Dostawa książek w roku 2019 oraz w pierwszym kwartale 2020 roku PDF Drukuj
Wpisany przez Adam Horodecki   
czwartek, 04 lipca 2019 17:05

Osoba odpowiedzialna: Jolanta Traczyńska-Kiewel

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4D ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Dostawa książek w roku 2019 oraz w pierwszym kwartale 2020 roku

Wersje dokumentów w formacie PDF - do odczytania wymagane jest zainstalowanie dowolnego oprogramowania, tak zwanego "czytnika pdf". Poniżej przedstawiono przykłady trzech darmowych oprogramowań:

Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2020 13:51