środa, 20 lutego 2019

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Sztuka jak Balsam
Konkurs Sztuka jak balsam

Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych i Niepełnosprawnych

Organizatorami konkursu są: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (od 2006).

Konkurs adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Celem konkursu jest aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych, wyzwolenie aktywności twórczej oraz szeroko pojęta integracja tej grupy, upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji oraz zacieranie barier dotyczących osób niepełnosprawnych. Wybrane prace dostarczone na konkurs prezentowane są w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi każdego roku w czerwcu oraz podczas Targów Rehabilitacyjnych w Łódzkiej Hali Sportowej.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...