego chyba każdy tydzień od czasu przejścia na emeryturę był, jak i we wcześniejszych latach, wypełniony pisaniem kolejnego artykułu, posłowia, wstępu czy biogramu, odkrywaniem i przypominaniem zapomnianych faktów, czy też realizacją planów na kolejną książkę. Czytaj więcej

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej. Cena 20 zł.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2011

Z dziejów polskiej nauki o literaturze
Seria IV, Piętnaście rozpraw


Od autora

Czwarta seria studiów z dziejów nauki o literaturze piszącego te słowa zawiera dwa cykle. Pierwszy, krótki, złożony został z dwu roz­praw o charakterze ogólnym. Zagadnienie stosunku historii literatu­ry do historii kultury nurtowało od dawna badacza literatury staro­polskiej. Pisząc o dawnych wiekach, nie zawsze da się oddzielić li­teraturę od kultury. Sposobność do wypowiedzi nadarzyła się wte­dy, gdy trzeba było uczcić profesora Tadeusza Ulewicza, w którego dorobku naukowym powiązania literatury zwłaszcza renesansowej z kulturą tej epoki znajdują wyraz na każdym kroku. Gdy zaś wypadło włączyć studium do księgi ku czci Juliana Maślanki, ostatniego wy­dawcy wykładów mickiewiczowskich, pokusił się autor o rozważe­nie, jak to od literatury słowiańskiej (dziewiętnastowieczne stanowi­sko, zwłaszcza badaczy zachodnioeuropejskich) nauka przeszła do przedstawiania literatury narodów słowiańskich. Czytaj więcej

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2011

PAMIĄTKA OBCHODÓW 600. ROCZNICY BITWY GRUNWALDZKIEJ 1410-2010
(cena 35 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2010 Repliki monet: półgrosza koronnego Władysława II Jagiełły i szeląga wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen.

Henryk Skwarczyński
O KULAWYM MISIU, BRENNANIE I CZKAWce

(cena 20 zł)

 

Wydano z okazji spotkania z Henrykiem Skwarczyńskim w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w dniu 23 października 2009 r. Wydrukowano w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.

Sonety łódzkie
Sonety łódzkie


Z przedmowy

Nie jestem łodzianinem i nie posiadam żadnych łódzkich rodzinnych korzeni. Tułaczka mojej rodziny po kraju zaczęła się tuż po Powstaniu Warszawskim, gdy pomieszkiwaliśmy albo u dalekich krewnych, albo u zupełnie obcych ludzi, którzy w odruchu patriotycznej solidarności przygarniali wygnańców z Warszawy. A tuż po wojnie znaleźliśmy się na krótko w Gorcach, górniczym miasteczku położonym kilka kilometrów od Wałbrzycha. W kamienicy byliśmy jedyną polską rodziną wśród zasiedziałych od pokoleń rodzin niemieckich. Z jedną z tych sąsiadujących z nami rodzin zaprzyjaźniliśmy się, a mimo to dominowało poczucie wyobcowania. Z Gorc wyjechaliśmy do Poznania. Czytaj więcej

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2009

Człowiek człowiekowi powinien być człowiekiem
Człowiek człowiekowi powinien być człowiekiem
Historia opowiedziana przez Mariana Piwowarskiego
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata


Z przedmowy

Wspomnienia pana Mariana Piwowarskiego wzbudzają  najwyższy szacunek dla dokonanego czynu ratowania Żydów podczas okupacji hitlerowskiej przez rodzinę państwa Piwowarskich w Wołowie k. Stąporkowa (obecnie woj. świętokrzyskie). Czytaj więcej

Publikację można nabyć w Dziale Informacji Naukowej WiMBP (cena 10 zł)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2009

Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego za rok 2004
(cena 30 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2008

Jerzy Starnawski
LUDZIE KSIĄŻKI. Seria II

(cena 15 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2008

Jerzy Starnawski
Uniwersytet świątynią wiedzy

(cena 15 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa PiłsudskiegoŁódź 2007 Publikacja wydana z okazji spotkania z profesorem Jerzym Starnawskim w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w dniu 26 lutego 2007 r. w 85. Rocznicę urodzin Profesora.

Materiały do bibliografii wydawnictw ciągłych Łodzi
i województwa Łódzkiego za lata 1999-2005

(cena 25 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2007

JERZY ŁOJEK: 1932-1986.
Bibliografia w opracowaniu Arkadiusz Jabłońskiego

(cena 10 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2006

STUDIA I MATERIAŁY 1(2)
(cena 10 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2006 Teksty pracowników Biblioteki o różnorodnej tematyce dotyczącej istotnych elementów jej działalności.

Włodzimierz Krysiński
TRZY MOJE TOŻSAMOŚCI

(cena 20 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2006 Publikacja wydana z okazji spotkania z profesorem Włodzimierzem Krysińskim w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w dniu 29 maja 2006 roku. Publikacja zawiera bibliografię podmiotową obejmującą zdecydowaną większość dorobku autora. Została wzbogacona o wybrane przez niego wiersze.

WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŁODZI. 1962-2006.
Bibliografia

(cena 5 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2006

TADEUSZ CHRÓŚCIELEWSKI. 1920 – 2005.
Życie i twórczość. Zarys bibliograficzny.

(cena 30 zł)

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Łódź 2005

Jerzy Andrzejewski
OPRAWOZNAWSTWO

(cena 20 zł)

 

Tekst ten został zaprezentowany na sesji Sztuka książki – piękne oprawy zorganizowanej 6 września 2004 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego


 

Stambuł i Egipt na dawnej fotografii

 

Stambuł i Egipt na dawnej fotografii

Wybór zdjęć, opracowanie wstępu, wybrana literatura: Jacek Strzałkowski
Redakcja merytoryczna: Jacek Strzałkowski we współpracy z Piotrem Bierczyńskim (cena 40 zł)

Jest to kolejna publikacja prezentującą wybrane fragmenty bogatych zbiorów specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego. W Dziale Zbiorów Specjalnych Łódzkiej Książnicy w kolekcji fotografii znajduje się również zespół 243 zdjęć pochodzących z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku.

Publikacje Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wydane z okazji jubileuszu 90-lecia Biblioteki są w sprzedaży w Dziale Informacji Naukowej.

Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

  • Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

    katalog autorstwa Elżbiety Rychlik (cena 25 zł)

Kolekcja grafiki XVI-XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

  • Kolekcja grafiki XVI-XVIII w. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

    autorstwa Łukasza Grzejszczaka (cena 15 z)

Tablice pamięci: łódzkie inskrypcje pamiątkowe

  • Tablice pamięci: łódzkie inskrypcje pamiątkowe

    autorstwa Andrzeja Kempy i Marty Zawadzkiej (cena 22 zł)
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...