środa, 06 lipca 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Wydawnictwa własne
Jerzy Starnawski W kręgu czterech wielkich romantyków

Jerzy Starnawski

W kręgu czterech wielkich romantyków

 

Od autora

Gdy rozpoczynałem drogę naukową, pociągał mnie przede wszystkim romantyzm. Doktoryzowałem się ze Słowackiego i temu poecie poświęciłem pierwszą moją książkę. Względy organizacyjne w strukturze polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym wówczas wykładałem, sprawiły, że musiałem przerzucić się do staropolszczyzny. I zasmakowałem w niej. Od czasu do czasu wypowiadałem się na temat naszych największych poetów, którzy zawsze byli mi bliscy. Rozproszone studia ogłaszane w różnym czasie złożyły się na tom W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków (Przemyśl 1998).

Nowe studia i szkice z tej dziedziny narastały zwłaszcza przy pewnych okazjach. Na zaproszenie śp Stanisława Makowskiego przesłałem referat na sympozjum zorganizowane we Lwowie w 120. rocznicę założenia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (2006). Zorganizowałem dwukrotnie sesję o Słowackim w Przemyślu (1999, 2009), w mieście, które zawsze przy nadchodzących okazjach, np. z racji rocznic, upamiętnia wielkich romantyków. Podziwiam osiągnięcia moich dawnych kolegów lubelskich i ich wybitnych uczniów w Zakładzie Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Uważam za zaszczyt, że dane mi jest niekiedy opublikować drobiazg na łamach świetnie redagowanego pisma „Studia Norwidiana”. Dwusetna rocznica urodzin Krasińskiego (2012) stwarza okazję, by i o nim co nieco powiedzieć.

Po raz drugi oddaję do rąk czytelników tom rozproszonych rozpraw i studiów o czterech wielkich romantykach, w stosunku do poprzedniego tomu nowych, z jednym przypomnieniem dawnej recenzji.

Oczywiście, wszystkie teksty zostały na nowo przepracowane i uzupełnione.

 

Jerzy Starnawski

 

Spis treści: Od autora. Pojęcia „wieszcza narodowego”.  Rozdz. I. 1. Adam Mickiewicz – profesor. Uwagi i uściślenia. 2. O Mickiewiczu na warsztacie lwowskich historyków literatury. Rozdz. II. 1. Juliusz Słowacki – poeta 2. Kilka uwag o listach Słowackiego (na tle epoki) . 3. Juliusz Słowacki – poeta Krzemieńca. 4. Refleksje rocznicowe 2009. 5. Refleksje nad nowym wydaniem krytycznym dzieł Słowackiego. 6. Słowacki – Krasiński Rozdz. III. 1. Jeden motyw powtarzający się w twórczości Zygmunta Krasińskiego. 2. Zygmunt Krasiński w trosce o poprawny tekst jego utworów. 3. O jubileuszach Krasińskiego. 4. Cytaty z dzieł trzech wielkich romantyków polskich w pismach Montalemberta. Rozdz. IV. 1. Ignacy Chrzanowski wobec Norwida. 2. Powitanie początku Norwida „Dzieł wszystkich” na tle dotychczasowych edycji. 3. Nad antologią wierszy o Norwidzie. 4. Zarys przyszłej monografii norwidystów polskich pierwszej połowy XX wieku. Indeks nazwisk.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Łódź 2012

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...