wtorek, 18 września 2018

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Pan Cogito odwiedza bibliotekę
Pan Cogito odwiedza bibliotekę

Zbigniew Herbert – jeden z najwybitniejszych polskich poetów – stał się inspiracją do realizacji projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”. Projekt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wieczór poetycki, koncert poezji śpiewanej, konkursy, spotkania z ekspertami, czytanie poezji Z. Herberta w łódzkich DPS-ach, wystawy…To wszystko przed nami jesienią.

Projekt rozpoczął się ogłoszeniem dwóch konkursów: „Pudełko zwane wyobraźnią” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i „Torba Pana Cogito” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs dla dzieci pozwoli po raz pierwszy zetknąć się najmłodszym z twórczością pisarza poprzez plastyczną interpretację wiersza „Pudełko zwane wyobraźnią”. Konkurs dla młodzieży pozwoli w ciekawy i niestandardowy sposób podejść do twórczości poety. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Biblioteka przygotowała szeroką ofertę edukacyjną i kulturalną dotyczącą życia i twórczości Zbigniewa Herberta w 20. rocznicę śmierci pisarza i w związku z ogłoszonym Rokiem Zbigniewa Herberta.

We wrześniu 2018 r. odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną wszystkie przygotowane wydarzenia. Spotkanie połączone będzie z otwarciem ścianki z cytatami i myślami pisarza „Na ściance z Herbertem”. Ścianka będzie również tłem do zdjęć dla czytelników biblioteki i uczestników projektu.

W październiku i listopadzie odbędą się 4 spotkania z ekspertami na temat różnych aspektów życia i twórczości Zbigniewa Herberta pod hasłem „Przybliżamy Herberta”. Motto spotkań będzie brzmiało: „Wzywam was Starzy Mistrzowie w ciężkich chwilach zwątpienia”. Poruszone zostaną m. in. tematy malarstwa holenderskiego jako inspiracji do twórczości poety, omówiona zostanie poezja Z. Herberta i jej odzwierciedlenie w sztuce.

„Brakujące słowa” – to wieczór z poezją Zbigniewa Herberta, podczas którego łódzcy aktorzy przy aktywnym udziale publiczności będą odczytywali swoje ulubione wiersze poety. Wieczór połączony będzie z koncertem poezji śpiewanej. Wieczory poezji Z. Herberta zorganizowane zostaną także przez członków Dyskusyjnych Klubów Książki, działających przy bibliotekach w województwie łódzkim.

Wydarzenie „…zasłuchany wiem wszystko…” - to czytanie poezji Z. Herberta, które będzie miało miejsce w łódzkich Domach Pomocy Społecznej. Podczas 4 spotkań osobom starszym czytać będzie młodzież z łódzkich szkół ponadpodstawowych.

Dopełnieniem projektu będą wystawy: tradycyjna i online poświęcone Z. Herbertowi. Ujrzymy poetę m. in. przez pryzmat prowadzonej przez niego korespondencji.

Patroni medialni:

Opieka medialna:

 

Konkurs „Torba Pana Cogito”

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta. Z tej okazji zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie „Torba Pana Cogito”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie projektu plastycznego inspirowanego twórczością Zbigniewa Herberta, który zostanie umieszczony na torbie promującej przedsięwzięcie „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”. W projekcie nie może pojawiać się cytat Zbigniewa Herberta ani jego wizerunek.

Projekt plastyczny może zostać wykonany dowolną techniką z wyłączeniem prac przestrzennych i prac wykonanych przy pomocy programów komputerowych.

Praca może zostać wykonana przez jedną osobę lub zespół składający się maksymalnie z 2 osób.

Praca powinna zostać dostarczona do Organizatora konkursu w formie papierowej w formacie nie większym niż A3. Na prace czekamy do 12 października 2018 r. Należy je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Biblioteki (wraz z formularzem zgłoszeniowym).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy dla osób pełnoletnich

Formularz zgłoszeniowy dla osób niepełnoletnich

 

Konkurs „Torba Pana Cogito” organizowany jest w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” realizowanego w ramach obchodów Roku Herberta. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patroni medialni: Radio Łódź, TV TOYA, Region Kultury. Opieka medialna: Dziennik Łódzki.

 

 

„Pudełko zwane wyobraźnią” – konkurs dla uczniów

„Pudełko zwane wyobraźnią” – konkurs pod takim tytułem organizujemy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego w Roku Zbigniewa Herberta.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie ilustracji do wiersza Zbigniewa Herberta „Pudełko zwane wyobraźnią”.

Technika wykonania ilustracji jest dowolna, wielkość pracy nie może przekraczać formatu A3. Pracę powinna wykonać jedna osoba.

Na prace czekamy do 12 października 2018 r. Należy je dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Biblioteki (wraz z formularzem zgłoszeniowym).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły w regulaminie.

Konkurs „Pudełko zwane wyobraźnią” organizowany jest w ramach projektu „Pan Cogito odwiedza bibliotekę” realizowanego w ramach obchodów Roku Herberta. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patroni medialni: Radio Łódź, TV TOYA, Region Kultury. Opieka medialna: Dziennik Łódzki.

Formularz zgłoszeniowy

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...