czwartek, 14 grudnia 2017

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Kalendarium dziejów Biblioteki

 KALENDARIUM   DZIEJÓW   BIBLIOTEKI
  ROKWYDARZENIE
 30 maja 1916- powołanie Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi.
 25 sierpnia 1916- niemieckie prezydium policji zatwierdza statut Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Łodzi.
 Luty 1917- w prasie łódzkiej ukazuje się ogłoszenie Towarzystwa Biblioteki Publicznej poszukującej osoby na stanowisko bibliotekarza.
 Lipiec 1917-  stanowisko kierownika Biblioteki zostaje powierzone Janowi Augustyniakowi.
 11 października 1917-  otwarcie Biblioteki Publicznej przy ul. Piotrkowskiej 150. Lokal ofiarował kupiec Wilhelm Hordliczka (członek Komisji Rewizyjnej TBP )  w swojej kamienicy. Było to mieszkanie 4-pokojowe na I piętrze.
 Lipiec  1918- przeniesienie Biblioteki do wynajętych pomieszczeń na I piętrze  w budynku przy ul. Andrzeja 14.
 Styczeń  1922-  przejęcie Biblioteki przez Magistrat Miasta Łodzi. Towarzystwo Biblioteki Publicznej przekazuje Bibliotekę Gminie Miejskiej w drodze darowizny.
 18 marca 1922- otwarcie  filii Biblioteki Publicznej - I  Miejskiej Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Piotrkowska 223)  - pierwszej placówki tego typu w sieci bibliotek publicznych w Polsce.
 8 października 1922- otwarcie  II Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Rybna 14).
 29 listopada 1923- otwarcie III Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży  (ul. Zagajnikowa 54).
 Grudzień  1924- otwarcie   I Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dorosłych  (ul. Rokicińska 1).
 31 XII 1924-  otwarcie IV Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Marysińska 5).
 1 lipca 1925- otwarcie V Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (u. Senatorska 2/4).
 Kwiecień  1928- Biblioteka przejmuje  parter budynku przy ul. Andrzeja 14 wynajęty przez Magistrat.
 13  X 1928- otwarcie w budynku szkoły powszechnej  VI Miejskiej  Wypożyczalni  dla Dzieci i Młodzieży (ul. Podmiejska 21).
 16 maja 1935- Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim,  dla uczczenia pamięci zmarłego kilka dni wcześniej Marszałka  Józefa Piłsudskiego podejmuje decyzję o wybudowaniu w Łodzi  gmachu - pomnika, z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną.   Realizacją projektu zajął się Społeczny Komitet Budowy Biblioteki Publicznej.
 Marzec 1936- przekazanie Bibliotece przez Muzeum Sztuki w Łodzi księgozbioru  historyków krakowskich  J. i  K. Bartoszewiczów zawierającego cenne starodruki i czasopisma.
 Grudzień 1936- otwarcie II Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dorosłych (ul. Rzgowska 74).
 1 lipca 1937- rozstrzygnięcie  konkursu  na projekt gmachu Biblioteki. Spośród 41 prac wybrano projekt inż. arch. Jerzego Wierzbickiego z Warszawy.
 14 maja 1938-  wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy gmach  Biblioteki Publicznej  im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 102.
 1 IX 1938
- otwarcie III Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dorosłych (ul. Prusa 15).
Przed wybuchem wojny,  Biblioteka Publiczna posiadała 9 filii: trzy Wypożyczalnie Książek dla Dorosłych i sześć Wypożyczalni  dla Dzieci i Młodzieży. Miejska  Biblioteka dysponowała  70. tysiącami książek.  W filiach było ponad  sto dziesięć tysięcy książek.
 1 października 1939
- władze okupacyjne  zamykają  Bibliotekę  przy ul. Andrzeja 14.  W połowie października lokal Biblioteki zostaje  opieczętowany, a pracownicy zwolnieni.
Miejsce kierownika Biblioteki zajął Niemiec- slawista, bibliotekarz Biblioteki Państwowej w Berlinie. Księgozbiór Biblioteki zostaje  przewieziony  do niewykończonego gmachu przy ul. Gdańskiej 102  i bezładnie zmagazynowany. Nowy gmach jest przez władze niemieckie dewastowany.  W pomieszczeniach bibliotecznych przy ul. Andrzeja 14  Niemcy zorganizowali  centralę kompletów książek zaopatrujących biblioteki niemieckie.
 Styczeń  1940
- zamknięcie 9 filii miejskich.
 Styczeń - luty 1945- prace porządkowe w Bibliotece przy ul. Gdańskiej 102.  Wybrane książki przewożono do pomieszczeń przy ul. A. Struga 14. Ocalało około 70% książek i czasopism z przedwojennego księgozbioru  Biblioteki Publicznej.  Uratowano ok. 30 skrzyń z najcenniejszymi dziełami przeznaczonymi do wywiezienia w głąb Rzeszy.
