środa, 30 września 2020

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna Biblioteka twórczych pomysłów
Biblioteka twórczych pomysłów

Biblioteka twórczych pomysłów

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi otrzymała z programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cykl szkoleń dla bibliotekarzy.

Projekt Biblioteka twórczych pomysłów skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. łódzkiego, pracowników bibliotek, filii i oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz WBP w Łodzi. Celem projektu jest umożliwienie bibliotekarzom podniesienie kompetencji ułatwiających im skuteczniejsze działania w zakresie pracy z młodymi czytelnikami, poszerzenie oferty bibliotecznej o nowe usługi dostosowane do ich potrzeb, z zastosowaniem nowych twórczych metod pracy tj. booktalking, teatr cieni, animacja poklatkowa. Celem jest poznanie innowacyjnych form promocji literatury i biblioteki, organizacji ciekawych zajęć dla użytkowników oraz rozszerzenie zakresu usług bibliotek.

Planowany jest cykl 4 zdalnych warsztatów dla zainteresowanych bibliotekarzy w miesiącach wrzesień–grudzień. Zaprosimy bibliotekarzy na warsztaty, podczas których zostaną przedstawione różnorodne zagadnienia związane z nowymi formami promocji czytelnictwa, ze współpracą z młodym czytelnikiem oraz wzmocnieniem funkcji bibliotek publicznych jako ośrodków kształtujących zachowania czytelnicze w społecznościach, w których działają.

,,Warsztaty animacji poklatkowej’’ to zajęcia, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami, takimi jak: animacja lalkowa, plastelinowa, wycinankowa, rysunkowa. Bibliotekarze zdobytą wiedzę teoretyczną będą mogli przełożyć na praktykę tworząc własne filmiki na zajęciach z młodymi czytelnikami biblioteki. Warsztaty z animacji to wyjątkowe zajęcia pozwalające rozwijać wyobraźnię, pobudzać kreatywność, odkrywać nowe możliwości twórcze. To doskonała zabawa, która uczy cierpliwości i pracy w grupie. Będą to zajęcia, podczas których osoba prowadząca położy większy nacisk na praktyczny wymiar pracy, prezentując zasady tworzenia filmików . Uczestnicy mają posiąść wiedzę pozwalającą im później samodzielnie zaprojektować fabułę filmu. Spotkania on-line odbędą się trzykrotnie po 2 godz. każde. Prowadzącą warsztaty będzie Magdalena Bryll, absolwentka PWSFTViT w Łodzi. Pracowała m.in. przy filmie „Piotruś i Wilk”(Oscar 2008), obecnie prowadzi warsztaty animacji dla amatorów w Polsce i za granicą w muzeach, domach kultury, szkołach, bibliotekach i pracowniach. Współpracuje z Warszawskim Liceum Filmowym oraz Instytutem Edukacji Artystycznej APS.

Po warsztatach z podstaw przygotowywania animacji zaproponujemy bibliotekarzom jednodniowe zajęcia dotyczące promowania książek metodą booktalkingu – „Jak mówić o książkach, aby młodzi nas słuchali?” Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko fragmentów, które mają zachęcić do tego, aby dowiedzieć się co naprawdę ciekawego znajduje się między okładkami książki. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności. Warsztat będzie obejmował zagadnienia związane z booktalkingiem, a więc będą to opowieści/gawędy o książkach, podpowiedzi jak dobierać książki, słuchacze zapoznają się z metodami budowania prezentacji i jej technikami. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, czego należy unikać prowadząc gawędę o książkach. Warsztat na ten temat poprowadzi Michał Zając, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa on w organizacjach związanych z książką, bibliotekami i ruchem wydawniczym: Polska Sekcja IBBY, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski.

