środa, 07 czerwca 2023

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna 100 Lat
Jubileusz 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi połączony z obchodami 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.

W październiku 1917 r. z inicjatywy inteligencji łódzkiej nastąpiło uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Łodzi. W maju 1935 roku, po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przemysłowcy łódzcy – z inicjatywy Aleksandra Heiman-Jareckiego – skupieni w Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim podjęli  inicjatywę budowy Biblioteki – Pomnika jako wyrazu uczczenia pamięci Marszałka. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Biblioteki przy ul. Gdańskiej 102, z udziałem Eugeniusza Kwiatkowskiego – wicepremiera i ministra skarbu odbyło się 14 maja 1938 roku. Przed wybuchem drugiej wojny światowej  budynek był gotowy w stanie surowym.  Po wojnie Józef Piłsudski nie mógł zostać patronem Biblioteki, która otrzymała imię Ludwika Waryńskiego. Przywrócenie Bibliotece imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło w maju 1990 roku.  Od roku 1999 organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

Jubileusz 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi będzie okazją do zaprezentowania dorobku instytucji w zakresie popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz postaw patriotycznych, rozwijania potrzeb czytelniczych, upowszechniania nauki i kultury wśród mieszkańców województwa łódzkiego oraz kraju. Uwypuklone zostaną najważniejsze fakty z dziejów Biblioteki oraz znaczenie działalności prowadzonej na rzecz bibliotek publicznych województwa łódzkiego. Obchody jubileuszu Biblioteki będą połączone z popularyzacją postaci Józefa Piłsudskiego oraz „odczytywania” Jego dokonań przez młodzież, naukowców i pozostałych zainteresowanych.

Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych nr 164

Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych nr 166

Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych nr 167

Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych nr 168

Protokół z posiedzenia jury konkursu „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka”

Konkurs „Opowieść z Biblioteką w tle”

Obchody Jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi objęte są Patronatem Honorowym Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  Patronatem Honorowym Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego.

Współorganizator Imienin Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego:

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 

Relacje


Seminarium „Józef Piłsudski – twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej”

17 marca 2017 r. świętowaliśmy drugi dzień obchodów „Imienin Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego”, który upłynął pod znakiem poezji i muzyki.

Ciekawe prezentacje przygotowali: Dariusz Staniszewski z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP („Józef Piłsudski w poezji”) i Katarzyna Kraska, kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych Biblioteki („Muzyka w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu na podstawie zbiorów audiowizualnych zgromadzonych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi”; prelegentce towarzyszył pracownik Działu, Michał Guzek, który czytał wybrane fragmenty pieśni).

Grupa Teatr Bez Nazwy pod kierunkiem Jolanty Piszko, działająca w Środowiskowym Domu Samopomocy Przystań, przedstawiła program „Kto, jak on…? Pamiętajcie to imię!”. Panie: Ola, Marta, Małgorzata oraz panowie: Bartosz, Jacek, Marcin, Rafał i Sebastian recytowali wiersze poświęcone Marszałkowi (m.in. Tuwima i Brzechwy), a także śpiewali – z akompaniamentem Pawła Ciesielskiego – pieśni legionowe („Rotę Piłsudczyków” i „My Pierwsza Brygada”).

Wspomniany Paweł Ciesielski, specjalnie na okoliczność Imienin Marszałka, skomponował i zaśpiewał cztery piosenki do tekstów poświęconych Józefowi Piłsudskiemu (m.in. wzruszającą balladę „Druskiennickie drzewa” Juliana Tuwima).

