Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa PDF Drukuj
Wpisany przez Adam Horodecki   
środa, 01 grudnia 2004 03:00
 1. Katalogi zbiorów
  • baza komputerowa
  • kartkowy katalog alfabetyczny ( zamknięty )
 2. Baza danych osobowych czytelników zarejestrowana u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Archiwum zakładowe WBP
 4. Dzienniki korespondencyjne
 5. Ewidencja środków trwałych
 6. Książka druków ścisłego zarachowania
 7. Księga kontroli zewnętrznych
 8. Księgi inwentarzowe zbiorów
 9. Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników
 10. Rejestr delegacji pracowników
 11. Rejestr skarg i wniosków
 12. Spisy zdawczo - odbiorcze
Poprawiony: czwartek, 05 listopada 2015 13:14