 23 kwietnia 1945- uruchomienie trzech pierwszych filii miejskich:  I Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dorosłych (ul. Senatorska 8),  II Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dorosłych (ul. Prusa 15),  I Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Piotrkowska 37).
 28 maja  1945- otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej  w lokalu przy ul. Andrzeja  Struga 14. Oddano do użytku czytelnię, opracowano i przygotowano do udostępnienia ponad 5 000 książek z dawnych zasobów Biblioteki.
W końcu roku 1945  księgozbiór opracowany i udostępniony czytelnikom MBP liczył 25 624 tomy.
Utrzymano podstawową zasadę prezencyjnego udostępniania zbiorów, czytelnia liczyła 84 miejsca i otwarta była 10 godzin dziennie (od 10.00 do 20.00).
 15 grudnia 1945- otwarcie II Miejskiej  Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Wspólna 5/7).
 10 stycznia 1946- otwarcie  III Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Armii Czerwonej 41).
 21 stycznia 1946- otwarcie  IV Miejskiej  Wypożyczalni  Książek dla Dzieci i Młodzieży (ul. Inżynierska 4).
 6 listopada 1949- oddanie do użytku gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej  przy ul. Gdańskiej 102.
 30 grudnia 1949- nadanie Bibliotece imienia Ludwika Waryńskiego.
 1 marca 1950- otwarcie  gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej  przy ul. Gdańskiej 102 dla czytelników.
 14 października 1957-  w sali posiedzeń Rady Narodowej m . Łodzi odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 40-lecia MBP i 40-lecia pracy dyrektora Jana Augustyniaka.
 1958-1961- w filiach MBP  prowadzono prace reorganizacyjne  mające na celu przejście z tradycyjnego systemu udostępniania (zza lady) na system wolnego dostępu do półek.
Pierwszą wypożyczalnię z wolnym dostępem do półek uruchomiono w 1961 r.;  była to 22 Rejonowa Wypożyczalnia Książek przy ul. Zachodniej 12
 Grudzień 1960- sieć  bibliotek publicznych stanowią: Miejska Biblioteka Publiczna oraz 24 Rejonowe Wypożyczalnie Książek dla Dorosłych, 15 Rejonowych Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
 Styczeń 1961- rozpoczęcie decentralizacji bibliotek  rejonowych  sieci miejskiej
 1-5 kwietnia  1963- utworzenie Dzielnicowych Bibliotek Publicznych. Na mocy  uchwał Prezydiów Dzielnicowych Rad Narodowych powstały  placówki kierujące pracą sieci bibliotecznej w obszarze jednej dzielnicy: Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty (ul. Boya-Żeleńskiego 15), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Górna (ul. Rudzka 7), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie (ul. Zielona 75), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście (ul. A. Struga 14), Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew (ul. Armii Czerwonej 54).  MBP udzielała Bibliotekom  Dzielnicowym  pomocy w sprawach merytorycznych i opieki instrukcyjno-metodycznej oraz szkoleniowej.
 Wrzesień 1963
-  w wieku siedemdziesięciu  lat  na emeryturę odchodzi dyrektor Jan Augustyniak.
 1 października  1963- dyrektorem zostaje Roman Kaczmarek, archiwista, regionalista, działacz Stronnictwa Demokratycznego, były dyrektor Archiwum Państwowego m. Łodzi i województwa łódzkiego, przed objęciem funkcji dyrektora Biblioteki - zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi.
 IV  kwartał  1964-  wprowadzono jednorazowe  wypożyczenia  poza  Bibliotekę   dla osób studiujących.
 Marzec  1965-  wprowadzono wypożyczenia krótkoterminowe „na noc” dla student ów  studiów dziennych i zaocznych.
 14 lipca 1965- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi zostaje zaliczona do bibliotek naukowych.
 Maj 1966- rozpoczęcie  budowy gmachu magazynów MBP połączonego podziemnym korytarzem z dotychczasowym gmachem Biblioteki.
 Maj 1966- uruchomiono Wypożyczalnię Lektur, głównie dla czytelników studiujących  zaocznie.
 1 września 1967- oddanie do użytku powiększonej Czytelni Głównej, nowej Czytelni Naukowej i siedmiokondygnacyjnego gmachu magazynu (budynek „B”).
 21 grudnia 1967
- inauguracja uroczystości jubileuszowych 50-lecia MBP.
 19 stycznia 1968- w uznaniu zasług dla rozwoju kultury Biblioteka została odznaczona Honorową Odznaką m. Łodzi
 1970 - na placu przy ul. Gdańskiej 100 rozpoczęto budowę pawilonu dla potrzeb Łódzkich Zakładów Gastronomicznych (kawiarnia i bar), Domu Książki. Dla  Miejskiej Biblioteki Publicznej  przewidziano na II piętrze  salę konferencyjno-kinowej  oraz pomieszczenia  dla  laboratorium fotograficznego i pracownię kserograficzną.
