środa, 28 września 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 10 Udostępnianie prac dyplomowych i dysertacji naukowych
§ 10 Udostępnianie prac dyplomowych i dysertacji naukowych

1. Biblioteka udostępnia przekazane do jej zbiorów:

a) niepublikowane prace dyplomowe licencjackie, prace magisterskie oraz przygotowane  w szkołach pomaturalnych, zwane  dalej pracami dyplomowymi,

b) niepublikowane  dysertacje naukowe, w tym rozprawy doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz inne  rozprawy naukowe, zwane dalej dysertacjami naukowymi.

2. Prace dyplomowe i dysertacje naukowe zgodnie z ich tematyką  przechowywane są w poszczególnych działach Biblioteki i udostępniane wyłącznie na miejscu
w czytelniach tych działów.

3. Czytelnik korzystający z prac dyplomowych i  dysertacji naukowych  obowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.

4. Czytelnik  korzystający z pracy dyplomowej  lub dysertacji naukowej  wpisuje  na formularzu  dołączanym do jej egzemplarza (swoje imię, nazwisko, numer karty bibliotecznej).

5. Prace dyplomowe i dysertacje naukowe nie podlegają kopiowaniu.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...