środa, 06 lipca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Regulamin § 1 Przepisy ogólne
§ 1 Przepisy ogólne

1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi, zwana dalej Biblioteką, jest główną biblioteką publiczną miasta Łodzi
i województwa łódzkiego.

2. Godziny otwarcia poszczególnych agend Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników są umieszczane w Punkcie Obsługi Czytelników, na tablicy ogłoszeń i na stronach www Biblioteki.

3. Rejestracja czytelników  odbywa się w Punkcie Obsługi Czytelników w holu przy Czytelni Głównej. Punkt  czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.45, w soboty od 8.00 do 15.00. W Punkcie Obsługi Czytelników udzielane są informacje o zasadach korzystania ze zbiorów Biblioteki, wydawane karty biblioteczne, przyjmowane zamówienia na wypożyczenia zbiorów udostępnianych w Czytelni Głównej i poza Bibliotekę oraz  przyjmowane zwroty wypożyczonych zbiorów.

4. Biblioteka udostępnia zbiory w następujących agendach:

- w Wypożyczalni (wejście A – parter)

- Czytelni Głównej, Czytelni Naukowej, Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej (wejście A – parter)

- Czytelni Zbiorów Specjalnych (wejście B)

- Czytelni Zbiorów Audiowizualnych (wejście C – parter)

- Czytelni Zbiorów Regionalnych (wejście  C – I piętro).

Biblioteka realizuje zamówienia czytelników w Punkcie Kserograficznym (wejście A – I piętro) i Pracowni Digitalizacji (wejście A – I piętro).

 

5. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za:

a) wydanie karty bibliotecznej,

b) niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych,

c) uszkodzenie, zniszczenie zbiorów  bibliotecznych,

d) sprowadzanie  zbiorów bibliotecznych  z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty odesłania przesyłki pocztowej do biblioteki, z której została wypożyczona),

e) kserokopie wykonane w innych bibliotekach i przesłane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

f) reprodukowanie zbiorów bibliotecznych (usługa kserowania, usługa skanowania),

g) wybrane usługi informacyjne, jeśli wiążą się z wykorzystaniem drukarek,

h) lekcje biblioteczne i zajęcia z bibliografii dla młodzieży szkolnej.

6. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu w czytelniach. Poza teren Biblioteki wypożyczane są:

a)  książki w ramach wypożyczeń na okres jednego miesiąca,  wypożyczeń na okres dwóch tygodni, wypożyczeń krótkoterminowych „na noc”  oraz w ramach  wypożyczeń międzybibliotecznych do innych bibliotek,

b) zbiory audiowizualne.

7. Wyrażenia i akronimy zamieszczone w rekordach w bazach komputerowych, na kartach katalogowych i oznaczające tryb udostępniania, rodzaj zbioru  oraz  jego lokalizację  na terenie Biblioteki zawiera załącznik nr 10.

8. Czytelnicy oraz inni użytkownicy udający się do Czytelni: Głównej, Naukowej, Prawniczo-Ekonomicznej zobowiązani są pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby (z wyłączeniem toreb na komputery przenośne), reklamówki, plecaki, parasolki itp. Czytelnik może otrzymać w szatni bezzwrotną, przezroczystą torebkę foliową w celu umieszczenia w niej  wartościowych i potrzebnych przedmiotów osobistych, którą zabiera ze sobą do czytelni i osobiście sprawuje nad nią pieczę.

 

9. Czytelnicy udający się do katalogów oraz do Punktu Obsługi Czytelników przy Czytelni Głównej w celu wypożyczenia książek na zewnątrz, a nie korzystający
z Czytelni  nie muszą  pozostawiać w szatni okrycia wierzchniego, teczek, toreb, reklamówek, plecaków itp.

 

10. Czytelnicy oraz inni użytkownicy korzystający z Czytelni Zbiorów Audiowizualnych, Zbiorów Regionalnych, Zbiorów Specjalnych  pozostawiają okrycie wierzchnie,  teczki, torby (z wyłączeniem toreb na komputery przenośne), reklamówki, plecaki, parasolki itp. w wydzielonym do tego celu miejscu w tych czytelniach i osobiście sprawują nad nimi pieczę.

11. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom:

a) będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

b) pozbawionym prawa przebywania na terenie Biblioteki przez okres ustalony przez dyrektora Biblioteki,

c) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Biblioteki,

d) o brudnym, niechlujnym wyglądzie, nieznośnym zapachu.

12. W czytelniach, przed Punktem Obsługi Czytelników, w sali katalogowej
obowiązuje cisza. Z telefonów komórkowych można korzystać jedynie w holu głównym Biblioteki.  Telefony komórkowe wnoszone do czytelni, sali katalogowej powinny być wyciszone.

13. W sali katalogowej, czytelniach obowiązuje zakaz spożywania napojów
i posiłków.

14. Na terenie Biblioteki obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania substancji odurzających.

15. Wynoszenie z Biblioteki  zbiorów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu, sprzętów oraz innych składników majątku Biblioteki jest zabronione.


 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...