 10 czerwca 1972- oddanie do użytku w budynku przy ul. Gdańskiej 100 sali konferencyjno-kinowej oraz pomieszczeń dla pracowni fotograficznej i reprograficznej.
 29 lipca 1975- w związku ze zmianami administracyjnymi  i utworzeniem nowych województw,  MBP otrzymuje status biblioteki wojewódzkiej miejskiego województwa łódzkiego. Pomimo przejęcia nowych funkcji nazwa Biblioteki nie ulega zmianie. Przejęto po byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej budynek przy ul. Curie-Skłodowskiej 28.
 październik 1975- w nowej formule organizacyjnej wznawia  w MBP działalność Dyskusyjny Klub Filmowy.
 Wrzesień  1979- przeniesienie  do jednopiętrowej starej willi przy ul. Gdańskiej 96  Pracowni  Zbiorów Regionalnych oraz warsztatu  rzemieślniczy.
 Czerwiec 1980- na emeryturę odchodzi dyrektor Roman Kaczmarek.
 Lipiec 1980- dyrektorem zostaje Danuta Mikołajczyk (do 31 grudnia 1981).
 15 lutego 1982- na stanowisko dyrektora  zostaje powołana Elżbieta Pawlicka.
 1982- Bibliotece przyznano w budynku przy ul. Gdańskiej 100 pomieszczenia na I i II  piętrze  zajmowane dotychczas przez kawiarnię i bar przekazano cały przyległy budynek (Gdańska 100, gmach C).  Równocześnie jednak, ze względu na zły stan techniczny zaistniała konieczność oddania pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 96.
 30  maja 1990- uroczystość przywrócenia Bibliotece imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem była organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność”.
 1990- Miejska Biblioteka Publiczna zostaje podporządkowana Urzędowi Wojewody Łódzkiego  poprzez Wydział Infrastruktury Społecznej (wcześniej nadzór nad Biblioteką sprawował Prezydent m. Łodzi).. Biblioteki  publiczne  w dzielnicach  Łodzi  podlegają  Prezydentowi m. Łodzi, bezpośrednio zaś Wydziałowi Kultury i Sztuki. Biblioteki samorządowe w województwie podlegają odpowiednio wójtom i burmistrzom.
 1991- rozpoczęcie prac nad budową lokalnej sieci komputerowej w Bibliotece.
 Styczeń  1991- zmiana statutu MBP i nazwy na:  Wojewódzka  i Miejska  Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Zmiana nazwy nie spowodowała zmiany zadań Biblioteki. W nazwie usankcjonowano dotychczas pełnioną funkcję.
 Kwiecień 1991-  w związku z brakiem powierzchni magazynowej przy ul. Gdańskiej 100/102  Biblioteka wynajmuje   1.892 m²  powierzchni w budynku poprodukcyjnym przy ul. Więckowskiego 43/45.
 Styczeń 1992-  w związku z wdrażaniem komputeryzacji  w WiMBP zmieniono drogę książki. Zakupione  książki kierowane są nie jak do tej pory do Działu Magazynów lecz bezpośrednio do Działu Opracowania Zbiorów i  dopiero po wprowadzeniu danych do katalogu komputerowego przekazywane są do magazynów.
 1992- kontynuacja prac związanych z komputeryzacją. Katalog  książek  tworzono w programie MAK.
 1992- z okazji 75-lecia Biblioteki, z inicjatywy dyrektor Elżbiety Pawlickiej  zostaje ustanowiona  honorowa Nagroda „Złoty Ekslibris Książnicy Miejskiej” dla najlepszej książki popularnonaukowej o Łodzi. Wręczenie nagrody za rok 1992 odbyło się 27 maja 1993.
 4-5 grudnia 1992- uroczystości jubileuszu 75-lecia Biblioteki, połączone ze 125 rocznicą urodzin Marszałka J. Piłsudskiego.
 1993-  adaptowano pomieszczenia po Czytelni Czasopism na Wypożyczalnię Długoterminową  (wejście od ul. Kopernika).
 1 października 1994- w  sali katalogowej zainstalowane pierwsze dwa terminale dla czytelników, z których mogli  uzyskiwać dane  z tworzonych w Bibliotece komputerowych baz danych.
 1996
-  WiMBP zostaje  podłączona stałym łączem do Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN. Katalogi Bibliotek  są widoczne w Internecie. Złożony zostaje  „Projekt Automatyzacji WiMBP w Systemie Zintegrowanym HORIZON”  mający na celu otrzymanie grantu z amerykańskiej Fundacji Andrew  Mellona i dołączenie do Międzyuczelnianego Zespołu Bibliotecznego w Łodzi  grupującego biblioteki uczelniane miasta. Projekt  zostaje   zaakceptowany, a środki z grantu umożliwiają  zakup większej ilości sprzętu i dalszą rozbudowę sieci lokalnej.
