środa, 06 lipca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 3 Odpowiedzialność czytelnika za korzystaniez materiałów bibliotecznych
§ 3 Odpowiedzialność czytelnika za korzystaniez materiałów bibliotecznych

1. Czytelnicy zobowiązani są do troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi, wypożyczanymi  zbiorami   bibliotecznymi.

2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego tytułu  dzieła czytelnik jest zobowiązany:

a) odkupić identyczny egzemplarz,

b) lub odkupić inne tytuł  wskazany  przez Bibliotekę,

c) lub pokryć koszty egzemplarza  oszacowane przez Komisję Doboru Materiałów Bibliotecznych działającą  w Bibliotece.

3. W przypadkach losowych (pożar, kradzież) zwolnienie od odszkodowania może nastąpić tylko na podstawie dokumentu wystawionego przez uprawnione do tego organa.


4. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła uszkodzonego lub zagubionego.

5. Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych na zewnątrz Biblioteki zbiorów  naliczana jest kara pieniężna, której wysokość określona jest w załączniku nr 3.

6. Egzekwowanie zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz kar za ich przetrzymanie Biblioteka  może realizować  za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...