poniedziałek, 13 lipca 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Klauzula RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Czytelniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego informuje:

1. Aby zapisać Cię do Biblioteki potrzebujemy danych osobowych. Podajesz je dobrowolnie, ale bez podania ich nie skorzystasz z naszych usług.
2. Administratorem Twoich danych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi; 90-508 Łódź, ul. Gdańska 100/102.
3. Dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych i kontrola ich zwrotów,
b) umożliwienie Ci dostępu on-line do Twojego konta czytelniczego,
c) wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu zbiorów bibliotecznych oraz monitów w przypadku przekroczenia terminu zwrotu,
d) statystyka publiczna,
e) umożliwienie dostępu do publikacji elektronicznych,
f) udostępnienie Ci Internetu,
g) umożliwienie Ci skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
h) umożliwienie Ci skorzystania z innych naszych usług, i) ewentualne postępowanie egzekucyjne lub windykacyjne.

4. Dane identyfikacyjne podajesz obowiązkowo: musimy je zweryfikować z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, ze względu na szczególny obowiązek prawny ochrony dóbr kultury narodowej.
5. Dane kontaktowe (e-mail, telefon) podajesz dobrowolnie, ale możliwość łatwego kontaktu jest dla nas obopólnie korzystna.
6. Dane statystyczne podajesz dobrowolnie, ale w związku z ustawą o statystyce publicznej prosimy, byś je podał. Dane te nie będą łączone z innymi Twoimi danymi, a do Głównego Urzędu Statystycznego udostępnimy wyłącznie dane liczbowe.
7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, w szczególności ustawa o bibliotekach, a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c) RODO).
8. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z Biblioteki oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442¹, w związku z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione do kontroli zgodnie z przepisami prawa, ponadto firmy świadczące na naszą rzecz usługi prawne, doradcze, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów. Odbiorcami danych będą też nasi pracownicy i osoby fizyczne wykonujące obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej.
10. Zgodnie z RODO przysługują Ci prawa:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,
c) usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach sprawowania władzy publicznej.

11. Jeżeli przypuszczasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Dyrektor Biblioteki

Klauzula informacyjna w wersji pdf

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...