środa, 06 lipca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 12 Wypożyczanie książek w ramach wypożyczeń na okres 30 dni oraz 14 dni
§ 12 Wypożyczanie książek w ramach wypożyczeń na okres 30 dni oraz 14 dni

1. Warunkiem wypożyczenia książek poza Bibliotekę  na okres 30 dni  i na okres 14 dni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

2. Czytelnik ma prawo wypożyczenia  do dwudziestu tytułów.

3. W Bibliotece zamówienia na książki składa się:

a) drogą elektroniczną  dla książek znajdujących się w katalogu  komputerowym SYMPHONY,
b) za pomocą rewersów tradycyjnych dla książek znajdujących się w katalogu komputerowym SYMPHONY, ale wypożyczanych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych,
c) za pomocą rewersów tradycyjnych dla książek nie znajdujących się jeszcze w katalogu SYMPHONY.

4. Zamówienia na książki znajdujące się w katalogu komputerowym SYMPHONY składa się drogą elektroniczną

a) w Bibliotece,
b) poza Biblioteką.

Po złożeniu zamówienia rewersy drukują się automatycznie w Punkcie Obsługi Czytelnika. Na każdą książkę obowiązuje odrębne zamówienie. Książki zamówione przez katalog komputerowy należy odebrać w Punkcie Obsługi Czytelnika w ciągu 3 dni od zamówienia. Informacja do kiedy ważne jest zamówienie wyświetlana jest w katalogu w podglądzie konta czytelnika. Odbiór zamówionej książki czytelnik potwierdza podpisem na rewersie.

5. Na książki nie znajdujące się jeszcze w katalogu SYMPHONY wypisane rewersy składa się osobiście w Punkcie Obsługi Czytelnika.

6. Wypożyczenia i zwroty rejestrowane są w systemie komputerowym, z wyjątkiem wypożyczeń i zwrotów rejestrowanych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.

7.  Termin zwrotu tytułów wypożyczanych na okres 30 dni oraz wypożyczanych na okres 14 dni może być przedłużony dwukrotnie. Czytelnik może prolongować  termin wypożyczenia książki korzystając z opcji „przedłuż” po zalogowaniu się w bazie katalogowej  SYMPHONY lub zgłosić swoją prośbę telefonicznie, pocztą elektroniczną lub   osobiście w Punkcie Obsługi Czytelnika.

8. Czytelnik nie uzyska przedłużenia  terminu zwrotu wypożyczonego tytułu w przypadku:

a) dużego zapotrzebowania na daną książkę,
b) gdy nie zwrócił w terminie pozostałych tytułów,
c) gdy nie wpłacił kary pieniężnej naliczonej za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych na zewnątrz Biblioteki zbiorów lub ma inne nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.

9. Czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną może sprawdzić przez Internet na stronie katalogu Biblioteki w systemie SYMPHONY https://symphony.wimbp.lodz.pl dane dotyczące daty wypożyczenia poszczególnych książek, termin ich zwrotu oraz uzyskać informacje o ewentualnych  ograniczeniach  w korzystaniu ze zbiorów wynikające z przetrzymywania zbiorów ponad regulaminowy termin. Powyższe dane czytelnik uzyskuje po zalogowaniu się w bazie katalogowej SYMPHONY. Pierwsze logowanie polega na podaniu numeru karty bibliotecznej, a w polu PIN: 5 ostatnich cyfr numeru PESEL. Biblioteka zaleca zmianę kodu PIN po pierwszym logowaniu w celu zabezpieczenia konta przed niepowołanym dostępem. Czytelnik nie powinien nikomu udostępniać kodu PIN. Za wszystkie operacje wykonane z użyciem kodu PIN ponosi odpowiedzialność czytelnik.

10. Czytelnik przetrzymujący książkę ponad ustalony termin zwrotu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty  wymienionej   w załączniku  nr 3 oraz nie może wypożyczyć kolejnych książek lub innych zbiorów  do czasu ich zwrotu  i wniesienia wymienionej opłaty.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...