środa, 28 września 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 17 Korzystanie z Internetu
§ 17 Korzystanie z Internetu

1. Na terenie Biblioteki z Internetu czytelnik może korzystać:

a) z komputerów bibliotecznych w godzinach otwarcia Czytelni Głównej, Czytelni Naukowej, Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej, Czytelni Zbiorów Regionalnych, Czytelni Zbiorów Specjalnych.
b) z prywatnych urządzeń przenośnych z bezprzewodowego dostępu do Internetu w czytelniach w godzinach ich otwarcia oraz w innych miejscach dostępnych dla czytelników w których jest dostępna sieć bezprzewodowa.

2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

3. Zgłaszający się do korzystania z Internetu jest zobowiązany do pozostawienia u dyżurującego bibliotekarza aktualnej karty bibliotecznej lub jednorazowej karty wstępu i wypełnienia rewersu.

4. W Czytelniach korzystanie z komputerów i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych.

5. Odsłuchiwanie muzyki i innych  dźwięków oraz oglądanie  materiałów filmowych  nie może zakłócać pobytu w Czytelniach  innych czytelników oraz pracy bibliotekarza. Odtwarzany dźwięk może być emitowany tylko przez słuchawki.

6. Czas korzystania z Internetu na komputerach Biblioteki przez danego czytelnika / użytkownika ustala się na 2 godziny. Czas ten może być przedłużony przez dyżurującego bibliotekarza jeżeli nie będzie zapotrzebowanie innego użytkownika na korzystanie z komputera Biblioteki. Nieprzedłużenie czasu korzystania z bibliotecznego komputera może być zastosowane wobec użytkownika nie stosującego się do uwag pracowników Biblioteki związanych z korzystaniem z Internetu.

7. W okresie zwiększonego wykorzystania stanowisk komputerowych Biblioteki czas korzystania z Internetu może zostać skrócony.

8. Czytelnicy mają prawo do korzystania z zasobów Internetu wyłącznie przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

9. Zabrania się podłączania urządzeń zewnętrznych oprócz słuchawek i urządzeń pamięci masowej (pendrive’ów, dysków twardych, kart pamięci i innych, przy czym czytnikiem może być także telefon komórkowy, aparat fotograficzny, odtwarzacz mp3 lub podobne urządzenie). Dopuszczalne jest ładowanie akumulatorów urządzeń przenośnych z portów USB używanego komputera bibliotecznego lub z gniazdek sieciowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla czytelników. Zabrania się podłączania urządzeń komunikacyjnych (m.in. modemów i kart sieciowych) oraz kierowania przy ich pomocy ruchu przez sieć komputerową Biblioteki.

10. Zabrania się wykorzystywania komputerów do popełniania czynów zabronionych prawem. Zabronione jest przeglądanie stron internetowych zawierających treści pornograficzne, rasistowskie oraz sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest korzystanie z gier komputerowych. Biblioteka ma prawo zastosować oprogramowanie blokujące dostęp do tych stron. Zabrania się używania Internetu do prowadzenia działalności komercyjnej, rozsyłania treści o charakterze reklamowym.

11. Na komputerach przeznaczonych do korzystania z Internetu zainstalowane jest oprogramowanie usuwające dane użytkownika po ponownym uruchomieniu komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wynikających z sytuacji nieprzewidzianych. Biblioteka zaleca zapisywanie danych przez czytelników na własnych pendrive’ach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność karną przewidzianą przepisami prawa za nadużycia i inne działania niezgodne z prawem popełnione przy użyciu udostępnianego sprzętu, a także za pośrednictwem Internetu.

12. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie bibliotecznego sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Wysokość odszkodowania określa dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia zniszczenia.

13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy bibliotecznego sprzętu komputerowego należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.

14. W przypadku stwierdzenia naruszania zasad korzystania z Internetu bibliotekarz ma prawo wyłączyć zdalnie dostęp do komputera bibliotecznego osobie naruszającej zasady. W przypadku stwierdzenia przez administratora sieci generowania przez któryś z komputerów podejrzanego strumienia danych (np. rozsyłanie spamu lub udostępnianie danych przez sieć komputerową Biblioteki) administrator może odłączyć bez uprzedzenia komputer od sieci.

15. Nie wolno przy stanowiskach komputerowych spożywać posiłków lub napojów.

16. Użytkownik może, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim, wydrukować wybrane strony. Usługa ta jest dostępna w Czytelni Naukowej i Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej. Cennik opłat za wydruki zawiera załącznik nr 8.

17. Czytelnikowi, który ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki związane ze zwrotem w terminie wypożyczonych zbiorów lub opłat za ich przetrzymanie nie będzie udostępniany komputer biblioteczny.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...