piątek, 24 marca 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Historia Nagrody
Historia nagrody

Laureaci Nagrody Złoty Ekslibris
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

za rok 1992
Krzysztof Stefański Stary Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Łodzi
(Ewangelickie Wydawnictwo św. Mateusza)

 

za rok 1993
Andrzej Urbaniak Śladami starej Łodzi
(Wydawnictwo 86 Press)

 

za rok 1994
Wśród 24 książek wydanych w 1994 r. jury nie znalazła książek odpowiadających kryteriom nagrody - jednocześnie wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego

 

za rok 1995
Pałac Poznańskich w Łodzi opracowana przez zespół pracowników Muzeum Historii Miasta Łodzi pod red. Ryszarda Czubaczyńskiego
(Muzeum Historii Miasta Łodzi)

 

za rok 1996
Mirosław Zbigniew Wojalski Działo się w Łodzi…
(książka wydana przez autora)

 

za rok 1997
Spośród 23 książek jurorzy nie znaleźli książki spełniającej wszystkie kryteria zapisane w regulaminie nagrody.

 

za rok 1998
Zaginiona dzielnica : Łódź żydowska – ludzie i miejsca Pawła Spodenkiewicza
(Łódzka Księgarnia Niezależna)

 

za rok 1999
Księży Młyn. Autorami tekstów są Dorota Berbelska, Stefan Pytlas,
Jan Salm i Agata Zielińska, a fotografii Tadeusz Karpiński.
Album wydany został przez Wydział Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi.

 

za rok 2000
Rody fabrykanckie Leszka Skrzydły
(Oficyna Bibliofilów Marka Szukalaka)
Łowicka pocztówka 1899-1999 Edwarda Miziołka
(Łowicki Ośrodek Kultury i Łowicki Oddział Archiwum Państwowe m.st. Warszawy)

 

za rok 2001
Jak zbudowano przemysłową Łódź : architektura i urbanistyka miasta w latach 1821-1914 Krzysztofa Stefańskiego
(Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego)
Łęczyca : monografia miasta do 1990 roku pod. red. Ryszarda Rosina
(Towarzystwo Naukowe Płockie, Oddział w Łęczycy i Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej)

 

za rok 2002
Publikacja autorstwa Andrzeja Kempy i Marka Szukalaka Żydzi dawnej Łodzi : słownik biograficzny Żydów łódzkich oraz z Łodzią związanych. T. 2, Od A do Z (Oficyna Bibliofilów)

Pajęczno poprzez wieki Jadwigi i Krzysztofa Pachów,
książka wydana w Częstochowie przez Dom Książki

 

za rok 2003
Szlakiem łódzkiej kolei Michała Jerczyńskiego i Tomasza Roszaka
(Wydawnictwo Piątek Trzynastego)

Zelów : wspólnota nacji, wyznań, kultur Sławomira Papugi i Andrzeja Gramsza
(Wydawnictwo GRaKO)

 

za rok 2004
Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej : Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej : dzieje i sztuka 1854-1945 autorstwa Jana Dominikowskiego,
album wydany przez łódzkie Wydawnictwo  Konserwatorów Dzieł Sztuki

Monografia gminy Mokrsko pod redakcją Tadeusza Olejnika
(Urząd Gminy Mokrsko)

 

za rok 2005
Z ikrą i pod prąd czyli W krainie Pstrąga : piosenki, skecze, monologi, żarty, anegdoty, wiersze, wspomnienia, recenzje, paszkwile, donosy, laurki, anonimy, parodie, fotografie, karykatury, obrazy, rysunki, raptularz, epitafia : Studencki Teatr Satyry Pstrąg od frontu i od kulis na tle Łodzi akademickiej 1945-1967 autorstwa Wiesława Machejko
(Dom Wydawniczy ELIPSA)

Nieborów : mazowiecka rezydencja Radziwiłłów autorstwa Włodzimierza Piwkowskiego,
(Muzeum Narodowe oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii)

 

za rok 2006
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
W kręgu łódzkiej secesji Wisławy Jordan
(Wydawnictwo Literatura)

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Piotrkowska : spacer pierwszy w opracowaniu graficznym
Sławomira Krajewskiego, z fotografiami Jacek Kusińskiego
(Wydawnictwo Tamkapress, Warszawa)

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Konstantynów Łódzki : dzieje miasta praca zbiorowa pod red. Marii Nartonowicz-Kot, wydana przez Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autorami tej pracy zbiorowej są: Marek Adamczewski, Julian Baranowski, Kazimierz Badziak, Maria Nartonowicz-Kot, Tadeusz Nowak, Leszek Olejnik, Marta Sikorska-Kowalska, Eugeniusz Workert, Hanka Żerek-Kleszcz

