niedziela, 22 października 2017

Aktualności

Najnowsze wiadomości

Katalogi on-line

Poszukaj zbiorów on-line

Godziny otwarcia

Dni i godziny otwarcia
Strona główna O Bibliotece Informacje ogólne
Informacje ogólne

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

 

WiMBPjest publiczną biblioteką o statusie naukowym. Sprawuje opiekę i nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego. Powstała 11 października 1917 roku dzięki społecznej inicjatywie Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki i poparciu władz samorządowych miasta. Jej zbiory liczące obecnie ponad 800.000 jednostek w znacznej mierze zaspokajają potrzeby czytelnicze mieszkańców Łodzi, a szczególnie studentów i uczniów szkół średnich.  Prowadząc różnorodne formy pracy z czytelnikami, Biblioteka spełnia ważną funkcję kulturotwórczą w regionie łódzkim.

 • gromadzimy, opracowujemy i przechowujemy zbiory biblioteczne obejmujące książki dawne i współczesne, z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych i humanistycznych, wybrane publikacje z piśmiennictwa zagranicznego, czasopisma polskie i obce, stare druki, rękopisy, grafikę i kartografię, dokumenty życia społecznego, płyty i druki muzyczne, dokumenty elektroniczne oraz inne materiały biblioteczne
 • gromadzimy materiały i redagujemy bieżącą bibliografię regionalną województwa łódzkiego
 • prowadzimy prace bibliograficzne oraz działalność wydawniczą
 • prowadzimy działalność informacyjną w zakresie szeroko pojętej informacji bibliograficznej i bibliotecznej a także związane z Łodzią i regionem łódzkim
 • służymy Czytelnikom aktualną informacją o zbiorach i zasadach udostępniania własnej Biblioteki oraz innych placówek bibliotecznych
 • przygotowujemy tematyczne zestawienia bibliograficzne oraz prowadzimy poszukiwania materiałów na określony temat dla osób indywidualnych i instytucji (PŁATNE)
 • prowadzimy lekcje z zakresu: przysposobienia bibliotecznego i podstaw bibliografii, informacji naukowej, historii książki, historii książki dziecięcej oraz rodzajów zbiorów specjalnych, dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (PŁATNE)
 • realizujemy wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych
 • przygotowujemy i wydajemy informatory i inne pomoce metodyczne w serii "Prace Bibliograficzne i Metodyczne"
 • pomagamy w uzyskaniu informacji za pośrednictwem Internetu, tworząc bieżący przewodnik po zbiorach informacji w Polsce i na świecie
 • udostępniamy bazy w sieci lokalnej i na CD ROM m.in. :Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Temida, Polska Bibliografia Prawnicza, World Biographical Dictionary of Artist, World Bigraphical Index, Ulrich's Plus, pełnotekstowe archiwalne bazy niektórych gazet i czasopism, informatory adresowe, encyklopedie i słowniki i inne, z których realizuje się wydruki i kopie na dyskietkach (usługa płatna)
 • przygotowujemy wystawy zagadnieniowe i okolicznościowe w holu Biblioteki a także on-line z zeskanowanych zbiorów
 • wykonujemy wydruki oraz kopie danych z własnych baz komputerowych i Internetu na nośnikach elektronicznych
 • świadczymy usługi reprograficzne ze zbiorów własnych i powierzonych oraz usługi poligraficzne i introligatorskie dla odbiorców indywidualnych i instytucji (PŁATNE)
 • pomagamy w organizacji warsztatów i pracy informacyjnej w bibliotekach publicznych
 • współpracujemy z bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w kraju i za granicą w zakresie wymiany książek, konsultacji metodycznych i organizacyjnych
 • sprawujemy nadzór instrukcyjno - metodyczny na siecią samorządowych bibliotek publicznych Łodzi i województwa łódzkiego
 • prowadzimy szkolenia i opracowujemy materiały metodyczne dla sieci bibliotek publicznych
 • udzielamy konsultacji w zakresie organizacji i metod pracy bibliotecznej, implementacji i eksploatacji bibliotecznych systemów komputerowych
 • prowadzimy działalność oświatową, popularyzując książkę i czytelnictwo, organizując wystawy, sesje popularnonaukowe, spotkania, odczyty
 • przyznajemy nagrodę "Złoty Ekslibris" za najlepsze książki popularnonaukowe o Łodzi i Regionie
 • współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line:

Reklama

Sieć Bibliotek Samorządowych

Sieć Bibliotek Samorzadowych

WBP w Łodzi sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami publicznymi w Łodzi i na terenie województwa.

Czytaj więcej...

Współpraca regionalna

Współpraca regionalna

WBP w Łodzi realizuje różnego typu zadania w zakresie współpracy regionalnej.

Czytaj więcej...