Całość piątkowego programu zwieńczyła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na esej „Piłsudski współcześnie – jak dziś postrzegam postać Marszałka” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. I Nagrodę otrzymała Natalia Witkowska z XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi. II Nagrodę - Angelika Pawelec z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, a III Nagrodę (ex aequo): Szymon Guzowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi i Robert Grześkowiak z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi. Były też 3 wyróżnienia, które otrzymali: Sebastian Nita z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku, Daniel Perka z Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie oraz Remigiusz Tarka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Nagrody laureatom wręczali: Barbara Czajka – dyrektor Biblioteki, przewodnicząca jury, Edward Chudzik – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Magda Kapuścińska – w latach 2008-2016 prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Nagrody rzeczowe ufundowała Biblioteka, a książki, gry edukacyjne i kalendarze – Łódzki Oddział IPN. Podczas imprezy zaprezentowano także nową publikację: „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi: katalog nabytków z lat 2008-2016” autorstwa Julity Lendzian-Twardowskiej z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki.

Podczas uroczystości w strojach legionowych wystąpili: Stanisław Świerkowski – prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi: Arkadiusz Kopczyński i Zdzisław Kubalak, pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej: Michał Guzek i Mateusz Urbaniak.

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

16 marca 2017 r. świętowaliśmy pierwszy dzień „Imienin Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego”. W ramach seminarium „Józef Piłsudski – twórca i obywatel niepodległej Rzeczpospolitej” były wystąpienia: prof. dr. hab. Przemysława Waingertnera (Instytut Historii UŁ) – Romantyczny realista. Polityczny geniusz i tragedia Józefa Piłsudskiego, dr. hab. Grzegorza Niecia (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Marszałek Józef Piłsudski i Legiony w asortymencie wtórnego rynku książki w Polsce, mgr Diany Walawender (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Pliszka w jaskini lwa. Kazimiera Iłłakowiczówna jako osobisty sekretarz Józefa Piłsudskiego oraz mgr. Dariusza Nowińskiego (Związek Strzelecki, Oddział Łódź) – Obchody związane z Józefem Piłsudskim na terenie województwa łódzkiego w latach 1918-1989. Była także dyskusja. Podczas spotkania wyświetlono fragment Tygodnika Dźwiękowego Polskiej Agencji Telegraficznej z wmurowania kamienia węgielnego pod nowy gmach Biblioteki 14 maja 1938 r.

01
01
06
07
09
11
12
14
15
17
18
19
20


Monodram Ewy Dałkowskiej „Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego”

Współorganizatorem "Imienin Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego" jest Narodowe Centrum Kultury.Monodram Ewy Dałkowskiej odbył się w ramach wydarzenia pn. „Imieniny Marszałka w Bibliotece im. Piłsudskiego” zorganizowanego z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józef Piłsudskiego połączonego z obchodami 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Obchody objęte są Patronatem Honorowym Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Patronatem Honorowym Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. Patronat medialny nad obchodami objęli: Dziennik Łódzki, Radio Łódź, TVP Łódź.Wieczorem 16 marca 2017 r. gościliśmy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Ewę Dałkowską. Aktorka zaprezentowała monodram „Byłam sekretarzem Marszałka Piłsudskiego” oparty na wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczówny (1892-1983), poetki, w latach 1926-1935 osobistej sekretarki Józefa Piłsudskiego. Goście mieli możliwość posłuchania fragmentów książki „Ścieżka obok drogi” (1939) - „gawęd” o Marszałku Piłsudskim w ekspresyjnym wykonaniu aktorki. Ewa Dałkowska przywiozła na spotkanie karykatury autorstwa Zdzisława Czermańskiego wydane w tece "Józef Piłsudski w 13 planszach", które były eksponowane podczas monodramu.

