poniedziałek, 25 września 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
§ 19

1. Traci moc Regulamin korzystania ze zbiorów WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego  obowiązujący od 12 grudnia 2006 r. wraz z załącznikami i późniejszymi zmianami.

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie wraz z załącznikami z dniem 1 lipca   2013 r.

 

Łódź, dnia  27  czerwca   2013 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...