wtorek, 04 sierpnia 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Regulamin Załącznik Nr 2 - Regulamin Nagrody Superekslibris
Regulamin Nagrody Superekslibris

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4 / 2018

Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu „Nagrody Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”

Regulamin
Nagrody Superekslibris
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

§ 1.

Nagroda Superekslibrisu ustanowiona przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej,
  • za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi.

§ 2.

Celem Nagrody jest uhonorowanie dorobku naukowego i popularnonaukowego oraz popularyzatorskiego lub wydawniczego w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej i Łodzi, promocja autorów, wydawnictw, instytucji, stowarzyszeń podejmujących tę problematykę.

§ 3.

  1. Kandydatów do Nagrody zgłasza jury powołane przez Dyrektora Biblioteki spośród jej pracowników.
  2. Jury może być rozszerzone o konsultantów spoza Biblioteki.
  3. Przewodniczącym jury jest dyrektor Biblioteki.
  4. Ocenie podlega dorobek naukowy, popularnonaukowy, popularyzatorski lub wydawniczy kandydata oraz wydawnictwa, instytucji lub stowarzyszenia.
  5. O przyznaniu Nagrody Superekslibris decyduje zwykła większość głosów członków jury.
  6. Jury może odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.

§ 4.

Nagroda w formie okolicznościowej statuetki według projektu artysty rzeźbiarza Rafała Frankiewicza ma charakter honorowy i nosi nazwę Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...