01
01
06
07
09
14
15
17
19
20
22
23
24


Odsłonięcie tablicy poświęconej Aleksandrowi Heimanowi-Jareckiemu

15 maja 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego odbyła się uroczystość dla uczczenia pamięci Aleksandra Heiman-Jareckiego, przemysłowca, senatora II Rzeczypospolitej, bibliofila, w 1935 r. inicjatora i głównego fundatora budowy w Łodzi Biblioteki – Pomnika Józefa Piłsudskiego, której kamień węgielny został wmurowany przy ul. Gdańskiej 102 dnia 14 maja 1938 r. Na uroczystość przybyli przedstawiciele rodziny: Aleksander Dunin-Kęplicz – kuzyn Aleksandra Heiman-Jareckiego i Jerzy Pietrasik (z rodziny Heleny Szyffer – matki Aleksandra Heiman-Jareckiego) wraz z wnukami Agnieszką i Michałem. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego reprezentowała Małgorzata Kowalska - dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji. Wykład „Aleksander Heiman-Jarecki – od żydowskiego przemysłowca do polskiego parlamentarzysty” wygłosił prof. dr. hab. Przemysław Waingertner z Uniwersytetu Łódzkiego. Odtworzony został fragment kroniki filmowej z wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Biblioteki w dniu 14 maja 1938 r. Taśmę filmową z tym unikalnym dokumentem Biblioteka odkupiła w 1992 r. od prywatnego posiadacza. Następnie odsłonięto na gmachu Biblioteki tablicę poświęconą Aleksandrowi Heiman-Jareckiemu. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy utwory legionowe zagrali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana, z klasy akordeonu Jacka Piaseckiego oraz z klasy instrumentów dętych Sylwestra Domińskiego. Uczestniczyli w uroczystości także Strażnicy Tradycji – uczniowie Technikum nr 19 (z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) z ul. Żeromskiego 115.

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12


Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych (KDWBP)

10 października 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego odbyło się posiedzenie Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych (KDWBP). Posiedzenia KDWBP odbywają się cyklicznie w różnych miastach wojewódzkich, przeważnie dwa razy w roku i mają charakter roboczy. W posiedzeniu 10 października uczestniczyli również: Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej, Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Była także obecna Małgorzata Kania – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

01
01
02
03
04
05


Międzynarodowa naukowa konferencja jubileuszowa "Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej"

Z okazji obchodów 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dnia 11 października 2017 r. miała miejsce przy ul. Gdańskiej 100/102 międzynarodowa naukowa konferencja jubileuszowa pt. Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej. Wystąpienia referentów poprzedziło powitanie uczestników przez Barbarę Czajkę, dyrektora Biblioteki. Były okolicznościowe listy: od Zbigniewa Raua - Wojewody Łódzkiego, który przekazał Zbigniew Natkański, od Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał Bartosz Kaczmarek – dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Glińskiego, od Joanny Szymczak-Ryczel – przewodniczącej Zarządu Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, od Joanny Bryszewskiej – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty. Były także życzenia od prof. Hanny Tadeusiewicz i od Instytutu Książki, które przekazała Urszula Horoszko. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Dariusz Klimczak – wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Małgorzata Kania – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacj oraz Barbara Fronczkowska – naczelnik Wydziału Kultury Departamentu Kultury i Edukacji. W pierwszej części konferencji wystąpili: dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) z tematem „Oddział Biblioteki Narodowej w Łodzi 1945-1946. Początki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej?” , prof. Jiří Trávníček (Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk) i dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współczesność”, dr Andriy Andrukhiv (dyrektor Politechniki Lwowskiej) „Biblioteki publiczne na Ukrainie - infrastruktura, działania, strategia rozwoju”, dr hab. prof. UKSW Katarzyna Materska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Społeczna przestrzeń bibliotek publicznych drugiej dekady XXI wieku”, dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Modernizm i neo- (architektura bibliotek publicznych w Polsce na początku XXI wieku)”. Moderatorem I sesji konferencji był dr Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódzki). W drugiej części konferencji wystąpienia mieli pracownicy Biblioteki: dr Jacek Ladorucki „Jan Augustyniak – nestor łódzkiego bibliotekarstwa publicznego”, Piotr Bierczyński „Aktywność obywatelska inteligencji oraz przemysłowców łódzkich wobec potrzeb bibliotecznych Łodzi na przykładzie działalności Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi (1916-1922) i Zarządu Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim (1935-1939)”, Agata Chlebna, Joanna Kantyka „Historia powstania, księgozbiór i aktywność Działu Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”, Jolanta Traczyńska-Kiewel „Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej źródłem wiedzy o regionie”, Elżbieta Domagalska „Konserwacja starych druków i innych obiektów w ciągu stu lat istnienia Łódzkiej Książnicy”, Wielisław Marinow „Biblioteka prospołeczna – szanse i wyzwania. Czy i na ile może biblioteka stać się pomocą w samoorganizacji prekariatu?” Moderatorem drugiej sesji konferencji był dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć. Okolicznościowy BiBiK

