środa, 28 września 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 16 Usługi reprograficzne i skanowanie materiałów bibliotecznych
§ 16 Usługi reprograficzne i skanowanie materiałów bibliotecznych

1. W związku z ochroną zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz w celu ułatwienia czytelnikom korzystania z nich, może być wyrażona zgoda na wykonanie kopii dla użytku własnego, potrzeb naukowych, dydaktycznych i dokumentacyjnych.

2. Każdorazowo zgodę na sporządzenie kopii danego egzemplarza  wyraża kierownik Działu  odpowiedzialny za powierzone zbiory lub dyżurujący bibliotekarz.

3. Za wykonane kopie  pobierane są opłaty według cennika (załącznik nr 5 – usługi kserograficzne, załącznik nr 6 – usługi skanowania i archiwizacji).

4. Usługi kserograficzne realizowane są w Punkcie Kserograficznym, usługi  skanowania  w Pracowni Digitalizacyjnej.

5. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:

a) publikacji chronionych prawem autorskim,

b) pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim,

c) książek i czasopism oraz innych publikacji  wydanych do roku 1950 r.,

d) czasopism i książek oraz innych publikacji  wydanych po 1950 r. , znajdujących się w złym stanie zachowania lub nie nadających się z innych powodów do kserowania,

e) oprawionych czasopism o dużym formacie, ze względu na utrudnienia techniczne  (format ponad A3, to jest powyżej 42 x 29 cm.),

f) wydawnictw nutowych z XIX wieku,

g) druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych (cymelia).

6. Kierownik  Działu lub dyżurujący bibliotekarz może wyrazić zgodę na wykonanie na potrzeby własne czytelnika skanów ze zbiorów Biblioteki wymienionych w p. 5 oraz :

a) książek i czasopism  wydanych przed 1950 r.

b) książek i  czasopism wydanych nie kwalifikujących się do kserowania ze względu na stan zachowania,

c) innych zbiorów bibliotecznych  udostępnianych w poszczególnych Czytelniach.

7. Kierownik  Działu lub dyżurujący bibliotekarz może wyrazić zgodę na wykonanie przez czytelnika na jego potrzeby własne zdjęć zbiorów przy użyciu aparatu  cyfrowego czytelnika.  Wykonywanie zdjęć  z aparatu cyfrowego nie może zakłócać warunków korzystania ze zbiorów  innym czytelnikom.  Aparatem cyfrowym nie mogą być wykonywane zdjęcia  zbiorów szczególnie cennych, wymagających ochrony przed ingerencją szkodliwej  dla materiału wiązki światła.

8. Kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych może wyrazić zgodę i przyjąć  do realizacji sporządzenie nagrań fragmentów (zestawów muzycznych) z płyt gramofonowych, kompaktowych, kaset magnetofonowych  niedostępnych na rynku księgarskim.

9. Reprodukowanie zbiorów bibliotecznych dla celów komercyjnych wymaga każdorazowo zgody Dyrektora Biblioteki i uiszczenia opłaty ustalanej odrębnie.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...