środa, 28 września 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Status prawny
Biblioteka została utworzona na mocy uchwały Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi z dnia 26 lipca 1916 roku.

Prawną podstawą jej działania są :
  1. ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r., poz. 668, ze zm.),
  2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., poz. 1590, z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., poz. 123, z późn. zm.),
  4. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., poz. 539, z późn. zm.),
  5. rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. z 1998 r., poz. 269, z późn. zm.),
  6. akt utworzenia,
  7. statut.
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...