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12


Gala Jubileuszowa

100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam… 5.12.2017 r. odbyła się w Teatrze im. S. Jaracza Gala Jubileuszowa wieńcząca obchody 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Uroczystość rozpoczęto hymnem i wprowadzeniem sztandaru Biblioteki. Dyrektor Barbara Czajka powitała Gości i wygłosiła okolicznościową mowę, a następnie przekazała prowadzenie gali Jolancie Zwierzyńskiej i Michałowi Guzkowi, pracownikom Biblioteki. Marszałek Województwa Łódzkiego skierował listy gratulacyjne do 30 pracowników Biblioteki, które wręczyła Małgorzata Kania, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Następnie zaprezentowano fragment kroniki filmowej z wmurowania kamienia węgielnego pod gmach Biblioteki przy ul. Gdańskiej 102 z 14 maja 1938 r. oraz udostępnioną w październiku bieżącego roku na stronie etiudy.filmschool.lodz.pl etiudę dokumentalną „W nowej bibliotece” z 1950 r. (scenariusz i realizacja Janina Hartwig) i prezentację o Bibliotece – „Znane i nieznane twarze Stulatki”. Dr Jacek Ladorucki przedstawił prace nad księgą jubileuszową „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej”. Kolejnym punktem programu było składanie życzeń Bibliotece-jubilatce na ręce dyrektor Barbary Czajki. Głos zabierali: Ryszard Bonisławski – senator RP, Dorota Więckowska - dyrektor biura posła Piotra Polaka, Halina Bernat – zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMŁ, która odczytała adres od prezydent Hanny Zdanowskiej, prof. Tomasz Cieślak, który przekazał jubileuszowe gratulacje od prof. Antoniego Różalskiego, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska – przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, Andrzej Dąbrowski – dyrektor WBP w Kielcach, reprezentujący Konferencję Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, prof. Mariola Antczak – kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ, prof. Grzegorz Matuszak – prezes Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Magdalena Konczarek – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie, w imieniu bibliotek publicznych województwa łódzkiego, Zbigniew Wdowiak – wiceprezydent Kutna, Karolina Rutkowska i Michał Mucha z Łowicza, którzy w imieniu Jacka Rutkowskiego przekazali unikatową pamiątkę rodzinną z oryginalnym podpisem Józefa Piłsudskiego, Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Adam Przepałkowski - prezes Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Stanisław Jurkin – prezes Związku Sybiraków w Łodzi i ppłk Stanisław Pasikowski – wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Łódź. Pozostali goście składali życzenia w foyer teatru. Po tym miłym akcencie Biblioteka nagradzała – laureatów konkursu „Opowieść z Biblioteką w tle” oraz najaktywniejszych czytelników. Po wyprowadzeniu sztandaru oficjalną część gali zakończył koncert zespołu „Kwiaty” - „Szablą i struną”. Goście usłyszeli znane i lubiane pieśni legionowe i patriotyczne w nowych rockowych aranżacjach. Po koncercie był toast jubileuszowy i koktajl. W kuluarach jeszcze długo trwały ożywione dyskusje. Obchody Jubileuszu 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego były objęte Patronatem Honorowym Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Patronatem Honorowym Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. Patroni medialni: TVP Łódź, Radio Łódź, Dziennik Łódzki.

