Instrukcja obsługi serwisu BIP WBP w Łodzi PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 grudnia 2004 03:00

 1. Informacje ogólne

  Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Biuletyn udostępnia informację publiczną, której obowiązek publikacji nakłada Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr.112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

  Rozporządzenie określa m.in. strukturę, zakres publikowanych informacji i mechanizmy działania serwisów, utrzymywanych przez podmioty zobowiązane Ustawą do udostępnienia informacji publicznej.
 2. Instrukcja obsługi

  Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi, składa się z systemu stron i podstron powiązanych ze sobą. Informacje są zawarte w menu, które jest usytuowane po lewej stronie. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony Biuletynu lub do kolejnego podmenu zawierającego następne strony. Chcąc wyświetlić informacje należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

  Możemy skorzystać także z wyszukiwania poprzez wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie naszego Biuletynu według słów. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i nacisnąć przycisk - szukaj, wówczas wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie.

  Każdy dokument, na końcu strony zawiera dwie informacje:
  • data umieszczenia artykułu w Biuletynie Informacji Publicznej
  • dane osoby wprowadzającej artykuł w Biuletynie Informacji Publicznej
  • data modyfikacji artykułu w Biuletynie Informacji Publicznej
Opis struktury Menu:
 1. Strona główna - Strona główna serwisu.
 2. Kontakt - Zawarte zostały informacje kontaktowe takie jak : usytuowanie, telefony, e-maile dyrektorów Biblioteki, kierowników Działów, Oddziałów, Pracowni i Sekcji.
 3. Status prawny - Zawiera podstawę prawną działania Biblioteki : Ustawy, Rozporządzenia i Statut.
 4. Statut, działalność i kompetencje - Zawiera pełną treść Statutu Biblioteki.
 5. Struktura - Tekst opisujący Strukturę Organizacyjną Biblioteki.
 6. Regulamin organizacyjny.
 7. Załatwianie spraw - Zawiera informacje o sposobie załatwiania spraw w Bibliotece a także o dniach i godzinach przyjęć Dyrektora.
 8. Majątek - Zawiera informacje ogólne o aktywach trwałych i obrotowych Biblioteki, a także wartości księgozbioru.
 9. Prowadzone rejestry - Zawiera informacje o prowadzonych rejestrach, księgach, ewidencjach, bazach danych osobowych, spisach i archiwach.
 10. Informacje nieudostępnione - Zawiera informacje o sposobie uzyskiwania informacji niejawnych. Druk wniosku można pobrać ze strony.
  Pod przyciskiem Informacje nieudostępnione, jest do pobrania wniosek o udostępnienie informacji. Wniosek posiada rozszerzenie PDF i aby go odczytać w komputerze, powinien być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program jest darmowy i dostępny w Internecie pod adresem: Adobe Acrobat .
 11. Pomoc - Instrukcja obsługi BIP WBP w Łodzi.
 12. Zamówienia publiczne - W Zamówieniach publicznych, wprowadzono podział na: Aktualne ogłoszenia o zamówieniach, Archiwum ogłoszeń o zamówieniach, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wyniki i umowy dotyczące zakończonych zamówień.
  Większość publikowanych w zamówieniach publicznych informacji posiada załączone pliki do pobrania z rozszerzeniem PDF. Aby je odczytać w komputerze, powinien być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program jest darmowy i dostępny w Internecie pod adresem: Adobe Acrobat .Redakcja Biuletynu WBP w Łodzi:
inż. Mariusz Paciorek tel. 0-42 663-03-37
Poprawiony: poniedziałek, 11 lutego 2013 14:46