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Łowicz w XX wieku : kronika fotograficzna autorstwa Jacka Rutkowskiego
(Urząd Miejski w Łowiczu)

 

za rok 2007:
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Dawna Łódź sportowa : 1824-1945, Andrzeja Bogusza, w opracowaniu
graficznym Wojciech Grochowalski Papier-Service, realizacja wydawnicza Fundacja
Kultury i Biznesu (Wydawca Muzeum Historii Miasta Łodzi)

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Łódź : barwy miasta, fotografie i projekt albumu Włodzimierz Małek ;
tekst oraz konsultacja przy wyborze fot. Ryszard Bonisławski.
(Wyd. 3 uaktualnione. Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara)

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, autorstwa Henryka Lesiaka. (Wyd. 2 [zmienione i uzupełnione].
(Wydawca - Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego)

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Łęczyca zapomniana : pocztówki, fotografie i ryciny. [Tekst Alicja Łosińska,
Karol Niewiadomski, Mirosław Pisarkiewicz, wybór kart pocztowych
i fotografii Alicja Łosińska, Aneta Pucek]
Wydawcy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy, Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi

Łęczyckiej]. Wyd. 2 poszerzone i uzupełnione

 

za rok 2008
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Zarys dziejów geodezji w Łodzi, autorstwa Mariana Czochańskiego, Tadeusza Kośki, Grzegorza Kowalskiego, (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej)

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Miasto – City z fotografiami Jacka Kusińskiego
(Wydawca – Jacek Kusiński)

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Historia Smardzewic, autorstwa Stefana Zdonka
Wydawca: Ochotnicza straż Pożarna w Smardzewicach

W kategoii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Załęczański Park Krajobrazowy, autor fotografii Krzysztof Gara
Wydawca – PROF-ART  Agencja Reklamowo-Wydawnicza w Sieradzu

 

za rok 2009
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi

Europa wg Auschwitz: Litzmannstadt Ghetto, autorstwa Marka Millera
Wydawca: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Księga fabryk Łodzi, autorstwa Jacka Kusińskiego, Ryszarda Bonisławskiego, Macieja Janika
Wydawca: Jacek Kusiński

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Monografia gminy Czarnożyły, pod redakcją Zdzisława Włodarczyka
Wydawca: Urząd Gminy w Czarnożyłach

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Siedem wieków fary wieluńskiej, pod redakcją Jana Książka
Wydawca: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

 

za rok 2010
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Łódź 1914 : kronika oblężonego miasta, autorstwa Krzysztofa K. Kowalczyńskiego
Wydawca: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Moje Gorzkowice, autorstwa Cezarego Graczykowskiego
Wydawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Kościoły Archidiecezji Łódzkiej : nasze dziedzictwa. T.1, z tekstem Urszuli Kurz, z fotografiami Wojciecha Zdunka ; Kościoły Diecezji Łowickiej : nasze dziedzictwa, Z tekstem Stanisława Poniatowskiego, Urszuli Kurz, Justyny Sikorskiej, Joanny Eckert-Ciemny, z fotografiami Wojciecha Zdunka
Wydawca: Studio Plus Marka Pawłowskiego w Bydgoszczy

 

za rok 2011
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Filmowy pałac ziemi obiecanej. T.1, W stronę muzeum, w stronę filmu. T. 2, W stronę Scheiblerów, redakcja Ewa M. Bladowska
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMoK : Muzeum Kinematografii

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Kutno poprzez wieki. T. 1, Do 1939 r. T. 2, Lata 1939-2010, pod redakcją Jana Szymczaka
Wydawca: Prezydent Miasta Kutno, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii, zespół redakcyjny  w składzie Robert Kowalski, Tomasz Łuczkowski, Jan Siempiński, Bożena Świątek-Mazur, Edward Zagdański.
Wydawca:  Muzeum Regionalne w Opocznie, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.

 

za rok 2012
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Piwo, flaki garnuszkowe, petersburskie bliny i kawior astrachański czyli Z dziejów gastronomii łódzkiej do 1918 roku autorstwa Mirosława Jaskulskiego.
Wydawca:  Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Monografia gminy Osjaków : opracowanie zbiorowe pod redakcją Jana Książka. 
Wydawca:  Urząd Gminy w Osjakowie.

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Przedwojenna Łódź : najpiękniejsze fotografie publikacja  autorstwa Jacka Reginia-Zacharskiego.
Wydawca:  Wydawnictwo RM w Warszawie.

