wtorek, 04 sierpnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia

 

Ś. P. Zofia Strzelczyk

W dniu 18 listopada 2017 roku zmarła przeżywszy 103 lata po ciężkich cierpieniach Zofia Strzelczyk, długoletni kustosz Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pogrzeb odbył się 24 listopada na cmentarzu katolickim Zarzew.

 

 

Zofia Strzelczyk urodziła się 8 października 1914 r. w Łodzi.

Ukończyła filologię polską na UŁ. Pracę zawodową rozpoczęła w 1936 roku na stanowisku bibliotekarki, a potem kierownika w I Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci, którą prowadziła do końca stycznia 1940 r., tj. do chwili zamknięcia przez Niemców. W okresie okupacji zajmowała się tajnym nauczaniem, a następnie została zmuszona do pracy w fabryce i wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec.

Po powrocie do kraju w 1946 r. ponownie podjęła pracę w bibliotekach miejskich na stanowisku kierownika, współdziałając przy reaktywowaniu placówek bibliotecznych. W maju 1948 r. została przeniesiona na stanowisko kierownika Działu Bibliotek Rejonowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. L. Waryńskiego i funkcję tę pełniła do czasu decentralizacji sieci bibliotek, tj. do roku 1962. Była to trudna praca, ponieważ w okresie decentralizacji p. Strzelczyk miała w swojej gestii 39 bibliotek rejonowych i 32 punkty biblioteczne oraz 120 bibliotekarzy. Należy podkreślić ogrom pracy, jaki włożyła w decentralizację oraz pomoc i instruktaż udzielany w czasie tworzenia się bibliotek dzielnicowych w ich pierwszych samodzielnych miesiącach działalności. To dzięki jej inicjatywie biblioteki sieci wyszły po roku 1950 poza swoje lokale, docierając z książką do odległych rejonów rolnych miasta, organizując tam punkty biblioteczne, a także pracę kulturalno-oświatową. Na przestrzeni lat 1948-1963 p. Zofia Strzelczyk prowadziła też wykłady i ćwiczenia na kursach bibliotekarskich organizowanych przez Związek Bibliotekarzy Polskich, Wydział Oświaty i Bibliotekę Wojewódzką w Łodzi.

Po decentralizacji i rozwiązaniu Działu Sieci Bibliotek Rejonowych w MBP,  w 1964 r. powierzono jej organizację Gabinetu Metodycznego przy Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Rok później została kierownikiem organizującego się Działu Zbiorów Specjalnych, który prowadziła przez pięć lat, porządkując zgromadzone tam różnego rodzaju materiały biblioteczne, tworząc fotograficzny katalog starodruków i udostępniając te zbiory czytelnikom indywidualnym i zbiorowym.

W 1971 r. została przeniesiona do kierowania Działem Udostępniania Zbiorów i Informacji. Po rozbiciu tej jednostki na 2 samodzielne działy pozostała kierownikiem Działu Udostępniania. Od 1 stycznia 1974 r. pracowała na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego, sprawując tę funkcję do chwili przejścia na emeryturę w roku 1977.

W swoim dorobku naukowym pozostawiła kilka artykułów z dziedziny ściśle zawodowej oraz z zakresu językoznawstwa.

Pani Zofia Strzelczyk wiele pracowała społecznie, pełniąc szereg funkcji w różnych organizacjach społecznych. Była m.in. członkiem Zarządu Okręgu Związku Bibliotekarzy Polskich, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Zakładowej, członkiem Komisji Oświaty DRN Łódź-Śródmieście, sekretarzem Zarządu Okręgu Związku Zaw. Pracowników Kultury,  przewodniczącą sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Okręgu Związku Pracowników Kultury i Sztuki oraz przewodniczącą i skarbnikiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W ciągu swojej długoletniej pracy zawodowej otrzymała liczne nagrody i dyplomy uznania,  uzyskała także szereg odznaczeń państwowych:

w 1954 r.- Złoty Krzyż Zasługi,
w 1964 r.- Odznakę 1000.lecia Państwa Polskiego,
w 1966 r.- Honorową Odznakę m. Łodzi,
w 1968 r.- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
w 1972 r.- Złotą Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – „za wybitne zasługi w pracy społecznej”,
w 1974 r.- Medal 30.lecia PRL,
w 1975 r.- Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

W zmarłej straciliśmy nestorkę bibliotekarstwa łódzkiego, zasłużonego, pełnego ogromnej pasji i zaangażowania bibliotekarza i wychowawcę młodych pokoleń bibliotekarzy.

Pozostanie w naszej pamięci.

Elżbieta Domagalska

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...