Status prawny PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 grudnia 2004 03:00
Biblioteka została utworzona na mocy uchwały Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi z dnia 26 lipca 1916 roku.

Prawną podstawą jej działania są :
  1. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.),
  2. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2012 r., poz. 390),
  4. statut.
Poprawiony: czwartek, 05 listopada 2015 13:34