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Promocja Księgi Jubileuszowej

26 czerwca 2018 r. w Bibliotece odbyła się promocja księgi jubileuszowej „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”. Przybyłych na spotkanie gości powitał Piotr Bierczyński, zastępca dyrektora WBP w Łodzi. Jako pierwszy głos zabrał dr Jacek Ladorucki, redaktor naukowy publikacji. Następnie dyrektor WBP Barbara Czajka podziękowała autorom i wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie publikacji za włożoną pracę oraz omówiła główne zagadnienia swojego artykułu pt. „Działania koordynujące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w zakresie programów dla bibliotek i rozwoju czytelnictwa w województwie łódzkim w latach 2007-2017”. Ponadto tematykę swoich artykułów zamieszczonych w księdze omówili pracownicy WBP w Łodzi: Ewa Nowak-Wawrzyniak i Katarzyna Sztajnert – „Tradycyjnie czy nowocześnie? Różne aspekty popularyzacji wiedzy i czytelnictwa w pracy Działu Informacji Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”, Piotr Boczkowski – „Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w latach 2000-2016”, Jolanta Dominikowska – „Zmiany technologiczne w zakresie tworzenia bibliografii regionalnej (od kartoteki kartkowej do bazy „online”)”, Aneta Powalska-Pietrzak – „ - Czytelnia Prawniczo-Ekonomiczna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, jej czytelnicy i księgozbiór”, Jolanta Zwierzyńska – „50 twarzy promocji…w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”. O swoim artykule „Komisja Powszechnego Nauczania i jej wpływ na rozwój czytelnictwa i bibliotek w Łodzi w dwudziestoleciu międzywojennym” mówił także dr Tomasz Stolarczyk, pracownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Głos zabrała również recenzentka publikacji prof. Hanna Tadeusiewicz. Spotkanie było okazją do zaprezentowania części spośród 28 artykułów zawartych w księdze jubileuszowej. W roku ubiegłym 11 października na międzynarodowej naukowej konferencji jubileuszowej pt. „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej” wygłoszono referaty, które również znalazły się w księdze jubileuszowej. W pierwszej części konferencji wystąpili: dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) z tematem „Oddział Biblioteki Narodowej w Łodzi 1945-1946. Początki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej?” , prof. Jiří Trávníček (Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk) i dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współczesność”, dr Andriy Andrukhiv (dyrektor Politechniki Lwowskiej) „Biblioteki publiczne na Ukrainie - infrastruktura, działania, strategia rozwoju”, dr hab. prof. UKSW Katarzyna Materska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) „Społeczna przestrzeń bibliotek publicznych drugiej dekady XXI wieku”, dr hab. prof. UMK Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) „Modernizm i neomodernizm. Architektura bibliotek publicznych w Polsce na początku XXI wieku”. W drugiej części konferencji wystąpili pracownicy Biblioteki: dr Jacek Ladorucki „Jan Augustyniak – nestor łódzkiego bibliotekarstwa”, Piotr Bierczyński „Aktywność obywatelska inteligencji oraz przemysłowców łódzkich wobec potrzeb bibliotecznych Łodzi na przykładzie działalności Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi (1916-1922) i Zarządu Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim (1935-1939)”, Agata Chlebna, Joanna Kantyka „Historia powstania, księgozbiór i aktywność Działu Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”, Jolanta Traczyńska-Kiewel „Biblioteka Cyfrowa – Regionalia Ziemi Łódzkiej źródłem wiedzy o regionie”, Elżbieta Domagalska „Konserwacja starych druków i innych obiektów w ciągu stu lat istnienia Łódzkiej Książnicy”, Wielisław Marinow „Biblioteka prospołeczna – szanse i wyzwania. Czy i na ile może biblioteka stać się pomocą w samoorganizacji prekariatu?”. Ponadto w księdze jubileuszowej znajdują się następujące artykuły: prof. Grzegorza Niecia „Marszałek Józef Piłsudski i Legiony w asortymencie wtórnego rynku książki w Polsce”, Ewy Mec „Wykluczenie społeczne w bibliotekach publicznych. Dostępność usług bibliotecznych w teorii i praktyce”, Aleksandry Przybylskiej-Kacprzak „Dział Udostępniania Zbiorów i Magazynów w latach 1989-2016”, Bogusławy Kuć „Dział Zbiorów Specjalnych - wczoraj i dziś”, Katarzyny Kraski „Dział Zbiorów Audiowizualnych w kręgu kultury i edukacji”, Jolanty Traczyńskiej-Kiewel „Dział Automatyzacji Biblioteki”, Aleksandry Sołtysiak „Dział; Informacji Naukowej – historia, ewolucja, działalność”, Pauliny Krzewickiej i Michała Guzka „Historia oraz bieżąca działalność Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”, Agaty Chlebnej i Joanny Kantyki „Bibliografia publikacji pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi za lata 1917-2017”. Do księgi dołączona jest płyta CD zawierająca „Kalendarium WBP w Łodzi za lata 2008-2017” przygotowane przez Biuro Promocji. Publikacja dostępna w zbiorach WBP.