 Wrzesień  1996- w Internecie dostępna jest strona WWW Biblioteki
 1997- Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznaje Bibliotece medal Bibliotheca Magna Perenisque.
 Sierpień 1997
- Biblioteka przystępuje wspólnie z bibliotekami naukowymi Łodzi do komputeryzacji opracowania zbiorów w systemie HORIZON.
 4-5 grudnia 1997
- sesja z okazji jubileuszu 80-lecia Książnicy Miejskiej i 130 rocznicy urodzin Patrona Biblioteki.  Nadanie Czytelni Głównej imienia Jana Augustyniaka. Utworzenie Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej (wydzielonej z powierzchni sali katalogowej).
 1999- od stycznia, w związku z reformą administracyjną kraju   ulega  zmianie kształt województwa łódzkiego.  WiMBP  kontynuuje  funkcje koordynacyjne i instruktażowe w odniesieniu do sieci bibliotek publicznych, zakładowych i bibliotek dla pacjentów  w placówkach służby zdrowia. Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego,  a z jego ramienia nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
 25 października 2000- podczas inauguracji Roku  Kulturalno-Oświatowego 2000/2001 odbyło się  wręczenie i poświęcenie sztandaru Biblioteki. Na awersie wyhaftowane jest  popiersie Józefa Piłsudskiego, w otoku umieszczony cytat z jego pism: „Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska”. Na rewersie, biały orzeł w koronie i pełna nazwa Biblioteki. U dołu dwie daty: 1917 - utworzenia Biblioteki i 2000 - ufundowania sztandaru.
 2001-2003- środki finansowe z budżetu centralnego zapisane w tzw. Kontrakcie Wojewódzkim wpływają na przyspieszenie komputeryzacji Biblioteki, przygotowanie systemu bibliografii regionalnej dla  bibliotek publicznych województwa łódzkiego  oraz poprawienie warunków technicznych gmachu. Nowa elewacja uwydatnia walory architektoniczne Biblioteki. Przeprowadzono również szereg niezbędnych szkoleń merytorycznych dla pracowników Biblioteki oraz bibliotek publicznych województwa łódzkiego związanych z komputeryzacją procesów bibliotecznych.
 2001- rozpoczęto skanowanie najcenniejszych czasopism ze zbiorów Biblioteki na skanerze bezdotykowym.
 2001-  zmieniono formułę i regulamin Nagrody Złoty Ekslibris.  Wprowadzono  drugą kategorię: Nagroda za najlepszą książkę o województwie łódzkim. Przyjęto nową nazwę  Nagrody: Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego.
 2003- kolejna reorganizacja informacji katalogowej dla czytelników. Udostępniono katalog komputerowy książek w systemie HORIZON (oprócz baz danych w programie MAK).  Użytkownicy mają dostęp do 24 stanowisk komputerowych w sali katalogowej oraz do 6 stanowisk w holu Biblioteki.
 I kwartał 2003-  uruchomienie Punktu Informacji Europejskiej przy Czytelni Prawniczo-Ekonomicznej.
 29 kwietnia 2003- na emeryturę odchodzi dyrektor Elżbieta Pawlicka.
 1 sierpnia 2003- na  stanowisko dyrektora zostaje powołana Barbara Czajka.
 Kwiecień 2004- rozpoczęcie współpracy  z Centrum NUKAT   (Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym) w zakresie katalogowania książek.
 Styczeń 2006- rozpoczęcie współpracy z Biblioteką Narodową w ramach tworzenia przez wojewódzkie biblioteki publiczne wspólnej bazy z gazet i czasopism.
 II połowa 2006- modernizacja i przebudowa Czytelni Naukowej,  Prawniczo-Ekonomicznej. Wybudowanie antresoli pozwoliło zwiększyć powierzchnię  tych Czytelni ogółem o 64 m². Remont i modernizacja parteru i holu głównego Biblioteki.
 2007
- Nagroda Złoty Ekslibris wręczana jest  w dwóch nowych kategoriach: Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi oraz, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej.
 II połowa 2007- modernizacja sali konferencyjnej, remont głównej klatki schodowej oraz części korytarzy w budynku „A”.
 5 grudnia 2007- uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia Biblioteki.
  
  DYREKTORZY   BIBLIOTEKI
  ROK IMIĘ NAZWISKO
 1917 - 1963  Jan AUGUSTYNIAK
 1963 - 1980 
 Roman KACZMAREK
 1980 - 1981  Danuta MIKOŁAJCZYK
 1982 - 2003 
 Elżbieta PAWLICKA
 od 2003
 Barbara CZAJKA
 
 
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...