W  kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Ukłony z Skierniewic : historia miasta w obiektywie do 1950 r. pod redakcją zespołu w składzie: Izabela Strączyńska, Anna Majda-Baranowska, Maria Anacka-Łyjak, Ewa Pecyna, Mirosława Przygodzińska.
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach.

 

za rok 2013
W  kategorii:  najlepsza książka o Łodzi
Fabryka snów, teksty i redakcja Stanisław Zawiśliński, współpraca Tadeusza Wijata
Wydawca: TOYA sp. z o.o.

W  kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Mocarze czasu : pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej autorstwa Janusza Hereźniaka
Wydawca:  Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Rezerwaty : ochrona przyrody w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego autorstwa Romualda Olaczka
Wydawca: Oficyna Wydawnicza FOREST w Józefowie.

W  kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Potęga Łodzi = Power of Łódź : 2010-12, opieka artystyczna Marka Janiaka, Włodzimierza Adamiaka i Marcina Wasilewskiego
Wydawca: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej oraz Urząd Miasta Łodzi – Biuro Architekta Miasta.

W  kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Nekropolie Łęczycy : piękno ukryte w detalu pod redakcją Lucyny Sztompki i zespołu w składzie: Alicja Łosińska, Maria Sęczkowska, Mirosława Żydek, Mirosław Pisarkiewicz, Bolesław Solarski, z fotografiami Przemysława Marynowskiego
Wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie - Oddział w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej oraz Archiwum Państwowe w Płocku – Oddział w Łęczycy.

 

za rok 2014
W  kategorii:  najlepsza książka o Łodzi
Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich rola w ukształtowaniu oblicza miasta : Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie
autorstwa Krzysztofa Stefańskiego.
Wydawca: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
I wojna światowa w Łowiczu 1914-1918
autorstwa Macieja Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego.
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

W kategorii:  najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Łódzkie neony : zapomniane perły wzornictwa PRL-u
autorstwa Bartosza Stępnia.
Wydawca:  Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Bełchatów - opowieść o dwóch miastach. Cz. 1
pod redakcją Moniki Basińskiej, wyboru i opracowania merytorycznego dokonał Łukasz Politański
Wydawca: Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 

Za rok 2015
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Filharmonia Łódzka - spacer w przestrzeni, podróż w czasie
,  pod redakcją prowadzącą Marzeny Wiśniak, redakcją merytoryczną Joanny Więckowskiej i Marzeny Wiśniak
Wydawca: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Karol Rybacki 1859-1935
autorstwa Zdzisława Kryściaka
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

W kategorii:  najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi
Łódź, której nie ma
autorstwa Krzysztofa R. Kowalczyńskiego
Wydawca: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Sieradzka księga pokoleń - Sieradz w XX wieku w fotografii
pod redakcją Ryszarda Sierocińskiego
Wydawca: Prof-Art  Agencja Reklamowo-Wydawnicza  Elżbieta Andryszczak &   Ryszard Sierociński

 

za rok 2016
W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Rajmund Rembieliński : wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej : raporty z lat 1824-1830 autorstwa Krzysztofa Pawła Woźniaka.
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Łączy nas miłość do książek. Publikację przygotował zespół redakcyjny w składzie: Hanna Krawczyk, Krystyna Brodowska, Grażyna Łacina, Małgorzata Szymlet-Piotrowska.
Wydawca: Prof-Art na zlecenie Fundacji Wspierania Kultury Miasta Sieradza.

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Łowicz 1918-1939 : kronika fotograficzna autorstwa Macieja Malangiewicza i Jacka Rutkowskiego.
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury

 


za rok 2017

W kategorii: najlepsza książka o Łodzi
Artyści niepokorni – sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi. T.1
autorstwa Janusza Zagrodzkiego.
Wydawca:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT.

W kategorii: najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej
Monografia Piotrkowa Trybunalskiego autorstwa Michała Rawity-Witanowskiego (1859-1943). Nagroda Złoty Ekslibris przypadła Piotrowi Głowackiemu, pracownikowi  Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, który rękopis odczytał i przygotował do druku.
Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim

W kategorii: najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców
. Publikacja przygotowana przez  trzyosobowy zespół członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (Karola Koszadę, Bożenę Gajewską, Elżbietę Świątkowską).
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

 

Za rok 2018
W kategorii najlepsza książka o Łodzi
Marta Madejska za „Aleję Włókniarek” (Wydawnictwo Czarne)

W kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej
Anna Rzędowska, Agnieszka Warchulińska, Renata Wojtczak za „Piotrkowianki - portrety kobiet niezwykłych” (Wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim)

W kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej
Alicja Woźniak za „Wzornik - szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie” (Wydawca: Łódzki Dom Kultury)

Nagroda Superekslibris
za całokształt dotychczasowych publikacji przyznano profesorowi Romualdowi Olaczkowi, Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "Regio", Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim oraz Maciejowi Malangiewiczowi i Jackowi Rutkowskiemu z Łowicza.

