czwartek, 01 grudnia 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Łodzią do kultury

Organizator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Łodzi

Partner projektu: Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

Szkoły biorące udział w projekcie: Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie; Liceum Ogólnokształcące w Bolimowie; Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu; Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach; Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie

Cele i założenia projektu „Łodzią do kultury”

Założeniem projektu jest pokazanie młodzieży z małych miejscowości województwa łódzkiego cennych i różnorodnych dokumentów kultury piśmiennej i ikonograficznej zgromadzonych w WBP w Łodzi, a także prezentacja Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej (http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra) jako przykładu zbiorów bibliotecznych, z których można skorzystać online. Pracownicy WBP w Łodzi zaprezentują młodzieży Literacką Mapę Województwa Łódzkiego (http://mapa.lodzkieczyta.pl/), która jest przydatnym narzędziem zdobywania wiedzy o regionie łódzkim.

Organizatorzy umożliwią młodzieży wizytę w unikatowym w skali kraju Muzeum Książki Artystycznej (http://www.book.art.pl/) po to, by zaprezentować i przybliżyć uczniom artystyczną formę książki, jako dzieła kultury mało dostępnego mieszkańcom niewielkich miejscowości oraz kolekcję urządzeń technicznych z dziedziny typografii w zakresie drukarstwa, papiernictwa i introligatorstwa.

Ważnym aspektem projektu jest uświadomienie młodym ludziom roli dziedzictwa kulturowego, w tym piśmiennego, „małych ojczyzn” jako elementu składowego kultury narodowej. W tym celu przewidziano, że młodzież, która weźmie udział w projekcie przygotuje prezentację dokumentów ikonograficznych, dzieł literackich,  pochodzących  z ich regionów, a następnie zaprezentuje je w atrakcyjnej formie (scenka, film, klip, prezentacja) w WBP w Łodzi. Młodzież spośród zaprezentowanych wystąpień wybierze jedno, ich zdaniem najciekawsze, które zostanie nagrodzone. W rezultacie młodzi ludzie dostaną motywację, aby poznać lokalny dorobek kulturowy. Prezentacje młodzieży będą kluczowym punktem drugiej wizyty młodzieży w WBP w Łodzi.

Organizatorzy zakładają, że dzięki udziałowi w projekcie młodzież zwiększy poziom świadomości uczestnictwa w kulturze, dostrzeże rolę spuścizny piśmienniczej i ikonograficznej dla społeczeństwa oraz uświadomi sobie atrakcyjność dziedzictwa kulturowego dostępnego w bibliotekach, w tym w WBP w Łodzi.

Program  wydarzenia

Projekt przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Weźmie w nim udział młodzież z Krośniewic, Bolimowa, Wolborza, Ostrowa, Zduńskiej Dąbrowy.

Etap I realizowany będzie między 24 maja 2016 r. a 14 czerwca 2016 r.

W tym etapie każda z grup przyjedzie do Łodzi w innym terminie. Zapewni to młodzieży lepszy dostęp do oferty i umożliwi przeprowadzenie zajęć w interaktywnej formie. Podczas pierwszego przyjazdu wszystkie grupy odwiedzą WBP w Łodzi oraz Muzeum książki Artystycznej. W Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki - w scenerii średniowiecznego skryptorium młodzież będzie miała okazję poznać zmieniającą się formę książki i zobaczyć najcenniejsze zbiory WBP - rękopisy, starodruki, ryciny, mapy, numizmaty. W Dziale Zbiorów Regionalnych młodzież zostanie zapoznana z dziedzictwem kulturowym regionu, w tym dostępną online Literacką Mapą Województwa Łódzkiego. W Dziale Automatyzacji Biblioteki zaprezentowana zostanie młodzieży Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej oraz droga, jaką przechodzi dokument ikonograficzny i piśmienny, aby znaleźć się w Bibliotece Cyfrowej. Następnie młodzież weźmie udział w grze bibliotecznej „Znajdź białego kruka” - młodzież  przemierzając niedostępne na co dzień zakamarki biblioteki i rozwiązując napotkane po drodze zadania odkryje biblioteczne skarby stanowiące dziedzictwo piśmiennicze narodu.

Tego samego dnia zaplanowano wizytę w Muzeum Książki Artystycznej, która będzie dla młodzieży okazją do poznania warsztatu drukarza – kolekcji urządzeń technicznych z dziedziny typografii oraz zobaczenia bogatego i unikatowego zbioru książek artystycznych.

Terminy wizyt poszczególnych grup młodzieży:

24 maja 2016 r. – uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie

05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

31 maja 2016 r. – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Bolimowie

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

02 czerwca 2016 r. – uczniowie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

05
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

07 czerwca 2016 r. – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

14 czerwca 2016 r. – uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie

07
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Program wizyt:

10.00 – 10.30 powitanie gości przez B. Czajkę, Dyrektora WBP w Łodzi i M. Cegiełko, koordynatora projektu "Łodzią do kultury"

10.30 – 11.00 prezentacja zbiorów specjalnych przez kierownika Działu Zbiorów Specjalnych, Elżbietę Domagalską

11.00 – 11.30 prezentacja grafiki ze zbiorów WBP – dr Łukasz Grzejszczak z Muzeum Miasta Łodzi

11.30 – 11.45 przerwa

11.45 – 12.30 prezentacja zbiorów regionalnych i Literackiej Mapy Województwa Łódzkiego przez kierownika Działu Zbiorów Regionalnych,  Joannę Kantykę

12.30 – 13.30 prezentacja Biblioteki Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej przez kierownika Działu Automatyzacji Biblioteki,  Jolantę Traczyńską-Kiewel

13.30 – 14.00 obiad

14.00 – 15.30 gra biblioteczna „Znajdź białego kruka”

16.00 – 17.00 wizyta w Muzeum Książki Artystycznej

Etap II zrealizowany zostanie 25 października 2016 r.

