środa, 07 czerwca 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Informacje ogólne
Informacje ogólne

Zobacz wykaz bibliotek:

Z racji statusu Biblioteki Wojewódzkiej, poprzez Dział Metodyki, Analiz i Promocji, sprawujemy opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa. W tym zakresie mieści się m.in.:

  • pomoc w zakresie działalności merytorycznej bibliotek;
  • przygotowywanie i prowadzenie działalności szkoleniowej;
  • koordynowanie ogólnopolskich programów bibliotecznych, tj. Dyskusyjne Kluby Książki;
  • opracowywanie i analizowanie wskaźników czytelniczych wypracowanych przez biblioteki publiczne województwa łódzkiego;
  • pomoc przy zakupach i opracowaniu zbiorów oraz w selekcjach i skontrach (na zapotrzebowanie).


Obsługę biblioteczną mieszkańców Łodzi i województwa prowadzą także w szerokim zakresie publiczne biblioteki samorządowe. W 2020 roku biblioteki publiczne w Łodzi i województwie posiadały 9.0798.023 jednostek inwentarzowych zbiorów /8.311.108 - książek, 321.408 - czasopism oprawnych, 337.186 - zbiorów specjalnych/.

W skład sieci bibliotek samorządowych woj. łódzkiego wg. stanu na koniec 2020 r. wchodziło 486 placówek bibliotecznych:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im J. Piłsudskiego w Łodzi
  • Biblioteka Miejska w Łodzi wraz z 73 filiami,
  • 6 powiatowych bibliotek publicznych (z filiami ) w powiatach grodzkich  Piotrków Trybunalski, Skierniewice
  • 405 bibliotek (z filiami) w 21 powiatach ziemskich.


Spośród 486 placówek bibliotecznych, na wsi pracowały 311 placówki, a w mieście 175. Specjalistycznych placówek bibliotecznych pracujących z dziećmi i młodzieżą funkcjonowało 46 tj. 26 filii dla dzieci oraz 20 oddziałów dla dzieci. Całość uzupełniały 44 punkty biblioteczne, z czego 26 w miastach i 18 na wsiach.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...