poniedziałek, 25 września 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Wojewódzka Biblioteka im Marszałka Józefa Piłsudskiego publiczna w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki (wbp.lodz.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

 • Większość elementów serwisu posiada zbyt niski kontrast.
 • Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak alternatywnej wersji kontrastowej strony
 • Linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego oznaczenia dla osoby nie rozróżniającej kolorów.
 • Nawigacja za pomocą Tabulatora nie podświetla wybranego elementu oraz jest zaburzona przez niektóre elementy graficzne.
 • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych.
 • Wystawy on-line nie posiadają tekstów opisujących slajdy ani treści alternatywnych.
 • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych.
 • Większość plików dokumentów udostępnionych w serwisie jest dostępna dla programów odczytu ekranu.
 • Część dokumentów oraz artykułów nie zawiera odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.01.2023

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Na ten sam adres prosimy składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Biblioteka zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Adres administracyjny: 90 – 508 Łódź, ul. Gdańska 100/102.

Biblioteka prowadzi swoją działalność w trzech budynkach: A, B i C.

Budynek A

Jest tu główne wejście do biblioteki od ul. Gdańskiej (niedostępne dla wózków).

Przed budynkiem, po drugiej stronie ulicy znajduje się parking bezpłatny z kilkunastoma miejscami parkingowymi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Na parterze znajduje się Dział Udostępniania Zbiorów i Magazynów z czytelnią Ogólną, Dział Zbiorów Audiowizualnych oraz Dział Informacji.

W czytelni Ogólnej znajdują się dwa multilektory "Sara", służące do powiększania tekstu, syntetyzowania dźwięku, odtwarzania audiobooków oraz stanowiska komputerowe z oprogramowaniem powiększającym tekst. U dyżurującego bibliotekarza osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z osprzętu wspomagającego czytanie materiałów drukowanych: powiększalników ręcznych typu "Myszka" i lup elektronicznych.

W czytelni Działu Zbiorów Audiowizualnych znajduje się powiększalnik „Orabis” pozwalający na znaczne powiększanie czytanego tekstu i możliwość czytania syntetycznym głosem.

Budynek B

Budynek położony jest wewnątrz posesji, mieści się w nim Dział Zbiorów Specjalnych i magazyny biblioteki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Budynek C

Wejście do budynku znajduje się od ul. Gdańskiej, przystosowane dla osób na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Wzdłuż budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Na parterze przed windą znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, przystosowana dla osób na wózkach.

Na parterze znajduje się Dział Dziecięcy z wjazdem przystosowanym dla osób na wózkach.

Parter i dwie pozostałe kondygnacje łączy winda z wjazdem przystosowanym dla osób na wózkach.

Na pierwszym piętrze  Dział Zbiorów Regionalnych z wjazdem przystosowanym dla osób na wózkach.

Na drugim piętrze znajduje się sala konferencyjna z wjazdem przystosowanym dla osób na wózkach.

Również na drugim piętrze wózkiem można dojechać do sekretariatu dyrektora biblioteki i zastępcy dyrektora biblioteki, na drugim końcu korytarz znajduje się Dział Spraw Pracowniczych dostępny dla osób na wózkach

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...