W wybranym wspólnie terminie wszystkie grupy młodzieży przyjadą do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi. Na powitanie młodzież wysłucha wykładu regionalisty na temat roli „małych ojczyzn” w tworzeniu dziedzictwa narodowego. Kolejnym punktem wizyty będą prezentacje młodzieży ukazujące przygotowane i opracowane dokumenty ikonograficzne i piśmiennicze. Młodzież spośród zaprezentowanych wystąpień wybierze jedno, ich zdaniem najciekawsze, które zostanie nagrodzone. Prezentacje przygotowane przez młodzież upublicznione zostaną na stronie WBP, a prezentowane dokumenty umieszczone będą w Bibliotece Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.

Na zakończenie młodzież weźmie udział w konkursie „Uczeń na tropie literata” z umiejętności wyszukiwania danych na Literackiej Mapie Województwa Łódzkiego.

Program wizyty:

10.00 – 10.15 powitanie gości przez Dyrekcję Biblioteki i koordynatora

10.15 – 11.00 wykład Ryszarda Bonisławskiego nt. roli „małych ojczyzn” w tworzeniu dziedzictwa narodowego

11.00 – 11.15 przerwa

11.15 – 12.30 prezentacje przygotowane przez młodzież

12.30 – 13.00 obiad

13.00 – 13.30 konkurs „Uczeń na tropie literata”

13.30 – 14.30 podsumowanie projektu, wręczenie nagród i upominków

14.30 – wyjazd grup na zwiedzanie Łodzi

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”

Relacja

II etap projektu „Łodzią do kultury” już za nami. 25 października 2016 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego przyjechały grupy młodzieży z: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie (powiat łowicki), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie (powiat skierniewicki), Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu (powiat piotrkowski), Zespołu Szkół nr 1w Krośniewicach (powiat kutnowski), Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie (powiat łaski). Projekt realizowany był we współpracy z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Przy okazji spotkania w Bibliotece Pan Janusz Tryzno przekazał WBP egzemplarz książki powstałej w tym muzeum z okazji realizacji projektu „The Library of Zbig” - to unikatowe dzieło Nr 033 „Bibliography & Drawings by Zbigniew Brzeziński”. Następnie Ryszard Bonisławski, regionalista, opowiedział młodzieży o roli „małej ojczyzny” w budowaniu kultury narodowej. W kolejnym, najważniejszym punkcie wizyty uczniowie prezentowali najcenniejsze i najciekawsze zbiory pochodzące z ich „małych ojczyzn” – często poprzez sylwetki osób związanych z ich regionem. Wszystkie wystąpienia były niezwykle ciekawe, widać było duże zaangażowanie młodzieży. Uczniowie z Wolborza przenieśli nas do XVI wieku, mieliśmy okazję spotkać Andrzeja Frycza Modrzewskiego i poznać zawarte w jego dziełach myśli. Młodzież ze Zduńskiej Dąbrowy przybliżyła nam postać Krystyny Idzikowskiej, żołnierza podziemnych formacji niepodległościowych. Krośniewiczanie w kawiarnianym klimacie przypomnieli postać Rajmunda Rembielińskiego. Młodzież z Ostrowa nagrała krótki film „Ostrów w dawnych pamiątkach ukryty” ukazujący historię rodu Szweycerów, właścicieli Ostrowa. Specjalnie z tej okazji przygotowali również specjalny folder o miejscowości, połączony z łamigłówką. Uczniowie z Bolimowa przygotowali prezentację o swoim mieście, napisali słowa piosenki, którą podczas spotkania wykonała jedna z uczennic. Młodzież w drodze głosowania za najlepszą prezentację uznała wystąpienie grupy z Ostrowa. Kolejnym punktem wizyty był konkurs „Uczeń na tropie literata”. Przedstawiciele wszystkich grup wyszukiwali na „Literackiej Mapie Województwa Łódzkiego” ciekawostki o regionie. Wygrał duet ze Zduńskiej Dąbrowy.  W obu konkursach przyznano I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Każda z grup otrzymała atrakcyjne nagrody dla szkół. Na koniec wizyty w Bibliotece była niespodzianka – słodki poczęstunek, czyli tort z napisem „Łodzią do kultury”. Potem młodzież udała się na wycieczki po Łodzi.

Dziękujemy za zaangażowanie! Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! Było nam bardzo miło gościć ponownie wszystkie grupy w Bibliotece.

IMG_2537
IMG_2512
IMG_2537
IMG_2567
IMG_2590
IMG_2609
IMG_2628
IMG_2648
IMG_2655
IMG_2674
IMG_2683
IMG_2720
IMG_2744
IMG_2745
IMG_2750
IMG_2753
IMG_2767
IMG_2776

Patroni medialni:

 

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...