sobota, 09 grudnia 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Nagrody

7 października 2019 r.


Biblioteka została laureatem VII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej "Świadek Historii” przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej w uznaniu szczególnych zasług w upamiętnianiu historii narodu polskiego. Nagrody wręczali dr Jarosław Szarek, Prezes IPN i przewodniczący Kapituły Nagrody oraz dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. W uroczystości uczestniczyli: prof. Michał Seweryński, Wicemarszałek Senatu RP, Elżbieta Więcławska-Sauk, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, Jerzy Koźba, dyrektor Narodowego Banku Polskiego. NBP przygotował dla nagrodzonych okolicznościową monetę wydaną na 100-lecie polskiej flagi państwowej. W imieniu Biblioteki nagrodę odebrał Piotr Bierczyński, zastępca dyrektora.

4 czerwca 2016 r.


Certyfikat „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych” przyznany Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Październik 2015 r.


Dyrektor Biblioteki, Barbara Czajka odebrała z rąk Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, okolicznościową statuetkę i dyplom z podziękowaniem dla WBP w Łodzi za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja 2011-2015.

Czerwiec 2014 r.

Dyrektor Barbara Czajka odebrała przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w kategorii grupowej tytuł i certyfikat „Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”.

Listopad 2011 r.


Podczas XVIII edycji Konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” dyrektor Barbara Czajka odebrała wyróżnienie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w kategorii zakładów zatrudniających od 50 do 250 pracowników.

11 czerwca 2011 r.


Dyrektor Barbara Czajka odebrała certyfikat PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

2010 r.


Dyrektor Barbara Czajka odebrała statuetkę „Nominacje – IKAR 2010” Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za rzetelną pracę u podstaw i kreowanie europejskiego modelu biblioteki publicznej jako centrum informacyjno-edukacyjnego.

2009 r.


Nagroda Regionalnego Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przyznana WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w 10-lecie RCPS.

2007 r.


Dyrektor Barbara Czajka odebrała Medal PRO PUBLICO BONO im. Sabiny Nowickiej, przyznany Bibliotece przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi za wkład w działalność na rzecz miasta i kreatywny stosunek do rzeczywistości.

1997 r.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał Bibliotece medal Bibliotheca Magna Perenisque (Biblioteka Wielkość Nieprzemijająca) za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki oraz za zasługi dla SBP.

Medal Honorowy Wojewody Łódzkiego przyznany WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

12 listopada 1992 r.


Medal za zasługi dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznany WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...