Bibliotekarze podczas planowanych zdalnych warsztatów uzyskają także wiedzę na temat zasad pracy z tekstem. Zaplanowane są zajęcia na temat interpretacji utworów/tekstów, które poprowadzi Anna Wdowiak, założycielka Teatru Piccolo w Łodzi, obecnie dyrektor, aktorka i reżyser w tym teatrze. Wieloletnia aktorka Teatru Pinokio w Łodzi. Swoją karierę rozpoczęła na deskach tego teatru. Po zdaniu egzaminu aktorskiego w Warszawskiej Wyższej Szkole Teatralnej Wydział Lalkarski w Białymstoku, na etacie aktorki pracowała przez 16 lat, realizując odpowiedzialne zadania aktorskie w kilkudziesięciu tytułach Teatru Pinokio. Od 2009 roku charytatywnie prowadzi przy Teatrze Piccolo zajęcia teatralno-aktorskie dla dzieci i młodzieży w ramach programu rządowego PaT (Profilaktyka a Ty). Swoje twórcze pasje realizowała współtworząc repertuar Teatru Piccolo oraz prowadząc zajęcia edukacyjne rozwijające miłość do teatru oraz artystyczne talenty młodego pokolenia widzów. Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na dwie 10-osobowe grupy, a zdalne zajęcia będą prowadzone w cyklu 4 spotkań (każde trwające 1,5 godziny), na których bibliotekarze będą pracować z tekstami literatury dziecięcej i młodzieżowej, zarówno z wierszami, jak i fragmentami prozy. Ostatnie, czwarte, spotkanie na zakończenie cyklu zajęć ma być podsumowaniem warsztatów, a uczestnicy – w miarę możliwości – zaprezentują przygotowane przez siebie teksty i ich interpretacje. Uczestnicy będą mogli poznać pracę z tekstem w bardzo nietypowej i nowatorskiej formie. Celem zajęć z interpretacji tekstu będzie próba połączenia ich z elementarnymi zadaniami aktorskimi. Podczas zajęć bibliotekarze będą pracowali nad różnorodnymi technikami poznając środki ekspresji słownej, sposoby wyrażania emocji, poszerzając wrażliwość i wyobraźnię, popracują nad zrozumieniem tekstu i emocji, nabędą umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu, uwrażliwią się na zmiany artykulacji oraz charakteru utworu wynikające z jego treści literackiej. Ponieważ zajęcia będą zawierały wiele elementów techniki aktorskiej prowadząca zaprosi do ich poprowadzenia drugą osobę mającą doświadczenie w pracy z tekstem.

W warsztatach plastyczno-teatralnych „Teatr Cieni” uczestnicy zapoznają się z historią i technikami teatru cieni, praktycznymi informacjami jak zaprojektować i wykonać scenografię i lalkę cieniową oraz sposobami operowania światłem i cieniem. Na zajęciach on-line osoba prowadząca skupi się na praktycznym wykonaniu lalek, aby konsekwencją zajęć mogły być krótkie etiudy teatralne z samodzielnie wykonanych lalek przez uczestników. Pozyskane informacje posłużą bibliotekarzom do samodzielnej realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik zajęć pod okiem prowadzącej Moniki Bojanowskiej, plastyczki, pracownika Pracowni Plastycznej Teatru PINOKIO, pozna zagadkowy i magiczny teatr cieni, sam później stworzy lalkę i wyczaruje bajkową historię stojąc za cieniowym parawanem. Zajęcia mają zachęcić do wspólnej pracy i zabawy z dziećmi podczas tworzenia lalek oraz prezentowania krótkich etiud wykorzystujących technikę teatru cieni w pracy edukacyjnej bibliotekarzy. Teatr Cieni to odmiana teatru lalkowego, w którym widz obserwuje na ekranie cienie rzucane przez dekoracje, rekwizyty, lalki i aktorów. Zdalne zajęcia będą przeprowadzone jednorazowo w trakcie 2-godzinnego spotkania.

W ramach realizacji projektu odbędą się 4 zdalne warsztaty tematyczne – 2 warsztaty jednodniowe (każdy dwugodzinny), jeden warsztat trzydniowy (każde spotkanie po 2 godziny) oraz cykl 4 spotkań w ramach warsztatów z interpretacji utworu dla dwóch równoległych grup 10-osobowych (3 spotkania po 1,5 godz. dla każdej z grup i 1 spotkanie godzinne na podsumowanie warsztatów dla wszystkich uczestników). Bibliotekarze będą się szkolić w sumie w ciągu 12 zajęć szkoleniowych, a zorganizujemy je dla 80 osób.

Zapisy na szkolenia rozpoczną się po 15 sierpnia br. w Dziale Metodyki, Analiz i Szkoleń.

 

SZKOLENIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W RAMACH PROGRAMU „PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY, UZYSKANYCH Z DOPŁAT USTANOWIONYCH W GRACH OBJĘTYCH MONOPOLEM PAŃSTWA, ZGODNIE Z ART. 80 UST.1 USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH .

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...