IMG_5784
IMG_5784
IMG_5790
IMG_5796
IMG_5798
IMG_5801
IMG_5805
IMG_5812
IMG_5817
IMG_5824
IMG_5827
IMG_5835
IMG_5839
IMG_5847
IMG_5848
IMG_5854

 

Życzenia

 

Z okazji 100-lecia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pracownicy Biblioteki przygotowali krótki film z życzeniami dla Czytelników. Zachęcamy do oglądania - życzymy miłego odbioru :)

https://youtu.be/Tb5QP15pEhg


 


 

Koncert zespołu „Kwiaty” - „Szablą i struną” podczas gali jubileuszowej

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOrA43_4TQo


Publikacje

 

Józef Piłsudski w poezji Po lekturze przeszło tysiąca wierszy zamieszczonych w antologiach, tomikach poetyckich, wydawnictwach okolicznościowych zgromadzonych w zasobach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi D. Staniszewski zdecydował się na dokładną analizę dwóch obszernych antologii poświęconych życiu i czynom Marszałka: „Pieśni o Józefie Piłsudskim” z 1929 r. i „W blasku legendy. Kroniki życia Józefa Piłsudskiego” z 1988 r. Celem autora, oprócz zaakcentowania, jak dużo wartościowej poezji na temat Marszałka powstało, było także zaprezentowanie autorów, którzy nie zasłużyli na zapomnienie. W dalszej części książki zamieszczony jest szczegółowy wykaz utworów z obu publikacji, a także indeksy, w tym: „Piłsudski jako…” – który unaocznia w jak ciekawy i barwny sposób określana była postać Marszałka. Z powyższym opracowaniem koresponduje antologia – poetycka kronika życia Józefa Piłsudskiego, od dzieciństwa w Zułowie po śmierć, są w niej też odwołania do przewodników duchowych Marszałka i związanych z nimi twórczych inspiracji, jest także miejsce na łodziana: oprócz uznanych: Juliana Tuwima i Mariana Piechala przybliżono twórczość mniej znanych: Jana Czaty (Tadeusza Czapczyńskiego) czy Mariana Zaremby-Adamczyka.
Książka ukazała się w serii: „Z prac Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP w Łodzi” z okazji 100-lecia Biblioteki w 150. rocznicę urodzin Marszałka.

Publikacja „Józef Piłsudski w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi : katalog nabytków z lat 2008-2016” ukazała się w marcu 2017 roku z okazji tzw. „Imienin Marszałka”, imprezy zorganizowanej po raz pierwszy przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka i 100-lecia Biblioteki.

Katalog prezentuje 328 książek (27 autorstwa Józefa Piłsudskiego i 301 jemu poświęconych), które wpłynęły do Biblioteki po 2008 roku oraz te, które udało się dodatkowo wyszukać podczas jego przygotowywania. Publikacja obejmuje albumy, bibliografie, biografie, katalogi wystaw, monografie, pamiętniki i wspomnienia, wydawnictwa okolicznościowe oraz teksty literackie. Uwzględniono także jedną pracę licencjacką.

