niedziela, 22 maja 2022

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Aktualności 20. edycja Nagrody Złoty Ekslibris
20. edycja Nagrody Złoty Ekslibris

20. edycja Nagrody Złoty Ekslibris

3. edycja Nagrody Superekslibris

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Patronat Honorowy

Jury Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obradujące 16 marca 2012 r. pod przewodnictwem Barbary Czajki, dyrektora Biblioteki przyznało Nagrodę „Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi za rok 2011 w trzech kategoriach.

Nagrodę w kategorii Najlepsza książka o Łodzi Jury przyznało dwutomowej publikacji Filmowy pałac ziemi obiecanej” . Skład komitetu redakcyjnego: Ewa Magda Bladowska, Elżbieta Czarnecka, Piotr Kulesza, Barbara Kurowska, Mieczysław Kuźmicki (przewodniczący), Elżbieta Stefankiewicz, Krystyna Zamysłowska ; redakcja Ewa Magda Bladowska ; opracowanie graficzne Paweł Kawiński. Książkę wydało Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMoK oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Nagrodę w kategorii Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej Jury przyznało dwutomowej publikacji Kutno poprzez wieki” pod redakcją Jana Szymczaka. Książkę wydał Prezydent Miasta Kutna, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Łodzi.

Nagrodę w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej Jury przyznało publikacji: Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii” pod redakcją zespołu w składzie: Robert Kowalski, Tomasz Łuczkowski, Jan Siempiński, Bożena Świątek-Mazur, Edward Zagdański. Album wydało Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.

Jury Nagrody „Złoty Ekslibris WiMBP w Łodzi” nie przyznało nagrody w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi.

Jury dokonało wyboru spośród 20 tytułów, które nominowało do Nagrody. W kategorii Najlepsza książka o Łodzi nominowano 8 tytułów, w kategorii Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej 5 tytułów, w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej 7 tytułów. Jury Nagrody nie nominowało publikacji w kategorii Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi.

Ogółem do Nagrody kwalifikowało się 89 książek wydanych w roku 2011, które były dostępne w zbiorach WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Jury obradujące 16 marca 2012 r. pod przewodnictwem Barbary Czajki przyznało Nagrodę Superekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi:
pośmiertnie Andrzejowi Gramszowi (1947-2011) - za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej,
Krystynie Wieczorek – za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej,
redakcji kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”
– za całokształt dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi.

Uroczystość wręczenia Nagród laureatom odbędzie się 16 kwietnia br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Biblioteki (ul. Gdańska 100/102, II piętro).

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...