 

za rok 2019
W kategorii najlepsza książka o Łodzi
Marcin Jakub Szymański za książkę „Łódź na wodach dziejów – biografia miasta”

W kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej
Roman Kubiak za książkę „Między Nerem a Dobrzynką – dzieje Ksawerowa, Widzewa, Woli Zaradzyńskiej, Teklina, Żdżar, Dąbrowy, Nowej Gadki”

W kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Łodzi
Artur Ruskek i Agnieszka Urazińska za wydawnictwo albumowe „Włókiennicza”

Nagrody Superekslibris
prof. Krystyna Radziszewska i dr Ewa Wiatr za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi
redaktor Andrzej Dębkowski za całokształt dotychczasowych publikacji o Ziemi Łódzkiej.

 

za rok 2020
W kategorii Najlepsza Książka o Łodzi Jury
„Wielki przemysł, wielka cisza : łódzkie zakłady przemysłowe 1945-2000” autorstwa Agaty Zysiak, Joanny Kocemby-Żebrowskiej, Marty Madejskiej, Eweliny Kurkowskiej, Marcina Szymańskiego, Wiesławy Różyckiej-Stasiak, Michała Grudy. Książkę wydało Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie oraz Uniwersytet Łódzki.

W kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej
„Rezerwaty przyrody w województwie łódzkim : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : monografia” pod redakcją Józefa K. Kurowskiego i Pauliny Grzelak. Książkę wydało Wydawnictwo Klubu Przyrodników w Świebodzinie oraz Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi.

Jury nie przyznało nagrody w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi.

W kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej
„Czechy na fotografii dawniej i dziś” pod redakcją Jarosława Stulczewskiego ; zespół redakcyjny Urszula Sakiewa, Włodzimierz Ignaczak. Album wydało Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli na zlecenie Koła Gospodyń Wiejskich w Czechach.

Nagroda Superekslibris
Tadeusz Bogalecki - za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi
Instytut Pamięci Narodowej. Oddział Łódzki - za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi i Ziemi Łódzkiej

W kategorii za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej Nagrodę przyznano:
Rocznikom Łowickim - czasopismu wydawanemu przez Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 2003 r., którego celem jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesności Łowicza oraz Ziemi Łowickiej.

 

za rok 2021
W kategorii najlepsza książka o Łodzi
„Oi! Oi! Oi! To punk z miasta Łodzi…” autorstwa Dariusza Jędrasiaka i Piotra „Bugsa” Wawrzaka. Książkę wydała Fundacja „Człowiek i Środowisko” w Łodzi.

W kategorii Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej
„Miasto Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki. T. 1, do 1918 roku ; T. 2, Lata 1918-2020” pod redakcją Jana Szymczaka. Monografię wydało Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi.
„Stroje chłopskie regionu radomszczańskiego : studium historii i problemów rekonstrukcji” autorstwa Aleksandra Błachowskiego i Barbary Sitek. Publikację wydało Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Nagroda Specjalna:
„Skarby z malowanej skrzyni : elementarz stroju łowickiego” pod redakcją i z tekstami Magdaleny Bartosiewicz w opracowaniu graficznym i z ilustracjami Karoliny Matyjaszkowicz. Wydawcą nagrodzonej książki jest Muzeum w Łowiczu.

W kategorii Najlepsze Wydawnictwo Albumowe o Ziemi Łódzkiej
„Sieradz w fotografii : dawniej i dziś” pod redakcją i z fotografiami współczesnymi Ryszarda Sierocińskiego, z tekstami Tadeusza Olejnika i Tomasza Oszczędy. Album wydało wydawnictwo Prof-Art w Sieradzu oraz Fundacja Wspierania Kultury Miasta Sieradza.

W kategorii Najlepsza Powieść o Łodzi i Ziemi Łódzkiej
„Tramwaj Tanfaniego” autorstwa Marcina Andrzejewskiego. Powieść wydało Wydawnictwo Kusiński w Łodzi.
Jury nie przyznało nagrody w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi.

Nagroda Superekslibris
Nagrodę Superekslibris za całokształt dotychczasowych publikacji o Łodzi otrzymało Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, a za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej - Jacek Perzyński.

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...