Prezentowana publikacja stanowi kontynuację katalogu zbiorów publikacji i dokumentów ze zbiorów Biblioteki związanych z postacią Józefa Piłsudskiego wydanego w 2007 roku.

Książka jest do nabycia w Dziale Informacji Naukowej WBP.

Przechodząc codziennie obok niektórych miejsc, nie zdajemy sobie sprawy z ich genezy i pierwotnego przeznaczenia. Takie nazwy jak „strzelnica na Mani”, „Dąb Niepodległości”, „Wzgórze Niepodległości” czy „Bratnia Mogiła” są tylko zapomnianymi hasłami z historii Łodzi. Wartymi jednak poznania, bowiem wszystkie te miejsca i nazwy związane są z przeszłością, nieraz tragiczną, tego miasta. Warto również przeczytać o innych miejscach godnych przypomnienia. O „Alei Zasłużonych dla Miasta Łodzi” czy też wieżach spadochronowych pamiętają zapewne starsi mieszkańcy naszego miasta. Pisząc tę książkę chciałem podzielić się zdobytą przez siebie wiedzą z młodym pokoleniem i wszystkimi mieszkańcami Łodzi, dla których historia tego miasta nie jest obojętna.

Książka jest do nabycia w Dziale Informacji Naukowej WBP.

Miło nam poinformować, że ukazała się „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”, red. J. Ladorucki, WBP im. M.J. Piłsudskiego w Łodzi 2017,  648 ss.+132 ss. [+38 ss. nlb.], ISBN 978-83-85925-77-4; płyta CD ISBN 978-83-85925-78-1.

„Strefa wspólnej przestrzeni społecznej w tyglu kultur, którym Łódź była od zarania, powstała dzięki formującym się instytucjom kultury, w tym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej bogata historia to odbicie dziejów miasta na przestrzeni stulecia. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego, spadkobierczyni i kontynuatorka najlepszych tradycji kulturalnych miasta, wtopiona w pejzaż intelektualny i materialny regionu, tworzy współcześnie nową jakość funkcjonowania instytucji publicznej, opartą o dawne dziedzictwo i innowacyjność” (z „Wprowadzenia” red. tomu dr. Jacka Ladoruckiego).

„Tematyka zamieszczonych w księdze jubileuszowej artykułów to szeroki wachlarz problematyki dotyczących historii i współczesności bibliotekarstwa publicznego i naukowego w Polsce i poza jej granicami, czytelnictwa oraz osiągnięć Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, a wątkiem łączącym materiały zamieszczone w publikacji jest tytuł konferencji „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej”, która odbyła się 11 października 2017 r.” (ze „Wstępu” Barbary Czajki, Dyrektora Biblioteki).

Obszerna publikacja zawiera 28 artykułów – gości z zagranicy, polskich naukowców spoza Łodzi, przedstawicieli łódzkiego środowiska naukowego i bibliotekarskiego, w tym pracowników Biblioteki. Na płycie CD dołączonej do księgi jubileuszowej zamieszczono „Kalendarium WBP w Łodzi za lata 2008-2017”.

Przykładowe artykuły:

Książka i biblioteki publiczne na ziemiach Czeskich – tradycja i współczesność /Jiří Trávníček, Grzegorz Nieć

Działania koordynujące Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w zakresie programów dla bibliotek i rozwoju czytelnictwa w województwie łódzkim w latach 2007-2017 / Barbara Czajka

Wykluczenie społeczne w bibliotekach publicznych. Dostępność usług bibliotecznych w teorii i praktyce / Ewa Mec

50 twarzy promocji…w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi / Ewa Baranowska, Jolanta Zwierzyńska

Public libraries in Ukraine – infrastructure, activities, development strategy (Biblioteki publiczne na Ukrainie – infrastruktura, działania, strategia rozwoju) / Andriy Andrukhiv

Tradycyjnie czy nowocześnie? Różne aspekty popularyzacji wiedzy i czytelnictwa w pracy Działu Informacji Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

 

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...