środa, 16 czerwca 2021

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna 3 Maj materiały edukacyjne
Materiały edukacyjne związane z obchodami 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

3 maj materiały edukacyjne związane z obchodami 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Celem przygotowanych materiałów jest rozwijanie świadomości narodowej,
kształtowanie postaw patriotycznych.

Pakiet dydaktyczny zawiera materiały adresowane do nauczycieli i pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych – kl. IV-VI i do dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące historii Polski.

Pakiet dydaktyczny adresowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych:

  • Ważna sprawa – Konstytucja scenariusz zajęć dostępny do pobrania w formie PDF umożliwiający nauczycielom, pedagogom przeprowadzenie zajęć związanych z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 maja.
  • Wiwat trzeci maj! - materiał dot. uchwalenia Konstytucji 3 maja i  związanych z nią ważnych wydarzeń historycznych, będący uzupełnieniem konspektu zajęć lub mogący stanowić samodzielny materiał dydaktyczny.

Pakiet dydaktyczny adresowany do nauczycieli i dzieci w wieku przedszkolnym:

  • „Patriotyczne Opowieści”-  wybór wierszy dla dzieci  związany z obchodami święta 3 maja.  Nagrane wiersze: „Hej, dawno temu…”, K. Czaki „Radosny dzień”, L. Wiszniewski „Trzeci Maja”, J. Ziomkówna „Trzeci Maj” pochodzące z publikacji  „Witaj majowa jutrzenko : antologia wierszy dla dzieci.” Wybór Jolanta Kowalczykówna. Katowice , "Śląsk", 1991.
  • „Orzeł Biały – symbol narodowy” - scenariusz zajęć dostępny do pobrania w formie PDF umożliwiający nauczycielom, pedagogom przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat,  związanych z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 maja.
  • Nasz Orzeł Biały - zajęcia plastyczne w formie fotoreportażu dot. tworzenia symboli narodowych (orzeł biały) - pomoc dydaktyczna dla pedagogów – prezentacja przygotowana w programie PowerPoint.

Materiały przygotowane przez Dział Dziecięcy (w organizacji)
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...